top of page

Správa zařízení veřejného osvětlení

bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png

Výkon správy

Správa zařízení veřejného osvětlení znamená zajištění komplexní správy, včetně plateb za elektrickou energii.


Výkon správy TS a.s.

TS a.s. zastupuje Statutární město Frýdek-Místek a zajišťuje veškeré místní práce potřebné pro bezchybný chod veškerých zařízení a celé sítě veřejného osvětlení. Rozsah prací je průběžně přizpůsobován potřebám města. Správa zajišťuje rovněž investiční akce města od zajištění projektové dokumentace až po výchozí revizi, předávací protokol a zapojení na rozvodnou síť ČEZu. Případné reklamace na kterémkoli zařízení vyřizuje přímo správce, tj. TS a.s. Správce projednává rovněž podmínky pro dodávky elektrické energie s ČEZ. Pro investiční akce je zpracován tzv. zásobník akcí, s již připravenou a vypracovanou projektovou dokumentací.

TS a.s. zaručují ve Frýdku-Místku maximální procento nesvítících bodů 0,5%, což je zcela výjimečné. Kontrolní činnost provádí podle potřeby rovněž snímáním kamerou, s okamžitým odstraněním poruch. Tato metoda je velmi průkazná a efektivní.

Údržba a výstavba zařízení se řídí těmito předpisy:

  • Podmínky pro zřizování veřejného osvětlení na území města F-M.

  • Řád preventivní údržby.

  • Kompletní pasportizace veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, místního rozhlasu, parkovacích automatů, radiomodemové sítě, kamerového dohledového systému, regulátorů napětí, zavěšených a napojených zařízení.

  • Plány rozvoje a modernizace celého zařízení.

  • Povodňový plán.

  • Provozní kancelář veřejného osvětlení.

  • Dispečerský řád.

  • Podmínky pro používání zásuvek 220V v RVOP pro přenosné ruční nářadí.

  • Zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí na zařízení VO, SSZ, MR, PA, MKS.

  • Kalkulace cen podle jednotlivých činností.

Radiová datová síť

Přehled o aktuálním stavu zařízení provoz zajišťuje sběrem a přenosem dat pomocí radiové datové sítě. Radiomodem je schopen monitorovat stav vstupů a výstupů v rozvaděčích veřejného osvětlení, umožňuje okamžité sepnutí a vypnutí. Okamžik sepnutí a vypnutí veřejného osvětlení není vázaný na pevně stanovené časy, ale díky nastavitelné fotobuňce je zohledňována i aktuální povětrnostní situace. Všechny zajištěné změny se časově lokalizované odesílají na dispečink a archivují pro potřeby vyhodnocení. Zjišťují se hodnoty napětí, proudu, činného výkonu, jalového výkonu a účiníku. Hodnoty lze měřit na všech zvolených bodech, důležitých bodech v rozvaděči se zvoleným časovým intervalem.
TS a.s. provozují Městský integrovaný systém (MIS) dle Radiového projektu č. 0149-TS/95 a jeho rozšíření na projekt č. TSFM-03/98 na základě Povolení ke zřizování, montáži, údržbě a servisu "Vysílací a přijímací rádiová zařízení- rádiové vysílače pro přenos dat" č.j. 259109/97-II ze dne 24.2.1998 a Povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení ČTÚ č. 42483/TI, č.j. 105426/2000 ze dne 28.6.2000.

Součástí správy veřejného osvětlení je i zajištění prohlídek, kontrol a pravidelných revizí, jejichž cílem je odstranění veškerých zjištěných závad.


Kontakt:
Radomír Pecka, tel. 558 443 233, 731 196 575, radomir.pecka@tsfm.cz

Image-empty-state.png
window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page