top of page
background.jpg

Parkování ve městě

background.jpg
Technické služby Frýdku-Místku spouští aplikaci. Ve městě lze parkovné nově platit mobilem a online.Naskenujte QR kód nebo zadejte odkaz https://fm.parkum.czZadejte požadované údaje a zaplaťte parkovné online

Zaplaťte parkovné aplikací

Technické služby Frýdku-Místku spouští aplikaci. Ve městě lze parkovné nově platit mobilem a online.

background.jpg
Na základě „Nařízení města o vymezení oblastí statutárního města Frýdku-Místku, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy“, jsou s platností od 1. října 2022 upravena pravidla pro vydávání parkovacích karet.Parkovací karty již vydané v letošním roce platí do konce kalendářního roku. O parkovací karty na rok 2023 je možno žádat od 1. 12. 2022.V případě zájmu, prosím, kontaktujte správce parkovišť, kterým je společnost TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 60793716., zodpovědnou osobu: Lenku Brožovou, tel.: 558 443 232, mob.: 731 196 555.Občané Frýdku-Místku mohou kartu i nadále získat za 1 200 Kč na rok, roční parkovací lístek v zónách A a B pak vyjde na 3 000 Kč ročně, což denně v přepočtu znamená necelých 10 korun. Podnikatelé s provozovnou nově roční kartu pořídí za 6 000 Kč. Elektromobily se značkou začínající písmeny EL budou mít parkování zdarma.Parkovací karta musí být po celou dobu stání (v případě parkovišť s parkovacím automatem po celou stání v době provozu parkovacího automatu) viditelně umístěna za čelním sklem vozidla, a to takovým způsobem, který umožní zřetelně registrovat údaje potvrzující platnost parkovací karty. V případě vozidla bez čelního skla (např. motocykl, moped) je řidič zaparkovaného vozidla povinen při kontrole platnou parkovací kartu předložit. Parkovací kartu mohou obdržet pouze:

a) v případě podnikajících oprávněných osob na základě předložení dokladu o sídle nebo dokladu o provozovně v zóně Frýdek, centrum, nebo v MPZ Místek,

b) v případě fyzických osob s trvalým pobytem nebo fyzických osob vlastnících nemovitost v zóně Frýdek, centrum, nebo v MPZ Místek, na základě předložení občanského průkazu a technického průkazu (oprávněná osoba musí být majitelem vozidla). V případě osob užívajících služební vozidlo k soukromým účelům musí být kromě technického průkazu vozidla doložena i kopie smlouvy o podmínkách a způsobu užívání služebního motorového vozidla zaměstnancem pro služební i soukromé účely, a to na základě žádosti a po zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy.Každé osobě, může být vydána jedna parkovací karta, která není vázaná ke konkrétnímu silničnímu motorovému vozidlu, na které bude uvedeno její obchodní jméno nebo její jméno a příjmení, pod kterým dle zvláštních právních předpisů podniká. Každé osobě může být vydána jedna parkovací karta, na které ale může být uvedeno více vozidel, které oprávněná osoba vlastní. Parkovací karty se vydávají s platností minimálně 1 měsíc a maximálně na dobu 1 roku. Parkovací karta nezakládá nárok na volné parkovací místo.Parkovací karty vydané dle Nařízení města č. 1/2014 o vymezení oblastí statutárního města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy platí po dobu na nich vyznačené platnosti.

Změny v systému parkovacích karet od 1. října 2022

Na základě „Nařízení města o vymezení oblastí statutárního města Frýdku-Místku, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy“, jsou s platností od 1. října 2022 upravena pravidla pro vydávání parkovacích karet.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page