Provoz Zeleň

Zaměstnanci provozu provádí pravidelnou hygienickou údržbu a běžný úklid mobilních WC umístěných na veřejných prostranstvích města a hřbitovech.

Pravidelně se taky provádí úklid parků a sadů (sběr odpadků plošně v zeleni, na chodnících a okolo laviček), a to v parcích Komenského, Puškinův, Janáčkův, Malý, Koloredovský, Centrální, pod zámkem, u nádraží a v sadech B. Smetany, Svobody.

V týdnu od 29.6. do 3.7. 2020 tento provoz realizuje:
• 1. seč doprovodné zeleně komunikací,
• 1. seč lučních porostů
• 2. seč parkových trávníků Slezská, ČD,
• 3. seč parterových trávníků s mulčováním,
• úklid parků a dětských herních zařízení,
• přípravu a realizaci květinových vysazovaných záhonů a keřů,
• 1. seč doprovodné zeleně komunikací,
• jemné terénní úpravy a frézování pařezů,
• pletí Janáčkův park, sídliště Slezská,
• výsadbu letničkových záhonů a keřů,
• hnojení růží a trvalek v arboretu,
• řez živých plotů dle zadání.Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku