top of page

Kontakty

TS a.s.

17. listopadu 910
738 01 Frýdek-Místek

IČO: 60793716
DIČ: CZ60793716


Telefon: (ústředna)
TEL.: 558 443 211

Dispečink veřejného osvětlení:

558 443 201

731 196 566

Dispečink zimní údržba:

558 443 213

604 274 707

silnice a dálnice neudržované TS a.s.


Email: sekretariat@tsfm.cz

ID schránky: u3rgr54

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 1076.

TELEFONNÍ SEZNAM TS a.s.

PRACOVNÍ POZICE                     PŘÍJMENÍ A JMÉNO                  PEVNÁ LINKA   E-MAIL

vrátnice TS a. s.                             GSM brána                                  558 443 211

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

předseda představenstva              Vladimír Macura, Ing.                   558 443 214      vladimir.macura@tsfm.cz

místopředseda představenstva     Rylko Michal, Bc.                          558 443 209      michal.rylko@tsfm.cz

                 

vedoucí útvaru financí                   Bednarčíková Miroslava, Bc.        558 443 236      miroslava.bednarcikova@tsfm.cz

asistentka                                      Tošenovská Lenka, Dis.                558 443 204      sekretariat@tsfm.cz                                                                                                                                                             

                                                                                                                                      lenka.tosenovska@tsfm.cz           

úsek podpory                                 Juřenová Pavlína                          558 443 251      pavlina.jurenova@tsfm.cz

mzdy                                              Piekarczyková Lenka                    558 443 226      lenka.piekarczykova@tsfm.cz

personální úsek                             Josieková Vendula, Mgr.               558 443 226      vendula.josiekova@tsfm.cz

doprava                                         Vlkojanova Olga, Bc.                     558 443 240      olga.vlkojanova@tsfm.cz

hlavni účetní                                  Kičmerová Romana                       558 443 202      romana.kicmerova@tsfm.cz

 

BOZP a PO                                   Dunatová Alena                             558 443 234      alena.dunatova@tsfm.cz

pokladna                                        Streitová Jana                               558 443 237      jana.streitova@tsfm.cz

 

ÚSEK ZÁSOBOVÁNÍ

vedoucí                                          Křižák Ivo                                      558 443 225      ivo.krizak@tsfm.cz

 

zástupce vedoucího                      Chudík Richard                             558 443 205      richard.chudik@tsfm.cz

 

 

PROVOZ TECHNICKÁ SPRÁVA

vedoucí provozu                            Skotnica Radek, Bc.                     558 443 216      radek.skotnica@tsfm.cz

zástupce ved. provozu, mistr         Najdek Drahomír                          558 443 232      drahomir.najdek@tsfm.cz

mistr                                               Slepák Jan                                   558 442 232       jan.slepak@tsfm.cz

mistr                                               Szotkowski Daniel                        558 442 232      daniel.szotkowski@tsfm.cz

ekonom provozu, vydávání            Brožová Lenka                             558 443 235      lenka.brozova@tsfm.cz

parkovacích karet                       

PROVOZ ZELEŃ

 

vedoucí provozu                            Svoboda Radim, Ing.                    558 443 207      radim.svoboda@tsfm.cz

 

mistr provozu                                 Pavlíček Jaroslav, Bc.                  558 443 218       jaroslav.pavlicek@tsfm.cz

mistr provozu                                 Kozelský Karel, Ing.                     558 443 218       karel.kozelsky@tsfm.cz

ekonom provozu                            Guzsalová Pavlína                       558 443 224       pavlina.guzsalova@tsfm.cz

 

pasportizační technik                     Vědomá Petra, Ing.                      558 443 221       petra.vedoma@tsfm.cz

 

PROVOZ KOMUNIKACE

 

vedoucí provozu                            Skotnica Radek, Bc.                     558 443 216      radek.skotnica@tsfm.cz

 

SOR dopravní stavby                    Zbyněk Plšek, Ing.                        558 443 227      zbynek.plsek@tsfm.cz

stavbyvedoucí

mistr, dispečink                              Legerská Monika                          558 443 213      monika.legerska@tsfm.cz

mistr                                              Baňař Adam, Ing.                          558 443 213      adam.banar@tsfm.cz

mistr                                              Skoček František                           558 443 213      frantisek.skocek@tsfm.cz

 

mistr                                              Uhlíř Ivo                                         558 443 213       ivo.uhlir@tsfm.cz      

stavební technik                            Kahánek Jakub, Ing.                      558 443 213      jakub.kahanek@tsfm.cz

 

ekonom provozu                            Brožová Lenka                              558 443 235     lenka.brozova@tsfm.cz

SOR dozoru, ochrany a kontroly   Cymorek Petr, DiS.                        558 443 219      petr.cymorek@tsfm.cz 

silniční sítě

SOR dozoru, ochrany a kontroly   Rokytka Miroslav                           558 443 219      miroslav.rokytka@tsfm.cz

silniční sítě

pasportizační technik                    Kahánková Klára, Ing.                    558 443 221      klara.kahankova@tsfm.cz

PROVOZ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

 

vedoucí provozu                           Pecka Radomír                                558 443 233      radomir.pecka@tsfm.cz

 

mistr                                              Koza Zdeněk                                   558 443 206      zdenek.koza@tsfm.cz

 

mistr                                              Kuboň Aleš                                      558 443 206      ales.kubon@tsfm.cz

 

ekonom provozu                           Štefková Sylva                                 558 443 212      sylva.stefkova@tsfm.cz

 

ekonom provozu                           Czyźová Hana                                 558 443 212      hana.czyzova@tsfm.cz

 

dispečink VO                                                                                         558 443 201      dispecink@tsfm.cz

 

pasportizační technik                    Nytrová Olga                                   558 443 238      olga.nytrova@tsfm.cz

 

technik optických sítí                     Pokluda Vilém                                 558 443 200      vilem.pokluda@tsfm.cz

 

revizní technik                               Foldyna Aleš                                    558 443 210      ales.foldyna@tsfm.cz

 

správa IT                                       Jakub Škodík, Bc.                            558 443 200       jakub.skodik@tsfm.cz

 

HROBOVÁ MATRIKA, POHŘEBNÍ SLUŽBA PIETAS

 

hrobová matrika                            Myšková Marie                                 595 170 777      hrobovamatrika@pietas.info

 

hrobová matrika                            Menšíková Dita                                595 170 777      hrobovamatrika@pietas.info

pohřební služba                            Geletová Renata                              558 432 204      info@pietas.info

pohřební služba                            Prudká Naděžda                              558 432 204      info@pietas.info

správa hřbitovu                             Pavel Menšík, Mgr.                                                    pavel.mensik@pietas.info

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page