Vymezení udržovaných ploch zeleně

TS a.s. udržuje jako smluvní správce všechny plochy veřejné zeleně, nacházející se na pozemcích města Frýdek-Místek.

Plochy veřejné zeleně, které nejsou ve vlastnictví města a jejichž údržba tedy přísluší jinému vlastníkovi:

1.
Ul. 17.listopadu směr Olešná (naproti benziny Aral) - plochy po obou stranách
2.
Odbočení na ul. Míru - část pozemků na levé straně
foto
3.
Plochy pod Boromeem - ul. Revoluční
foto
4.
Zatáčka - svah na levé straně křižovatky u Kauflandu - porost keřů ve svahu
foto
5.
Plochy trávy uprostřed křižovatky u Kauflandu
foto
6.
Rabata - plochy mezi chodníkem a komunikací - ul. Lískovecká - před penzionem po levé straně a u odbočky na ul. Puškinova po levé straně
foto
7.
Plocha za domem čp. 220-225
foto
8.
Část plochy ul. Horní po pravé straně pod ul. Nad rybníkem
foto
9.
Ul. Bruzovská - levá strana po odbočení na ul. A.Staška
foto
10.
Ul.Bruzovská - pravá strana nad odbočením na ul. Jeronýmova po restauraci Na střelnici (včetně)
foto
11.
Plochy kolem bloku obytných domů uzavřených ulicemi Bruzovská, Jeronýmova, Husova, T.G.M.
foto
12.
2 plochy na křižovatce Radniční, Bruzovská, T.G.M. a Revoluční
foto
13.
Plocha zeleně po pravé straně vedle Celního úřadu na ul. Slezská
foto
14.
Plocha zeleně po pravé straně T křižovatky ul. Slezská a Hlavní (naproti Intersparu)
foto
15.
Polovina velké plochy trávy na ul. Horymírova před Lidlem
foto
16.
Plocha se svahem pro "sáňkování" u kruhového objezdu ul. Vyhlídka, Střelniční, Hlavní
foto
17.
Plochy zeleně podél ul. Hlavní, Janáčkova, Příborská - svahy s keři a trávou od výjezdu na "starou cestu na Dobrou", plochy pod rampami (u VSH a čerp. stanice Karimpex), svah u holubic, středové pásy, plochy mimoúrovňového křížení - kolem Tesca
foto
18.
Ul.Janáčkova levá strana (rabata kolem kavárny mladých) až k podchodu k plynárnám
foto
19.
Část plochy u domu na ul. Janáčkova čp. 183 až k náhonu
foto
20.
Svahy kolem ul. Beskydská (čtyřproudovka na Ostravu) od sjezdu do centra kolem kruh. objezdu k výjezdu na ul. 17.listopadu
foto
21.
Plochy u Státního archívu podél spoj. chodníku k domovu důchodců (ul.28.říjen)
foto
22.
Kruh objezd ul.Frýdlantská a Beskydská


Oficiální stránky města Frýdku-Místku


Na úvodní stránku

TS a.s. - Naše služby pro Vaši pohodu