top of page

Postupná obnova a rekonstrukce zařízení

bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png

Postupná obnova zařízení zahrnuje:

· výměnu zastaralých součástí s ukončenou životností,
· montáž nových prvků do osvětlovacích souborů, které ušetří náklady na běžnou údržbu a energii, například:
a) svítidla na progresivní sodíkové zdroje,
b) dvouzdrojová svítidla pro dvoustupňovou regulaci,
c) svítidla s regulací pomocí tlumivky přímo ve svítidle,
d) regulátory napětí do rozvaděčů VO,
e) plastové rozvaděče s jističi (odpadají náklady na nátěry a na pojistky),
f) izolované vodiče AES (odpadají poruchy po větru, snižují se náklady na odborné práce, mechanismy, materiál),

· zajištění komunikace se zařízením pomocí radiomodemové sítě nebo GMS pro včasné odstranění poruch, havárií a škod na zařízení veřejného osvětlení, pro zajištění bezpečnosti pěšího i silničního provozu.

Vhodnost použití jednotlivých komponentů pro obce a časové rozložení výměn jednotlivých prvků je nutno vždy posoudit individuálně.


Rekonstrukce zařízení:

jedná se o opravy celých částí se zařazením nových prvků, TS a.s. zajistí kompletní dodávky od projektové dokumentace až po výchozí revizi.


Kontakt:
Zdeněk Koza, tel. 558 443 206, 731 196 619, zdenek.koza@tsfm.cz

Image-empty-state.png
window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page