top of page

​Formulář pro hlášení poruch

TS a.s. realizuje služby pro statutární město Frýdek-Místek v oblasti správy a údržby veřejného osvětlení, správy a údržby městské zeleně, správy, údržby a výstavby místních komunikací, správy a údržby městského mobiliáře, opravy městského bytového a nebytového fondu, provozuje také pohřební službu Pietas a spravuje smuteční obřadní síň na Nových Dvorech ve Frýdku. TS a.s. pro statutární město Frýdek-Místek provozuje také hrobovou matriku a zajišťuje správu a komplexní údržbu veřejných pohřebišť.

TS a.s. je správce místních komunikací (MK) na území statutárního města Frýdek-Místek dle § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vyhlášeném zákonem č. 268/2015 Sb. a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu. Tato správa zahrnuje dozor, ochranu a kontrolu silniční sítě místních komunikací, její prohlídky a kontroly.

Pokud jste zjistili, že se ve Vašem okolí vyskytly problémy spadající do kompetence TS a.s., zde nám můžete jednoduchou formou nahlásit tyto nedostatky nebo poruchy.

Formulář pro hlášení poruch

Fotografie

Chcete-li nám k dané problematice zaslat i fotografie, můžete tak učinit zde. Povoleny jsou fotografie těchto typů: jpeg, png, jpg, o maximální velikosti 15 MB.

Nahrát soubor
Nahrát soubor
Nahrát soubor

Děkujeme za odeslání

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page