top of page

Služby elektronických komunikací

 

 

TS a.s. jako podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a zajišťující veřejnou komunikační síť v souladu s § 63 odst. 2) a § 73 odst. 7) z. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen Zákon) v platném znění tímto způsobem umožňujícím dálkový přístup:

a) zpřístupňuje návrh smlouvy odpovídající náležitostem podle § 63 odst. 1) Zákona, včetně jeho přílohy č. 1 - specifikace služby a ceníku svých služeb platného ode dne 21.5.2013 a

b) uveřejňuje typy rozhraní, která nabízí pro připojení přístrojů, a jejich technické specifikace.

Specifikace služby

Rozhraní TS

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

Informace související se změnou poskytovatele služby k internetu

Podmínky změny poskytovatele služby přístupu k internetu

Ceník

Ceník platný od 1.9.2024

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page