top of page

Změna systému parkovacích karet už od 1. října 2022

1. 9. 2022

Na základě „Nařízení města o vymezení oblastí statutárního města Frýdku-Místku, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy“, budou s platností od 1. října 2022 upravena pravidla pro vydávání parkovacích karet.


Parkovací karty již vydané v letošním roce platí do konce kalendářního roku 2022.

Pro nově vystavované parkovací karty a dlouhodobé parkovací lístky pro letošní rok, prosím kontaktujte správce parkovišť, kterým je společnost:

TS a.s.,

se sídlem 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek

IČ: 60793716,

zodpovědná osoba: Lenka Brožová, tel.: 558 443 232, mob.: 731 196 555, e-mail: lenka.brozova@tsfm.cz


Občané Frýdku-Místku splňující níže uvedené podmínky z nařízení města mohou kartu i nadále získat za 1.200 Kč na rok. Dlouhodobý parkovací lístek v zónách A a B pak vyjde na 3.000 Kč ročně, což denně v přepočtu znamená necelých 10 korun, pak mohou získat parkující bez omezení. Vydáním parkovací karty či dlouhodobého parkovacího lístku však nevzniká nárok na parkovací místo.  K dispozici jsou i měsíční parkovací karty.

Podnikatelé splňující podmínky nařízení města nově roční kartu pořídí za 6.000 Kč. Elektromobily se značkou začínající písmeny EL budou mít parkování zdarma.

Parkovací karta musí být po celou dobu stání (v případě parkovišť s parkovacím automatem po celou stání v době provozu parkovacího automatu) viditelně umístěna za čelním sklem vozidla, a to takovým způsobem, který umožní zřetelně registrovat údaje potvrzující platnost parkovací karty. V případě vozidla bez čelního skla (např. motocykl, moped) je řidič zaparkovaného vozidla povinen při kontrole platnou parkovací kartu předložit. Parkovací kartu mohou obdržet pouze:

a) v případě podnikajících oprávněných osob na základě předložení dokladu o sídle nebo dokladu o provozovně v zóně Frýdek, centrum, nebo v MPZ Místek,

b) v případě fyzických osob s trvalým pobytem nebo fyzických osob vlastnících nemovitost v zóně Frýdek, centrum, nebo v MPZ Místek, na základě předložení občanského průkazu a technického průkazu (oprávněná osoba musí být majitelem vozidla). V případě osob užívajících služební vozidlo k soukromým účelům musí být kromě technického průkazu vozidla doložena i kopie smlouvy o podmínkách a způsobu užívání služebního motorového vozidla zaměstnancem pro služební i soukromé účely, a to na základě žádosti a po zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy.

Každé podnikající (právnické či fyzické) osobě splňující podmínky nařízení města, může být vydána pouze jedna parkovací karta, která není vázaná ke konkrétnímu silničnímu motorovému vozidlu, na které bude uvedeno její obchodní jméno nebo její jméno a příjmení, pod kterým dle zvláštních právních předpisů podniká. Každé nepodnikající fyzické osobě splňující podmínky nařízení města může být vydána jedna parkovací karta, na které ale může být uvedeno více vozidel, které oprávněná osoba vlastní. Parkovací karty se vydávají s platností minimálně 1 měsíc a maximálně na dobu 1 roku.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page