top of page

Výsledky průzkumu spokojenosti se službami TS a.s. za rok 2015

Každoročně od roku 2004 TS a.s. provádí průzkum spokojenosti zákazníků se službami, které poskytují. V letošním roce proběhlo testování v termínu od pondělí 3. srpna až do středy 12. srpna. Dvě studentky se pomocí dvanácti otázek se ptaly místních občanů, jak jsou spokojeni se stavem veřejného osvětlení, vánoční výzdobou,slavnostním osvětlením historických objektů a s nasvětlením přechodů pro chodce. V otázkách byla také zahrnuta spokojenost se stavem městského mobiliáře, který pod sebou zahrnuje autobusové zastávky, dětská hřiště, pískoviště a také lavičky. Studentky se neopomněly zeptat na čistotu veřejných WC, úklid města a samozřejmě i zimní údržbu místních komunikací, údržbu zeleně, provoz parkovišť a činnost hrobové matriky. Cílem je vždy dosáhnout minimálně 75% spokojenosti, která zahrnuje odpovědi zcela spokojen i spokojen. Dohromady bylo osloveno 460 respondentů, 243 žen a 217 mužů.

Grafické znázornění naleznete v dokumentu níže.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page