top of page

​Formulář pro hlášení poruch

TS a.s. realizuje služby pro statutární město Frýdek-Místek v oblasti správy a údržby veřejného osvětlení, správy a údržby městské zeleně, správy, údržby a výstavby místních komunikací, správy a údržby městského mobiliáře, opravy městského bytového a nebytového fondu, provozuje také pohřební službu Pietas a spravuje smuteční obřadní síň na Nových Dvorech ve Frýdku. TS a.s. pro statutární město Frýdek-Místek provozuje také hrobovou matriku a zajišťuje správu a komplexní údržbu veřejných pohřebišť.

TS a.s. je správce místních komunikací (MK) na území statutárního města Frýdek-Místek dle § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vyhlášeném zákonem č. 268/2015 Sb. a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu. Tato správa zahrnuje dozor, ochranu a kontrolu silniční sítě místních komunikací, její prohlídky a kontroly.

Pokud jste zjistili, že se ve Vašem okolí vyskytly problémy spadající do kompetence TS a.s., zde nám můžete jednoduchou formou nahlásit tyto nedostatky nebo poruchy.

Formulář pro hlášení poruch

arrow&v

Fotografie

Chcete-li nám k dané problematice zaslat i fotografie, můžete tak učinit zde. Povoleny jsou fotografie těchto typů: jpeg, png, jpg, o maximální velikosti 15 MB.

Nahrát soubor
Nahrát soubor
Nahrát soubor

Děkujeme za odeslání

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page