top of page

Výsledky průzkumu spokojenosti 2019

Výsledky průzkumu spokojenosti v roce 2019


Ve dnech 5. až 12. srpna probíhalo v ulicích Frýdku-Místku testování spokojenosti zdejších občanů se službami, které poskytují městské technické služby. Hodnocena byla úroveň veřejného osvětlení, nasvětlení přechodů pro chodce, slavnostní osvětlení, vánoční výzdoba, také úroveň údržby veřejné zeleně, městského mobiliáře, úklidu a provádění zimní údržby. Otázky se také týkaly i spokojenosti s čistotou veřejných WC a s údržbou parkovišť. Průzkumu se zúčastnilo celkem 460 respondentů.


Testování spokojenosti frýdecko-místeckých občanů se provádí každoročně již od roku 2004, v posledních letech je stanoveno za cíl dosáhnout 75% spokojenost ve všech oblastech dotazování. Velmi pozitivním výsledkem je v letošním roce dosažení 76,5 % spokojenosti s úrovní městského mobiliáře. Naposledy bylo hodnoty nad 75 % dosaženo před devíti roky. Občané pozitivně v této oblasti hodnotili zlepšení stavu autobusových zastávek, laviček, dětských hřišť a jejich oplocení. Stále zůstává ještě 16 % nespokojených dotazovaných, kteří by uvítali více laviček na ulici Lískovecká, opravu špatného stavu autobusových zastávek na ulicích Frýdlantská a Lískovecká, občané také postrádají lavičky na ulici T. G. Masaryka.


Nejlepší výsledek byl zaznamenán v oblasti úklidu města, který se drží již čtvrtým rokem nad 90 procenty, v rozmezí 81 až 90 % se letos pohybuje úroveň veřejného osvětlení, nasvětlení přechodů pro chodce, vánoční výzdoby, slavnostního nasvětlení historických objektů a údržby zeleně v Místku. V intervalu 75 až 80 % je zimní údržba a údržba zeleně ve Frýdku.


Spokojenost s úrovní provozu parkovišť stagnuje již druhým rokem na hodnotě 47,6 %. Hlavním důvodem nespokojenosti občanů je nedostatek parkovacích míst jak v centru města, tak na sídlištích. Tento problém vedení města průběžně řeší, příkladem je vybudování nové odstavné plochy s možností parkování pro osmnáct osobních vozidel na ulici 28. října v Místku, místa vznikla v průběhu května a června na ploše veřejné zeleně v majetku statutárního města Frýdek-Místek.


V souvislosti s nově instalovanými oranžovými blikajícími návěstími na křižovatkách u Kauflandu, u magistrátu města a na křižovatce ulic Ostravská a Opletalova byla letos poprvé v dotaznících zjišťována i spokojenost se zajištěním bezpečnosti chodců pomocí těchto oranžových intenzivněji blikajících návěstí umístěných před přechody pro chodce, úroveň spokojenosti byla zjišťována z pohledu chodců i řidičů. Spokojenější byli chodci, řádově o dvě procenta, nespokojenost se v obou případech pohybovala kolem jednoho procenta, přibližně 80 % dotazovaných však nedovedlo nově instalovaná světla posoudit. V této otázce bychom doporučovali opakovanou mediální osvětu, aby se tato problematika dostala do povědomí občanů.

Celkové zlepšení služeb TS a.s. zaznamenalo 21,5 % respondentů. Nedostatky zjištěné při dotazování, které TS a.s. může sama napravit, budou projednány na poradě vedení a v co nejkratším termínu odstraněny.


Vývoj spokojenosti v letech 2004 až 2019 naleznete v dokumentu níže:

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page