top of page

Dosahování úspor elektrické energie

Úspor lze dosáhnout využitím:

  • dvoustupňové regulace,

  • regulací napětí v rozvaděči,

  • regulací přímo ve svítidlech.

Provoz Veřejné osvětlení má dlouholeté zkušenosti s úsporami elektrické energie ve veřejném osvětlení.

Ne vždy je např. vhodné použít „regulátor napětí“, ale všude lze dosáhnout úspor! Vždy je nutno zvolit optimální způsob pro dané zařízení.

Při výpočtu návratnosti přídavného regulačního zařízení, které je do systému dodatečně instalováno, je nutno rovněž počítat s určitou životností zařízení, s náklady na jeho vlastní opravy a údržbu, s výši instalovaného příkonu, se stářím stávajícího zařízení a především je nutno posoudit vhodnost regulace v jednotlivých úsecích.

Kontakt:
Radomír Pecka,

tel. 558 443 233, 731 196 575, 

radomir.pecka@tsfm.cz

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page