Týdenní plány a harmonogramy

Provoz Technická správa

Zaměstnanci provozu zajišťují obsluhu parkovacích automatů na území města.

V týdnu od 17. 1. do 21. 1. 2022 tento provoz realizuje:

• opravy bytového a nebytového fondu pro SMFM,
• údržbu dětského a sportovního mobiliáře na území města FM,
• výrobu ocelových obrubníků,

• opravu sociálních zařízení v MŠ Chlebovice.

Provoz Zeleň

Zaměstnanci provozu provádí pravidelnou hygienickou údržbu a běžný úklid mobilních WC umístěných na veřejných prostorách města a hřbitovech.

Pravidelně se taky provádí úklid parků a sadů (sběr odpadků plošně v zeleni, na chodnících a okolo laviček), a to v parcích Komenského, Puškinův, Janáčkův, Malý, Koloredovský, Centrální, pod zámkem, u nádraží a v sadech B. Smetany, Svobody.

V týdnu od 17. 1. do 21.  1. 2022 tento provoz realizuje:

• úklid parků a dětských herních zařízení,
• řezy a kácení dřevin, 

• frézování pařezů,

• štěpkování větví po ořezech a kácení a následné mulčování štěpkou,

• kontrolu česel náhonu.

Provoz Komunikace

Zaměstnanci tohoto provozu provádí pravidelně ruční úklid odpadků na trasách:
pěší zóny (Nám. Svobody, J. V. Sládka, Tržní, Štursova, Antonínovo náměstí, u Polikliniky, Ostravská, Ke Staré poště),
sídliště (Riviéra, Bezručova, Kolaříkova, Anenská, Slezská I., II, Jiráskova, Růžový pahorek, K Hájku, Nad Lipinou),
Frýdek (Zámecké náměstí, Revoluční – nadchod, Zámecká, Těšínská, Hasičská, T. G. Masaryka),
podchod ČD.

V týdnu od 17. 1. do 21. 1. 2022 tento provoz realizuje:

• ruční úklid na území města Frýdku-Místku,
• kontrolu stavu mostů, lávek a propustků na území města Frýdku-Místku,
• 
zimní údržbu města dle vývoje počasí.

Provoz Veřejné osvětlení

Zaměstnanci tohoto provozu provádí pravidelně odstraňování poruch na kabelovém a vzdušném vedení.

Provoz v týdnu od 14. 1.  do 21. 1. 2022 realizuje:
• opravy poruch veřejného osvětlení, městské optické sítě, městského kamerového dohledového systému, místního rozhlasu, parkovacích automatů,

• výměnu stožárů po životnosti na Růžovém pahorku,

• rekonstrukci osvětlení na ulici Kvapilova,

• výstavbu nového osvětlení na akci Rozšíření hřbitova,

• dílčí kontrolu stožárových výzbrojí na ulicích Ostravská a Opletalova.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png