top of page

Informace pro spotřebitele

V případě, že dojde mezi společností TS a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy (objednávky) nebo ze smlouvy (objednávky) o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

V případech, kdy se jedná o spotřebitelský spor v oblasti telekomunikačních služeb, je určeným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů:

 

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219
Praha 9
poštovní adresa: P. O. Box 02, 225 02 Praha 025
email: spotrebitelskespory@ctu.cz
Web: www.ctu.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page