Provoz Zeleň

Zaměstnanci provozu provádí pravidelnou hygienickou údržbu a běžný úklid mobilních WC umístěných na veřejných prostorách města a hřbitovech.

Pravidelně se taky provádí úklid parků a sadů (sběr odpadků plošně v zeleni, na chodnících a okolo laviček), a to v parcích Komenského, Puškinův, Janáčkův, Malý, Koloredovský, Centrální, pod zámkem, u nádraží a v sadech B. Smetany, Svobody.

V týdnu od 17.5. do 21.5. 2021 tento provoz realizuje:

• úklid parků a dětských herních zařízení, terénní úpravy po odstranění a frézování pařezů na hřbitově ve Skalici,
• výsadbu do květinových nádob a jejich rozmístění ve městě,
• 1. seč parterových trávníků (parky),

• 1. seč parkových trávníků (Vyhlídka, Kamenec, Riviéra, Bezručovo sídliště),

• 1. seč lučních trávníků,

• 1. seč doprovodné zeleně komunikací,
• zálivka dle potřeby, 

• údržba trvalkových záhonů - pletí, 

• údržba arboreta.

bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png