Týdenní plány a harmonogramy

Provoz Technická správa

Zaměstnanci provozu zajišťují obsluhu parkovacích automatů na území města.

V týdnu od 3.5. do 7.5. 2021 tento provoz realizuje:

• opravy bytového a nebytového fondu pro SMFM,
• údržbu a opravy dětských a sportovních prvků,
• rekonstrukce budovy na hřbitově,

• zámečnické práce - výrobu komponentů oplocení a zábradlí,

• opravu oplocení MŠ Mateřídouška.

Provoz Zeleň

Zaměstnanci provozu provádí pravidelnou hygienickou údržbu a běžný úklid mobilních WC umístěných na veřejných prostrách města a hřbitovech.

Pravidelně se taky provádí úklid parků a sadů (sběr odpadků plošně v zeleni, na chodnících a okolo laviček), a to v parcích Komenského, Puškinův, Janáčkův, Malý, Koloredovský, Centrální, pod zámkem, u nádraží a v sadech B. Smetany, Svobody.

V týdnu od 26.4. do 30.4. 2021 tento provoz realizuje:

• úklid parků a dětských herních zařízení, terénní úpravy po odstranění a frézování pařezů na hřbitově ve Skalici,
• výsadbu dřevin na území města,
• jarní vyhrabávání včetně odvozu odpadu - park B. Smetany, K Hájku, Slezská, park u ČD, Jiráskovo, Frýdek centrum,
• údržbu pietních míst, 

• štěpkování větví, 

• výměna písku v pískovišti.

Provoz Komunikace

Zaměstnanci tohoto provozu provádí pravidelně ruční úklid odpadků na trasách:
pěší zóny (Nám. Svobody, J. V. Sládka, Tržní, Štursova, Antonínovo náměstí, u Polikliniky, Ostravská, Ke Staré poště),
sídliště (Riviéra, Bezručova, Kolaříkova, Anenská, Slezská I., II, Jiráskova, Růžový pahorek, K Hájku, Nad Lipinou),
Frýdek (Zámecké náměstí, Revoluční – nadchod, Zámecká, Těšínská, Hasičská, T.G.Masaryka),
podchod ČD.

V týdnu od 3.5. do 7.5. 2021 tento provoz realizuje:

• ruční úklid na území města Frýdku-Místku,
• kontrolu stavu mostů, lávek a propustků na území města Frýdku-Místku,
• opravu výtluků na ulici Míru, Křižíkova,

• jarní úklid města dle harmonogramu,
• rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku,

• blokové čištění 4. 5. na ulici Jeronýmova  a 6. 5. na ulici Habrová a Javorová

Provoz Veřejné osvětlení

Zaměstnanci tohoto provozu provádí pravidelně odstraňování poruch na kabelovém a vzdušném vedení.

Provoz v týdnu od 26.4. do 30.4.2021 realizuje:
• opravy poruch veřejného osvětlení, městské optické sítě, městského kamerového dohledového systému, místního rozhlasu, parkovacích automatů,

• výměnu stožárů po životnosti na Růžovém pahorku,

• prohlídky stožárových svorkovnic F1,

• výstavbu VO a kamerového systému na akci Rozšíření hřbitova.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png