Aktuality

Celoroční údržba veřejného osvětlení

Zaměstnanci technických služeb provádějí průběžně údržbu veřejného osvětlení na území statutárního města a místních částí během celého roku.

Celoroční údržba veřejného osvětlení

Od pondělí 2. srpna začne testování spokojenosti občanů se službami TS a.s.

Ve dnech od 2. až 9. srpna bude probíhat v ulicích Frýdku-Místku a jeho místních částech testování spokojenosti zdejších občanů se službami, které poskytují městské technické služby.

Personální inzerce II.

Samostatný odborný referent dozoru, ochrany a kontroly silniční sítě

Personální inzerce II.

Personální inzerce

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek – Místek, přijme na dohodu o provedení práce SMUTEČNÍHO ŘEČNÍKA

Personální inzerce

Úklid vnitrobloků

Po jarní očistě města navázali pracovníci technických služeb letním úklidem vnitrobloků na frýdecko-místeckých sídlištích. Průběžně zde celoročně provádí pravidelný sběr odpadků.

Úklid vnitrobloků

Čištění dětských hřišť

V poslední červnové dekádě zahájili zaměstnanci technických služeb očistu povrchů dětských hřišť na území města Frýdku-Místku.

Čištění dětských hřišť

Frýdek-Místek bude mít čisté autobusové zastávky

Technické služby ve Frýdku - Místku začaly v červnu s každoročním čištěním autobusových zastávek, a to včetně místních částí Chlebovice, Zelinkovice, Lískovec a Skalice. Celkem zaměstnanci provozu Komunikace doposud vyčistili 63 zastávek, zbývajících 9 bude umyto do konce měsíce června.

Frýdek-Místek bude mít čisté autobusové zastávky

Změny v harmonogramu čištění

V harmonogramu blokového čištění ulic ve Frýdku-Místku bylo provedeno několik změn. Jedna změna se týká frýdeckých ulic Slunečná, Revoluční a Růžový Pahorek I., obslužná Bruzovská (přilehlá k ulici Rokycanova), kde v červnu budou realizovány celoplošné opravy povrchu komunikací, a proto je zde blokový úklid zrušen. Uvolněné termíny budou využity na provedení blokových čištění na ulicích, kde byl úklid zrušen z důvodu nepříznivého počasí v polovině března a začátku dubna.

Změny v harmonogramu čištění

V červnu proběhnou další opravy místních komunikací

Zaměstnanci technických služeb budou pokračovat v opravách místních komunikací. Rada města schválila další lokality, kde budou obnoveny povrchy vozovek a jednoho chodníku.

V červnu proběhnou další opravy místních komunikací

Letničkové záhony

Technické služby udržují na území města celkem 2 045 m2 záhonů s letničkami, z nichž 632 m2 jsou záhony vysazované.

Letničkové záhony

Blokové čištění na ulicích Palackého a Svatopluka Čecha

V sobotu 29. května proběhne blokové čištění na ulicích Palackého a Svatopluka Čecha.

Lískovečtí budou mít brzy opraveny komunikace

Vedení města Frýdku-Místku schválilo mimo jiné i opravu poškozeného povrchu částí komunikací ve třech lískoveckých lokalitách, a to Odlesí č. p. 414 a 55, dále č. p. 398 a parkoviště před hřbitovem. Celkem bude opraveno 1 009 m2. Práce zahájí zaměstnanci technických služeb v předposledním květnovém týdnu. Po dobu realizace budou komunikace v místě oprav průjezdné s omezením.

Nabídka zaměstnání

TS a.s. přijme zemědělského dělníka

Nabídka zaměstnání

Sekačky technických služeb jsou již v terénu

Letošní duben byl charakteristický spíše poletujícím sněhem, větším množstvím dešťových srážek a nedostatkem slunečního svitu, namísto příjemného a slunečného jara.

Sekačky technických služeb jsou již v terénu

Oprava části komunikace ulice Novodvorská ve Frýdku

Rada města Frýdek-Místek v návaznosti na nevyhovující technický stav rozhodla o opravě povrchu částí místní komunikace na ulici Novodvorská na sídlišti Slezská.

Oprava části komunikace ulice Novodvorská ve Frýdku

Evidence došlých podnětů od občanů

Občané města mohou své připomínky k činnosti TS a.s. posílat prostřednictvím www.tsfm.cz

Nepříznivé počasí narušuje harmonogram jarního úklidu města

Zaměstnanci technických služeb začali s jarním úklidem města a vyhrabáváním travnatých ploch veřejné zeleně souběžně již 15. března.

Nepříznivé počasí narušuje harmonogram jarního úklidu města

Řádné opravy městských komunikací ve Frýdku-Místku

Opravy výtluků místních komunikací

Řádné opravy městských komunikací ve Frýdku-Místku

Zrušené blokové čištění na ulici M. Majerové

Z důvodu nepříznivého vývoje klimatických podmínek se plánované dnešní ( 8.4.) blokové čištění na ulici M. Majerové ruší.

Jarní výsadba dřevin

Také v letošním roce dojde v jarním období na území statutárního města Frýdek-Místek k výsadbě nových stromů a keřů.

Jarní výsadba dřevin

Veselé Velikonoce

Přejeme veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Výměna písku

V městských pískovištích probíhá výměna písku

Výměna písku

Ve Frýdku-Místku začala bloková čištění

V úterý 16. března provedly městské technické služby v letošním roce první blokové čištění, a to na ulicích Škarabelova, Gogolova a J. K. Tyla. Hned následující čištění na I. části ulice Anenská však muselo být pro nepříznivý vývoj klimatických podmínek zrušeno.

Ve Frýdku-Místku začala bloková čištění

Zrušené blokové čištění

Upozorňujeme, že u důvodu nepříznivého vývoje klimatických podmínek je dnešní (18.3.) plánované blokové čištění na ulice Anenská – část I. zrušeno.

Jarní úklid

Technické služby v pondělí 15. března zahájily na území města jarní úklid. Práce budou souběžně postupovat jak frýdeckou, tak místeckou částí, v termínech podle předem stanoveného a příslušným odborem magistrátu města schváleného harmonogramu.

Jarní úklid

Jarní vyhrabávání

Jarní úklid městské zeleně od 15. března zahájen

Jarní vyhrabávání

Provizorní opravy místních komunikací

Zaměstnanci technických služeb provozu Komunikace již v únoru začali s provizorními opravami povrhu vozovek, což obnáší zasypávání největších a nejnebezpečnějších výmolů studenou asfaltobetonovou směsí a jejím zaválcováním.

Provizorní opravy místních komunikací

Bezplatné parkoviště

Dočasně bezplatné parkoviště na bývalém autobusovém stanovišti

Bezplatné parkoviště

Pasport

Technické služby vedou v pasportech evidenci městského majetku

Pasport

Údržba veřejného osvětlení

Pravidelná údržba veřejného osvětlení se provádí i v zimních měsících

Údržba veřejného osvětlení

Kácení a ořezy jmelí

Zaměstnanci technických služeb vyráží do terénu i v těchto mrazivých dnech

Kácení a ořezy jmelí

Personální inzerce II.

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek – Místek,
přijme do hlavního pracovního poměru: Mistra provozu Zeleň

Personální inzerce II.

Prostor kolem Památníku osvobození - Holubice dočasně uzavřen

V návaznosti na vývoj klimatických podmínek upozorňujeme občany, že vzhledem k nemožnému zajištění schůdnosti je prostor kolem Památníku osvobození - Holubice dočasně uzavřen.

Prostor kolem Památníku osvobození - Holubice dočasně uzavřen

Personální inzerce

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek – Místek,
přijme do hlavního pracovního poměru
samostatného odborného referenta personalistiky

Personální inzerce

Výroba části městského mobiliáře zahájena

V posledních několika letech statutární město Frýdek-Místek zahájilo postupnou obnovou laviček na území města. V současné době je evidováno v pasportu městského mobiliáře přes 1330 laviček.

Výroba části městského mobiliáře zahájena

Vánoční výzdoba zhasla

Jak již bývá léta na území města Frýdek-Místek zvykem, šestý lednový den je poslední, kdy město je naposledy nasvětleno vánoční výzdobou.

Vánoční výzdoba zhasla

PF 2021

Vážení přátelé a kolegové,


přejeme Vám krásné vánoční svátky, plné pohody
a příjemných chvil prožitých se svými blízkými.


představenstvo TS a.s.

PF 2021

Úprava provozní doby PS Pietas

Změna úředních hodin pohřební služby Pietas a hrobové matriky na ulici Radniční 10 ve Frýdku v průběhu Vánoc.

Úprava provozní doby PS Pietas

Neukáznění řidiči brání svými auty v provádění zimní údržby sídlišť

Aktuálně s přibývajícím sněhem na komunikacích je v terénu veškerá mechanizace technických služeb k provádění zimní údržby. Nevhodně zaparkovaná vozidla zejména na sídlištních komunikacích brání v průjezdu mechanizace vybavené pluhy a radlicemi.

Neukáznění řidiči brání svými auty v provádění zimní údržby sídlišť

Péče o veřejné osvětlení probíhá i v místních částech a lokalitách města

Statutární město Frýdek-Místek má prostřednictvím TS a.s. nastaven systém obnovy svítidel, díky kterému drží krok s nejnovějšími trendy ve vývoji technologií v osvětlovací technice.

Péče o veřejné osvětlení probíhá i v místních částech a lokalitách města

Technické služby jsou na zimní údržbu připraveny

Frýdecko-místecké technické služby mají ve své správě 415 kilometrů místních komunikací včetně místních částí jako je Skalice, Panské Nové Dvory, Lískovec, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Baranovice, Bahno, Gajerovice.

Technické služby jsou na zimní údržbu připraveny

Kácení stromů ve frýdecko-místecké městské zeleni

Od začátku listopadu provádí zaměstnanci technických služeb kácení provozně nebezpečných a odumřelých stromů. Tyto práce je nejvhodnější provádět v období vegetačního klidu, které od listopadu potrvá až do posledního března.

Kácení stromů ve frýdecko-místecké městské zeleni

Letošní frýdecko-místecké vánoční stromy

V průběhu pondělí 23. listopadu budou postupně na obě náměstí instalovány vánoční stromy.

Letošní frýdecko-místecké vánoční stromy

Vánoční výzdoba se rozzáří v pátek 27. listopadu

Již tradičně se ve Frýdku-Místku každým rokem na koci listopadu rozzáří vánoční výzdoba města.

Vánoční výzdoba se rozzáří v pátek 27. listopadu

Výstavba autobusového zálivu na ulici El. Krásnohorské

Na začátku září začali zaměstnanci technických služeb realizovat výstavbu nového autobusového zálivu na ulici El. Krásnohorské.

Výstavba autobusového zálivu na ulici El. Krásnohorské

Podzimní výsadba stromů v městské zeleni

Od 26. října začali zaměstnanci technických služeb s výsadbou okrasných i ovocných stromů. V rámci programu Podpora výsadby dřevin vysadili frýdecko-místeckým občanům v posledním říjnovém týdnu 25 stromů. Od 2. listopadu vysází dalších 216 stromů v městské zeleni včetně veřejných pohřebišť.

Podzimní výsadba stromů v městské zeleni

Úklid listí na plochách městské zeleně

Od 20. října začaly technické služby ve městě s úklidem listí. Jako obvykle vzhledem k blížící se Památce zesnulých uklidily všechny městské hřbitovy, k nimž patří Panské Dvory, Lískovec, Skalice, Lysůvky a Chlebovice.

Úklid listí na plochách městské zeleně

Ve městě stále probíhají opravy i místních komunikací

Městské technické služby dokončily v závěru minulého týdne opravu chodníků v Koloredovském parku v Místku.

Ve městě stále probíhají opravy i místních komunikací

TS a.s. slaví 25. narozeniny – závěr

V letošním roce slaví technické služby 25 let od založení akciové společnosti.

TS a.s. slaví 25. narozeniny – závěr

TS a.s. slaví 25. narozeniny – 6. část

Provoz Přenesená správa zajišťuje správu, kontrolu, evidenci a plánování oprav, údržby a rekonstrukcí místních a účelových komunikací, propustků a mostů.

TS a.s. slaví 25. narozeniny – 6. část

Den otevřených dveří v TS a.s. je zrušen

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s výskytem koronaviru a v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, jímž se s účinností od 5. října zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, byl vedením společnosti zrušen připravovaný čtvrtý ročník akce Den otevřených dveří v TS a.s., který byl naplánován na sobotu 10.10.2020.

Den otevřených dveří v TS a.s. je zrušen

TS a.s. slaví 25. narozeniny – 5. část

Provoz Veřejné osvětlení provádí správu a údržbu veřejného osvětlení, pečuje o 8 107 svítidel na území celého města včetně místních částí (Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Skalice, Lískovec), o 10 křižovatek řízených světelným signalizačním zařízením a o 75 nasvětlených přechodů pro chodce.

TS a.s. slaví 25. narozeniny – 5. část

TS a.s. slaví 25. narozeniny – 4. část

Po provozech Technická správa a Zeleň bychom Vám rádi představili provoz Komunikace, který v rámci TS a.s. realizuje nejvyšší roční tržby za prodej vlastních výrobků a služeb.

TS a.s. slaví 25. narozeniny – 4. část

TS a.s. slaví 25. narozeniny – 3. část

V dnešním dílu Vám přiblížíme provoz, který má nejvíce zaměstnanců v rámci TS a.s., a to Zeleň.

TS a.s. slaví 25. narozeniny – 3. část

TS a.s. slaví 25. narozeniny – 2. část

Ve čtvrtek 24. září si mohli návštěvníci těchto webových stránek přečíst chronologicky uspořádané informace o historii a začátcích technických služeb ve Frýdku-Místku.

TS a.s. slaví 25. narozeniny – 2. část

TS a.s. slaví 25. narozeniny

V letošním roce si připomínáme 25 let od založení akciové společnosti TS a.s.

TS a.s. slaví 25. narozeniny

Nové dětské hřiště na ulici Lískovecká

Na základě požadavků občanů vyroste na ulici Lískovecká nové dětské hřiště.

Nové dětské hřiště na ulici Lískovecká

Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Skalici – II. etapa

Ve druhém zářijovém týdnu zahájili zaměstnanci technických služeb rekonstrukci chodníků na hřbitově ve Skalici.

Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Skalici – II. etapa

První retenční nádoba ve městě bude umístěna Nad Stadionem

Ve středu 2. září začnou technické služby pro odbor investic statutárního města Frýdek-Místek budovat první retenční nádrž, a to na ulici Nad Stadionem.

První retenční nádoba ve městě bude umístěna Nad Stadionem

Blokové čištění ulice Bruzovská posunuto na devátou hodinu

Blokové čištění ulice Bruzovská posunuto na devátou hodinu

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png