Týdenní plány a harmonogramy

Provoz Technická správa

Zaměstnanci provozu zajišťují obsluhu parkovacích automatů na území města.

V týdnu od 26. 9. do 30. 9. 2022 tento provoz realizuje:

• opravy bytového a nebytového fondu pro SMFM,
• údržbu dětských a sportovních prvků na území města FM,

• stavební práce na akci Rozšíření hřbitova,

• opravu městského mobiliáře,

• opravu fasády ZŠ ve Skalici.

Provoz Zeleň

Zaměstnanci provozu provádí pravidelnou hygienickou údržbu a běžný úklid mobilních WC umístěných na veřejných prostorách města a hřbitovech.

Pravidelně se taky provádí úklid parků a sadů (sběr odpadků plošně v zeleni, na chodnících a okolo laviček), a to v parcích Komenského, Puškinův, Janáčkův, Malý, Koloredovský, Centrální, pod zámkem, u nádraží a v sadech B. Smetany, Svobody.

V týdnu od 26. 9. do 30. 9. 2022 tento provoz realizuje:

• úklid parků a dětských herních zařízení,
• III. seč parkových trávníků -   Kolaříkovo,

• V. seč parterových trávníků,

• řezy a kácení dřevin dle zadání z MMFM,

• kontrolu česel náhonu,

• pletí trvalkových záhonů,

• pletí dřevin,

• odvoz květinových nádob (pyramid) z města do TS a.s.

Provoz Komunikace

Zaměstnanci tohoto provozu provádí pravidelně ruční úklid odpadků na trasách:
pěší zóny (Nám. Svobody, J. V. Sládka, Tržní, Štursova, Antonínovo náměstí, u Polikliniky, Ostravská, Ke Staré poště),
sídliště (Riviéra, Bezručova, Kolaříkova, Anenská, Slezská I., II, Jiráskova, Růžový pahorek, K Hájku, Nad Lipinou),
Frýdek (Zámecké náměstí, Revoluční – nadchod, Zámecká, Těšínská, Hasičská, T. G. Masaryka),
podchod ČD.

V týdnu od 26. 9. do 30. 9. 2022 tento provoz realizuje:

• ruční úklid na území města Frýdku-Místku,
• kontrolu stavu mostů, lávek a propustků na území města Frýdku-Místku,

• celoplošné opravy části silnice III/4773 v úseku od Starého Města do Skalice, opravu zpevněných ploch před gymnáziem,

• blokové čištění 26. 9. na ulici M. Gorkého a dne 27. 9. na ulici A. Staška.

Provoz Veřejné osvětlení

Zaměstnanci tohoto provozu provádí pravidelně odstraňování poruch na kabelovém a vzdušném vedení.

Provoz v týdnu od 26. 9.  do 30. 9. 2022 realizuje:
• opravy poruch veřejného osvětlení, městské optické sítě, městského kamerového dohledového systému, místního rozhlasu, parkovacích automatů,

• výměnu stožárů po životnosti na sídlišti Stará Slezská,

• výměnu svítidel s prošlou životností v Lískovci.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png