top of page

Běžná a preventivní údržba

bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png

Běžná údržba zahrnuje:
· zajištění provozu veřejného osvětlení,
· odstraňování poruch,
· výměnu zdrojů,
· kontrolu osvětlení.

Preventivní údržba se provádí u:
· osvětlovacích stožárů a výložníků,
· svítidel,
· rozvaděčů,
· elektrických rozvodů atd.


Preventivní údržbou se prodlužuje životnost zařízení a šetří finanční prostředky na běžnou údržbu a rekonstrukce na základě zpracovaného „Řádu preventivní údržby“.


Údržba veřejného osvětlení


Povinnost údržby veřejného osvětlení vyplývá mimo jiné z ČSN 33 2000-1, kde je v článku 13N.2 uvedeno: „Elektrická zařízení musí být pravidelně kontrolována a udržována v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost a byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti a požadavky ostatních předpisů a norem."

TS a.s. od roku 1995 provádí odstraňování poruch, výměnu zdrojů, preventivní údržbu, střední opravy na veřejném osvětlení. Na základě dlouholetých zkušeností provádí systém údržby ve čtyřletém cyklu. Systematickou pozornost věnuje preventivní údržbě a revizím.

Provoz provádí údržbu veřejného osvětlení na území Statutárního města Frýdku-Místku. Základem systému údržby je rozdělení města do 4 částí: FI, FII, MIII a MIV. Každým rokem je provedena střední oprava celé jedné části - od očištění plexiskel, nátěrů stožárů, výměny vadných součástí a kabelů, až po provedení pravidelné revize s odstraněním závad.

Údržba veřejného osvětlení je prováděna na základě „Řádu preventivní údržby". Tento předpis pro provádění preventivní údržby elektrických zařízení obsahuje způsob a lhůty provádění preventivní údržby. Jeho součástí jsou „Zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí na zařízení veřejného osvětlení, místního rozhlasu, světelné signalizace, parkovacích automatů a kamerového systému ve Frýdku-Místku."

Provoz má vybudovanou síť tzv. havarijních propojů. Veškeré veřejné osvětlení je vzájemně propojeno, takže v případě poruchy není nutná montáž provizorního napojení. Pracovník pouze zapojí část v poruše pomocí havarijního propojení a poruchu zanese do Pasportu veřejného osvětlení. Po odstranění poruchy je pasport uveden okamžitě do původního stavu. Vybudováním sítě havarijních propojů podstatně snížilo náklady na zabezpečování provozu, odstraňování poruch veřejného osvětlení, podstatnou měrou přispívá k bezpečnosti občanů, zajištěním běžného provozu bez budování provizorních zařízení.

Kontaktní osoba:

Aleš Kuboň, 731 196 571, ales.kubon@tsfm.cz

Image-empty-state.png
window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page