top of page

Vypracování kompletního pasportu

bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png

Pasport

Provoz Veřejné osvětlení zpracovává kompletní pasport digitálně v tabulkové i grafické podobě, včetně průběžného doplňování všech změn.


Pasportizační pracoviště

Umožňuje vedení pasportu zařízení VO, SSZ, PA, MR, RM, kamerového dohledového systému a veškerých zařízení na VO připojených nebo na stožárech VO zavěšených.
Pasportizační pracoviště rovněž zpracovává rozvojové studie připravovaných akcí, podílí se na přípravě projektů investičních akcí.


Vedoucí dispečinku a pasportizační technik:
Olga Nytrová, tel. 558 443 238, 731 196 566, <a href="mailto:olga.nytrova@tsfm.cz" title="olga.nytrova@

Image-empty-state.png
window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page