top of page

Výsledky průzkumu spokojenosti se službami TS a.s. za rok 2021

Průzkum spokojenosti probíhal v ulicích Frýdku-Místku a jeho místních částech od 2. do 9. srpna s cílem zjistit spokojenost zdejších občanů se službami, které poskytují městské technické služby. Prostřednictvím ústního dotazování byla zjišťována úroveň spokojenosti s veřejným osvětlením, nasvětlením přechodů pro chodce, slavnostním osvětlením, vánoční výzdobou, také spokojenost s úrovní údržby veřejné zeleně, městského mobiliáře, úklidu a provádění zimní údržby. Otázky se také týkaly spokojenosti s čistotou veřejných WC i s údržbou parkovišť, nově byla testována i oblast partnerství TS a.s. na kulturních a sportovních akcích přispívajících k rozvoji města. Letošního průzkumu se zúčastnilo celkem 461 respondentů.

V posledních letech je stanoveno za cíl dosáhnout 75% spokojenost ve všech jednotlivých oblastech dotazování. Tazatelkami byly dvě proškolené studentky, které v terénu s připravenými dotazníky oslovovaly místní občany a jako odměnu za vyplnění předávaly drobné reklamní dárky. Průzkum spokojenosti frýdecko-místeckých občanů je realizován každoročně již od roku 2004, kromě roku 2020, kdy byl průzkum zrušen vzhledem k pandemická situaci.

Stanovené procento spokojených bylo dosaženo ve všech sledovaných oblastech, kromě spokojenosti s čistotou veřejných WC, kde bylo 28,85 % spokojeno, 5,64 % nespokojeno a 65,51 % respondentů nedovedlo stav toalet posoudit. Hlavním důvodem nespokojenosti je nízký počet WC v rámci celého města.

Hranici 75 % nepřekročila spokojenost s úrovní zimní údržby, kde záporně hodnotilo 22,99 % odpovídajících, kladně 73,75 % a 3,25 % nedovedlo posoudit. Nejvíce byla vytýkána nedostatečná údržba chodníků a pozdní nasazení.

Poslední problémovou oblastí pod 75 % je úroveň městských parkovišť. Spokojenost dosáhla pouze 41,43 %, nespokojenost 26,03 % a nedovedlo posoudit 32,54 % respondentů. Nejvýznamnější důvod záporného hodnocení je nedostatek parkovacích míst, a to hlavně na sídlišti Slezská.

Nejlépe hodnocenými činnostmi TS a.s., které dosáhly nad 90 % spokojenosti, je veřejné osvětlení a vánoční výzdoba města.

Co se týká vývojových trendů nejvýraznější nárůst spokojenosti se projevil u městského mobiliáře, kdy od roku 2017 stoupla spokojenost o 15,7 %. Toto zlepšení hodnocení ovlivnily investice ze strany statutárního města, kdy jsou postupně ve větší míře ve městě obnovovány lavičky, autobusové zastávky, dětská hřiště a jejich oplocení.

Závěry z vyhodnocení společně s důvody jednotlivých nespokojeností budou předány zástupcům města k projednání a případnému zahrnutí zlepšení kritizovaných oblastí do investičních plánů města v následujících letech. Nedostatky, které TS a.s. může sama napravit, byly projednány na poradě vedení a v co nejkratším termínu odstraněny.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page