Týdenní plány a harmonogramy

Provoz Technická správa

Zaměstnanci provozu zajišťují obsluhu parkovacích automatů na území města.

V týdnu od 1.3. do 5.3. 2021 tento provoz realizuje:

• opravy bytového a nebytového fondu pro SMFM,
• údržbu a opravy městského mobiliáře, dětských a sportovních prvků,
• rekonstrukce budovy na hřbitově.

Provoz Zeleň

Zaměstnanci provozu provádí pravidelnou hygienickou údržbu a běžný úklid mobilních WC umístěných na veřejných prostrách města a hřbitovech.

Pravidelně se taky provádí úklid parků a sadů (sběr odpadků plošně v zeleni, na chodnících a okolo laviček), a to v parcích Komenského, Puškinův, Janáčkův, Malý, Koloredovský, Centrální, pod zámkem, u nádraží a v sadech B. Smetany, Svobody.

V týdnu od 1.3. do 5.3. 2021 tento provoz realizuje:

• úklid parků a dětských herních zařízení dle zimního harmonogramu,
• řezy a kácení,
• řezy jmelí,
• štěpkování větví, úklid po kácení,

• mulčování štěpkou.

Provoz Komunikace

Zaměstnanci tohoto provozu provádí pravidelně ruční úklid odpadků na trasách:
pěší zóny (Nám. Svobody, J. V. Sládka, Tržní, Štursova, Antonínovo náměstí, u Polikliniky, Ostravská, Ke Staré poště),
sídliště (Riviéra, Bezručova, Kolaříkova, Anenská, Slezská I., II, Jiráskova, Růžový pahorek, K Hájku, Nad Lipinou),
Frýdek (Zámecké náměstí, Revoluční – nadchod, Zámecká, Těšínská, Hasičská, T.G.Masaryka),
podchod ČD.

V týdnu od 1.3. do 5.3. 2021 tento provoz realizuje:
• ruční úklid na území města Frýdku-Místku,
• kontrolu stavu mostů, lávek a propustků na území města Frýdku-Místku,
• zimní údržbu města dle vývoje počasí,
• rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku.

Provoz Veřejné osvětlení

Zaměstnanci tohoto provozu provádí pravidelně odstraňování poruch na kabelovém a vzdušném vedení.

Provoz v týdnu od 1.3. do 5.3.2021 realizuje:
• opravy poruch veřejného osvětlení, městské optické sítě, městského kamerového dohledového systému, místního rozhlasu, parkovacích automatů,
• demontáž vánoční výzdoby.

logo_fm.png

© 2012 - 2021 TS a.s., všechna práva vyhrazena