top of page

Výsledky průzkumu spokojenosti se službami TS a.s. za rok 2017

Technické služby již čtrnáct let testují spokojenost občanů se službami, které poskytují statutárnímu městu Frýdek-Místek. Dotazování prováděly proškolené studentky ve dnech 1. až 8. srpna, průzkumu se zúčastnilo celkem 460 respondentů z různých částí města.

„I v letošním roce jsme si stanovili za cíl dosáhnout 75 procentní spokojenosti, což se nám až na tři oblasti služeb podařilo splnit a v mnoha případech i výrazně překročit. Frýdecko-místečtí občané nejpozitivněji vnímají zvýšení čistoty města, což je zcela určitě výsledkem výrazného navýšení frekvence četnosti a efektivnosti čištění komunikací ve Frýdku-Místku pomocí dvou samosběrných vozů nově pořízených v roce 2013. Oba tyto zametače, na rozdíl od předchozích, jsou konstruovány k účinnému sběru mikročástic prachu o velikosti 10 mikrometrů a zabrání tak jejich zpětným imisím do ovzduší. Zcela určitě ale za tímto výsledkem stojí i pravidelná bloková čištění v těch místech, kam se strojní technika za běžného provozu nedostane, zároveň ale i pravidelné denní rajónové čištění a ruční sběr odpadků na veřejných prostranstvích a sídlištní části nevyjímaje. Kromě zvýšení čistoty města naši občané zaznamenali také zlepšení úrovně květinových záhonů. Toto hodnocení určitě ovlivnilo navýšení městských finančních prostředků na údržbu veřejné zeleně v letošním roce, v rámci kterého byla výměra záhonů s předpěstovanými letničkami téměř zdvojnásobena,“ uvedl Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva.

K nejlépe hodnoceným službám patří údržba veřejného osvětlení, která dosahuje opakovaně více než 90 procentní spokojenost. Nad 90 procent spokojených je rovněž i s úklidem města.

Do rozmezí 75 až 89 procent spokojených se řadí s 88 % vánoční výzdoba, jejíž spokojenost již třetím rokem neustále roste. I zde je pravděpodobně v podvědomí občanů patrné, že vedení města do této oblasti v posledních letech investovalo finanční prostředky. Jelikož se v letošním roce připravuje další obnova stávající vánoční výzdoby a rozšíření v nových ulicích, dá se předpokládat, že tento trend bude pokračovat i nadále. Také údržba zeleně ve frýdecké i místecké části města zaznamenala zhruba čtyřprocentní nárůst spokojenosti v porovnání s rokem 2016. „Pevně věříme, že je to důsledek změn, ke kterým jsme společně s vedením města a odborem Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek v letošním roce přistoupili. Jedná se především o navýšení četnosti kosení parkových ploch,“ uvedl Jaromír Kohut. Další oblasti vykazují dlouhodobě vyrovnané výsledky. Jedná se především o slavnostní nasvětlení historických objektů (87% spokojenost), nasvětlení přechodů pro chodce s 80 % spokojených občanů a zimní údržba místních komunikací, kde s letošní úrovní bylo spokojeno celkem 78 % dotazovaných respondentů.

Tradičně nejvíce nespokojeni byli občané s úrovní parkování ve městě, a to téměř 27 procent. Nejvíce pociťují lidé nedostatek parkovacích míst na ulicích Bezručova, Janáčkova, Slezská, Lískovecká a Nad Rybníkem. Parkování kladně hodnotila pouze polovina respondentů (51 %).

Podobné je to dlouhodobě i u městského mobiliáře (spokojených je 63 %), přičemž na opačném pólu byla čtvrtina dotazovaných. Kritizován byl především stav zastávky Lískovecká, nedostatkem laviček na ulici Lískovecká, kriticky se dotazovaní vyjadřovali i ke stavu dětského hřiště na ulici Puškinova, konkrétně k oblíbenému hříbku.

„Výsledky opět poslouží jako náměty ke zlepšení námi poskytovaných služeb v dalším období i v příštím roce, problémová místa a lokality budou začleněny do plánu obnovy především městského mobiliáře za účelem vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na rok 2018,“ doplnil předseda představenstva.

Z uvedených výsledků je patrné, že hodnocení nezaznamenalo v letošním roce žádné velké negativní výkyvy ve vývoji spokojenosti, společnost TS a.s. poskytuje služby na stabilní úrovni v souladu se svou misí: Naše služby pro Vaši pohodu. Srovnání vývoje testování od roku 2004 je uvedeno v dokumentu níže.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page