top of page

Provoz Zeleň

Zaměstnanci provozu provádí pravidelnou hygienickou údržbu a běžný úklid mobilních WC umístěných na veřejných prostorách města a hřbitovech.

Pravidelně se taky provádí úklid parků a sadů (sběr odpadků plošně v zeleni, na chodnících a okolo laviček), a to v parcích Komenského, Puškinův, Janáčkův, Malý, Koloredovský, Centrální, pod zámkem, u nádraží a v sadech B. Smetany, Svobody.

V týdnu od 23.8. do 27.8. 2021 tento provoz realizuje:

• úklid parků a dětských herních zařízení,

• 3. seč parkových trávníků -  Hlavní, Slezská,
• pletí květinových záhonů,
• řez a kácení dřevin,

• 2. seč doprovodné zeleně komunikací,

• zálivku záhonů a výsadeb dle potřeby, 

• pletí dřevin.

bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page