Týdenní plány a harmonogramy

Provoz Technická správa

Zaměstnanci provozu zajišťují obsluhu parkovacích automatů na území města.

V týdnu od 26.7. do 30.7. 2021 tento provoz realizuje:

• opravy bytového a nebytového fondu pro SMFM,
• údržbu dětského a sportovního mobiliáře,
• rekonstrukci budovy na hřbitově,

• opravu schodiště na ulici K Hájku,

• opravu sociálního zařízení na bazénu ZŠ Jiřího z Poděbrad.

Provoz Zeleň

Zaměstnanci provozu provádí pravidelnou hygienickou údržbu a běžný úklid mobilních WC umístěných na veřejných prostorách města a hřbitovech.

Pravidelně se taky provádí úklid parků a sadů (sběr odpadků plošně v zeleni, na chodnících a okolo laviček), a to v parcích Komenského, Puškinův, Janáčkův, Malý, Koloredovský, Centrální, pod zámkem, u nádraží a v sadech B. Smetany, Svobody.

V týdnu od 2.8. do 6.8. 2021 tento provoz realizuje:

• úklid parků a dětských herních zařízení,
• řez a kácení dřevin, 

• II. seč doprovodné zeleně komunikací,

• II. seč parkových trávníků včetně odvozu odpadu - K Hájku, Pod Lipinou, Spořilov, Anenská,

• IV. seč hřbitovů - Lískovec, Chlebovice, Skalice,
• zálivku záhonů a výsadeb dle potřeby, 

• pletí záhonů v arboretu, 

• pletí dřevin.

Provoz Komunikace

Zaměstnanci tohoto provozu provádí pravidelně ruční úklid odpadků na trasách:
pěší zóny (Nám. Svobody, J. V. Sládka, Tržní, Štursova, Antonínovo náměstí, u Polikliniky, Ostravská, Ke Staré poště),
sídliště (Riviéra, Bezručova, Kolaříkova, Anenská, Slezská I., II, Jiráskova, Růžový pahorek, K Hájku, Nad Lipinou),
Frýdek (Zámecké náměstí, Revoluční – nadchod, Zámecká, Těšínská, Hasičská, T.G.Masaryka),
podchod ČD.

V týdnu od 19.7. do 23.7. 2021 tento provoz realizuje:

• ruční úklid na území města Frýdku-Místku,
• kontrolu stavu mostů, lávek a propustků na území města Frýdku-Místku,
• opravu části ulice Novodvorské,

• jarní úklid města dle harmonogramu,
• rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku,

• úklid vnitrobloků - sídliště Anenská,

• blokové čištění 20.7. na ulici Jiráskova část II., 22.7. na ulici Nádražní a část ulice Těšínské.

Provoz Veřejné osvětlení

Zaměstnanci tohoto provozu provádí pravidelně odstraňování poruch na kabelovém a vzdušném vedení.

Provoz v týdnu od 19.7. do 23.7.2021 realizuje:
• opravy poruch veřejného osvětlení, městské optické sítě, městského kamerového dohledového systému, místního rozhlasu, parkovacích automatů,

• výměnu stožárů po životnosti na Růžovém pahorku,

• prohlídky stožárových svorkovnic F1,

• výstavbu VO a kamerového systému na akci Rozšíření hřbitova.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png