top of page

Výstavba a údržba světelných signalizačních zařízení

Provoz provádí výstavbu i údržbu světelně signalizačních zařízení na území Statutárního města Frýdku-Místku.

Světelné signalizační zařízení (SSZ) ve Frýdku-Místku bylo vybaveno novými kvalitními řadiči, včetně signalizačních zařízení pro nevidomé a radiomodemu. Ve vozovce jsou zabudovány indukční smyčky, které upravují signální plán, to znamená, že upravují interval svícení zelených světel v jednotlivých směrech.
Podle hustoty provozu je řadičem řízen vlastní provoz na křižovatce. Délka čekání na zelenou není tedy konstantní. Pro řidiče z toho vyplývá nutnost najíždět co nejblíže k vymezené hranici křižovatky a pokud možno řadit vozidla těsně za sebou tak, aby smyčky zaregistrovaly a vyhodnotily co nejvíce vozidel v daném směru. Na základě vyhodnocení těchto údajů a na základě předdefinovaných údajů (hustota provozu v dané denní době, hustota provozu v daném dni v týdnu, atd.) řadič zařadí nejvhodnější program pro vyklizení křižovatky. Radiomodem umožňuje monitorování činnosti řadiče světelného signalizačního zařízení. Lze okamžitě zjistit poruchu činnosti řadiče a adresně závady na pojistkách a na žárovkách.

Navíc lze na dispečinku graficky sledovat činnost křižovatky, rozsvěcování jednotlivých signálních skupin podle časového plánu. Rovněž je možno kdykoliv zapnout a vypnout sledování světelných skupin tak, jak v reálu skutečně probíhají, což se využívá zejména v případě poruchy křižovatky s následnou možností získání důkazního materiálu v případě dopravní nehody.
 

Kontakt:


Radomír Pecka, tel. 558 443 233, 731 196 575, radomir.pecka@tsfm.cz

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page