Údržba veřejné zeleně

TS a.s. je členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Provádí komplexní údržbu veřejné zeleně pro statutární město Frýdek-Místek.

Tytéž služby nabízí i ostatním zákazníkům - okolním obcím, firmám i privátnímu sektoru.

Kontaktní osoby:

Vedoucí provozu:

Ing. Radim Svoboda, 731 196 558, 558 443 207, radim.svoboda@tsfm.cz

Mistr:
Ing. Vladimír Machek,   731 196 563, 558 443 218, vladimír.machek@tsfm.cz

Ing. Jaroslav Pavlíček,  703 476 149, 558 443 218, jaroslav.pavlicek@tsfm.cz

background.jpg

Realizace zahrad

Zaměstnanci TS a.s. přijedou na místo, kde se budou změny pozemku provádět. Zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy pro Vaši zahradu. Při projektování je vždy zohledněna jedinečnost místa a využita kreativita při navrhování. Následně je zpracována kalkulace i v několika cenových variantách dle požadavků zákazníka.

Kontakt:
Ing. Radim Svoboda, 731 196 558, 558 443 207, radim.svoboda@tsfm.cz

Realizace zahrad
background.jpg

Komplexní péče o dřeviny

Provoz Zeleň provádí veškerá pěstební opatření, tj. průklesty a zmlazení keřů, přihnojování keřů a stromů, chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, ořezy dřevin zasahujících do chodníků a komunikací, kácení stromů i ve stížených podmínkách, odstranění náletů a výmladků, likvidaci vzniklého odpadu drcením na štěpku a následné využití stěpky v keřových výsadbách, arboristické cílené zásahy v korunách stromů a jejich ošetření, frézování pařezů.

Zabýváme se i řezem ovocných stromů.

Kontakt:

Ing. Radim Svoboda, 731 196 558, 558 443 207, radim.svoboda@tsfm.cz

Komplexní péče o dřeviny
background.jpg

Sadové úpravy a zakládání trávníků

Provoz na základě projektových dokumentací realizuje výsadby keřů, stromů a květin. Rovněž provádí zakládání trávníků, které zahrnuje dovoz zeminy a substrátů, urovnání terénu, kultivace ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy a selektivními herbicidy.

Kontakt:
Ing. Radim Svoboda, tel.: 558 443 207, 731 196 558, e-mail: radim.svoboda@tsfm.cz

Sadové úpravy a zakládání trávníků
background.jpg

Údržba travnatých ploch

Péče o travnaté plochy vychází z technologie pěstování a údržby trávníků. Po zimním období je provedeno jarní vyhrabání, kdy plochy jsou zbaveny zbytků listí, větví, odpadků, je narušen mechový porost a tím trávník „provzdušněn". V období od dubna do října se trávníky kosí, travní hmota je odvážena do kompostárny za účelem dalšího zpracování. Četnost kosení je dána intenzitou údržby travnatých ploch (2-8 krát za sezónu). Na podzim probíhá vyhrabání listí.

Kontakt:
Ing. Radim Svoboda, tel.: 558 443 207, 731 196 558, e-mail: radim.svoboda@tsfm.cz

Údržba travnatých ploch
window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png