top of page

Správce místních komunikací

TS a.s. je správce místních komunikací na území statutárního města Frýdek-Místek dle § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vyhlášeném zákonem č. 268/2015 Sb. a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu.

TS a.s. vykonává správu místních komunikací vedených v pasportu místních komunikací.

Kontakt:

Ústředna TS a.s.: +420 558 443 211

Přenesená správa: Miroslav Rokytka, tel.: 558 443 219, e-mail: miroslav.rokytka@tsfm.cz

                               Petr Cymorek, DiS., tel.: 558 443 219, e-mail: petr.cymorek@tsfm.cz

1. Žádosti o vyjádření k:

     a) zřízení sjezdu

     b) protlak, překop, podélné uložení

     c) úplná, částečná, krátkodobá dlouhodobá uzavírka

     d) zařízení staveniště, skládky materiálů

     e) vyhrazené parkování

     f) sportovní, společenské akce

     g) reklamní zařízení

2. Stanoviska a vyjádření správce místních komunikací:

     Kontakt:

     Miroslav Rokytka

     tel.: 558 443 219
     e-mail: miroslav.rokytka@tsfm.cz

3. Žádost o stanovisko k existenci inženýrských sítí:

     formulář žádosti

     Kontakt:

     Olga Nytrová

     tel.: 558 443 238
     e-mail: olga.nytrova@tsfm.cz

 

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page