top of page

Vymezení udržovaných ploch zeleně

TS a.s. udržuje jako smluvní správce všechny plochy veřejné zeleně, nacházející se na pozemcích města Frýdek-Místek.

Plochy veřejné zeleně, které nejsou ve vlastnictví města a jejichž údržba tedy přísluší jinému vlastníkovi:

1. Ul. 17.listopadu směr Olešná (naproti benziny Aral) - plochy po obou stranách

foto

mapa 

2. Odbočení na ul. Míru - část pozemků na levé straně

foto

mapa

 

3. Plochy pod Boromeem - ul. Revoluční

foto

mapa

4. Zatáčka - svah na levé straně křižovatky u Kauflandu - porost keřů ve svahu

foto

mapa

5. Plochy trávy uprostřed křižovatky u Kauflandu

foto

mapa

6. Rabata - plochy mezi chodníkem a komunikací - ul. Lískovecká - před penzionem po levé straně a u odbočky na ul. Puškinova po levé straně

foto

mapa

 

7. Plocha za domem čp. 220-225

foto

mapa

8. Část plochy ul. Horní po pravé straně pod ul. Nad rybníkem

foto

mapa

9. Ul. Bruzovská - levá strana po odbočení na ul. A.Staška

foto

mapa

10. Ul.Bruzovská - pravá strana nad odbočením na ul. Jeronýmova po restauraci Na střelnici (včetně)

foto

mapa

11. Plochy kolem bloku obytných domů uzavřených ulicemi Bruzovská, Jeronýmova, Husova, T.G.M.

foto

mapa

 

12. 2 plochy na křižovatce Radniční, Bruzovská, T.G.M. a Revoluční

foto

mapa

 

13. Plocha zeleně po pravé straně vedle Celního úřadu na ul. Slezská

foto

mapa

14. Plocha zeleně po pravé straně T křižovatky ul. Slezská a Hlavní (naproti Intersparu)

foto

mapa

15. Polovina velké plochy trávy na ul. Horymírova před Lidlem

foto

mapa

16. Plocha se svahem pro "sáňkování" u kruhového objezdu ul. Vyhlídka, Střelniční, Hlavní

foto

mapa

17. Plochy zeleně podél ul. Hlavní, Janáčkova, Příborská - svahy s keři a trávou od výjezdu na "starou cestu na Dobrou", plochy pod rampami (u VSH a čerp. stanice Karimpex), svah u holubic, středové pásy, plochy mimoúrovňového křížení - kolem Tesca

foto

mapa

18. Ul.Janáčkova levá strana (rabata kolem kavárny mladých) až k podchodu k plynárnám

foto

mapa

19. Část plochy u domu na ul. Janáčkova čp. 183 až k náhonu

foto

mapa

20. Svahy kolem ul. Beskydská (čtyřproudovka na Ostravu) od sjezdu do centra kolem kruh. objezdu k výjezdu na ul. 17.listopadu

foto

mapa

21. Plochy u Státního archívu podél spoj. chodníku k domovu důchodců (ul.28.říjen)

foto

mapa

22.Kruh objezd ul.Frýdlantská a Beskydská

foto

mapa

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page