top of page

Údržba veřejné zeleně

TS a.s. je členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Provádí komplexní údržbu veřejné zeleně pro statutární město Frýdek-Místek.

Tytéž služby nabízí i ostatním zákazníkům - okolním obcím, firmám i privátnímu sektoru.

Kontaktní osoby:

Vedoucí provozu:

Ing. Radim Svoboda, 558 443 207, radim.svoboda@tsfm.cz

background.jpg

Komplexní péče o dřeviny

Provoz Zeleň provádí veškerá pěstební opatření, tj. průklesty a zmlazení keřů, likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, řezy dřevin a kácení stromů i ve ztížených podmínkách, odstranění náletů a výmladků, likvidaci vzniklého odpadu drcením na štěpku a následné využití štěpky v keřových výsadbách, arboristické cílené zásahy v korunách stromů a jejich ošetření, frézování pařezů.Kontakt:

Ing. Radim Svoboda, 558 443 207, e-mail:
radim.svoboda@tsfm.cz

Komplexní péče o dřeviny
background.jpg

Sadové úpravy a zakládání trávníků

Provoz na základě projektových dokumentací realizuje výsadby keřů, stromů a květin. Rovněž provádí zakládání trávníků, které zahrnuje dovoz zeminy a substrátů, urovnání terénu, kultivace ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy a selektivními herbicidy.

Kontakt:
Ing. Radim Svoboda, tel.: 558 443 207, e-mail: radim.svoboda@tsfm.cz

Sadové úpravy a zakládání trávníků
background.jpg

Údržba travnatých ploch

Péče o travnaté plochy vychází z technologie pěstování a údržby trávníků. Po zimním období je provedeno jarní vyhrabání. V období od dubna do října se trávníky sečou, travní hmota je odvážena do kompostárny za účelem dalšího zpracování nebo se provádí seče s ponecháním trávní hmoty, tzv. mulčování. Četnost kosení je dána intenzitou údržby travnatých ploch (dva až osmkrát za sezónu). Na podzim probíhá vyhrabání listí.

Kontakt:
Ing. Radim Svoboda, tel.: 558 443 207, e-mail: radim.svoboda@tsfm.cz

Údržba travnatých ploch
window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page