top of page

Dopravní značení

Provoz zajišťuje instalaci svislého i vodorovného dopravního značení a provádí jeho údržbu. Realizuje nástřik přechodů pro chodce, vodících čar na vozovkách, označení parkovacích míst, značení autobusových zastávek, piktogramů invalidů, před školami upozornění „POZOR DĚTI“ apod. Pro zvýšení dopravní bezpečnosti provoz Komunikace osazuje vozovky retarderovými pásy. Provoz má v kompetenci rovněž umísťování dopravních zrcadel. Novým prvkem v dopravním značení je instalování světelných čoček.Kontaktní osoby:
Petr Kaňák,

731 196 593, 558 443 227, 

petr.kanak@tsfm.cz

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page