top of page

TS a.s. Frýdek-Místek

bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png

TS a.s. prošla ve své historii rozmanitým vývojem. Vznikla transformací původní příspěvkové organizace Technické služby Města Frýdku-Místku, jež byla založena 1. ledna 1968. Akciová společnost TS vznikla ke dni 1. července 1995, a to z rozhodnutí Města Frýdek-Místek, které je jejím jediným zakladatelem a akcionářem. Dne 1. 9. 1995 byla TS a.s. zapsána do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, čímž byl proces transformace příspěvkové organizace Technické služby Města Frýdku-Místku na akciovou společnost definitivně dovršen.

Sídlem společnosti je od prvopočátku Frýdek-Místek, ul. 17. listopadu 910. Prioritním cílem TS a.s. je maximální uspokojování potřeb svých zákazníků za současného růstu podílu na regionálním trhu. Snahou managementu je vytvořit z TS a.s. konkurenceschopnou společnost v regionálních tržních podmínkách. Proto také byl ve společnosti zaveden integrovaný systém řízení, který byl v listopadu 2004 úspěšně certifikován. Kvalita poskytovaných služeb je tak dokládána čtyřmi certifikáty ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN 50001:2012 a OHSAS 18001:2008. V rámci tohoto systému byl vybudován i program postupného cílevědomého vzdělávání zaměstnanců, který je zaměřen zejména na odbornou přípravu, obligatorní školení a posilování marketingového přístupu k zákazníkům. To vše je podpořeno modernizací strojového a vozového parku. Předmětem našeho systému řízení je komplexní správa, údržba a výstavba veřejného osvětlení, komunikací a zeleně, technická správa a údržba majetku a komplexní služby v oblasti pohřebnictví. Organizačně tyto činnosti zabezpečují čtyři provozy, a to Veřejné osvětlení, Komunikace, Zeleň a Technická správa. Na těchto stránkách jsou tyto provozy blíže popsány s uvedením jejich konkrétní náplně.

Vážení přátelé, věřte, že všechny činnosti provádějí zaměstnanci s maximálním úsilím, aby bylo vždy naplněno motto společnosti.

NAŠE SLUŽBY ≈ VAŠE POHODA

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 1076.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page