top of page

Údržba komunikací

TS a.s. zajišťují údržbu komunikací, která

zahrnuje:

  • opravy komunikací

  • strojní a ruční čištění

  • zimní údržbu místních komunikací

background.jpg

Zimní údržba komunikací

Schůdnost a sjízdnost vozovek, chodníků a veřejných prostranství v zimním období je zajišťována odklízením sněhu plužením, posypem solí nebo inertními materiály. V době od 1. listopadu do 31. března má provoz každoročně zavedenou stálou dispečerskou službu.

Zimní údržba komunikací
background.jpg

Opravy komunikací

V oblasti údržby komunikací provoz zajišťuje opravu vozovek, výtluků, překopů, asfaltových ploch a vjezdů.

Opravy komunikací
background.jpg

Čištění komunikací

TS a.s. zajišťuje čištění a mytí vozovek, chodníků, veřejných prostranství, příkopů, autobusových čekáren, velkoprostorových skladů a hal, silničních vpustí, odvodňovacích kanálků a mřížek, schodištních ploch, parkovišť, podchodů.

Čištění komunikací
window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page