Týdenní plány a harmonogramy

Provoz Technická správa

Zaměstnanci provozu zajišťují obsluhu parkovacích automatů na území města.

V týdnu od 16. 5. do 20. 5. 2022 tento provoz realizuje:

• opravy bytového a nebytového fondu pro SMFM,
• údržbu dětských a sportovních prvků na území města FM,

• stavební práce na akci Rozšíření hřbitova,

• opravu městského mobiliáře.

Provoz Zeleň

Zaměstnanci provozu provádí pravidelnou hygienickou údržbu a běžný úklid mobilních WC umístěných na veřejných prostorách města a hřbitovech.

Pravidelně se taky provádí úklid parků a sadů (sběr odpadků plošně v zeleni, na chodnících a okolo laviček), a to v parcích Komenského, Puškinův, Janáčkův, Malý, Koloredovský, Centrální, pod zámkem, u nádraží a v sadech B. Smetany, Svobody.

V týdnu od 16. 5. do 20. 5. 2022 tento provoz realizuje:

• úklid parků a dětských herních zařízení,
• I. seč parkových trávníků včetně odvozu odpadu, 

• I. seč hřbitovů včetně odvozu odpadu,

• přípravu pro výsadby a výsadbu dřevin dle zadání

• kontrolu a čištění česel náhonu,

• pletí trvalkových záhonů,

• pletí dřevin,

• výměnu písku v pískovištích

• instalaci cedulek květinové záhony.

Provoz Komunikace

Zaměstnanci tohoto provozu provádí pravidelně ruční úklid odpadků na trasách:
pěší zóny (Nám. Svobody, J. V. Sládka, Tržní, Štursova, Antonínovo náměstí, u Polikliniky, Ostravská, Ke Staré poště),
sídliště (Riviéra, Bezručova, Kolaříkova, Anenská, Slezská I., II, Jiráskova, Růžový pahorek, K Hájku, Nad Lipinou),
Frýdek (Zámecké náměstí, Revoluční – nadchod, Zámecká, Těšínská, Hasičská, T. G. Masaryka),
podchod ČD.

V týdnu od 16. 5. do 20. 5. 2022 tento provoz realizuje:

• ruční úklid na území města Frýdku-Místku,
• kontrolu stavu mostů, lávek a propustků na území města Frýdku-Místku,
• 
zimní údržbu města dle vývoje počasí,

• blokové čištění dne 17.5. na ulici Anenská III. část (mapa zde), dne 19.5. na ulici Josefa Skupy (mapa zde).

Provoz Veřejné osvětlení

Zaměstnanci tohoto provozu provádí pravidelně odstraňování poruch na kabelovém a vzdušném vedení.

Provoz v týdnu od 16. 5.  do 20. 5. 2022 realizuje:
• opravy poruch veřejného osvětlení, městské optické sítě, městského kamerového dohledového systému, místního rozhlasu, parkovacích automatů,

• výměnu stožárů po životnosti na Růžovém pahorku,

• rekonstrukci osvětlení na ulici Kvapilova,

• výstavbu nového osvětlení na akci Rozšíření hřbitova,

• dílčí kontrolu stožárových výzbrojí na ulicích Ostravská a Opletalova.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png