top of page

Výsledky průzkumu spokojenosti se službami TS a.s. za rok 2016

Již od roku 2004 TS a.s. testují spokojenost zákazníků se službami, které poskytují. V letošním roce to bylo v termínu od pondělí 1. srpna až do středy 10. srpna. Dotazování prováděli dva studenti, pomocí dvanácti otázek zjišťovali u místních občanů, jak jsou spokojeni se stavem veřejného osvětlení, nasvětlení přechodů pro chodce, s úrovní vánoční výzdoby i slavnostního osvětlení historických objektů. Posuzován byl stav městského mobiliáře, který pod sebou zahrnuje autobusové zastávky, dětská hřiště, pískoviště a také lavičky. Hodnocena byla čistota veřejných WC, úklid města a samozřejmě i zimní údržba místních komunikací, údržba zeleně, provoz parkovišť a činnost hrobové matriky. Cílem bylo dosáhnout minimálně 75% spokojenost, která zahrnuje odpovědi zcela spokojen i spokojen. Celkem bylo osloveno 460 respondentů, z toho 232 žen a 228 mužů. Výsledky průzkumu naleznete v dokumentu níže.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page