background.jpg

Na Poříčí

26.11.2021

Událost:

Dobrý den,

chtěl bych vám oznámit zjištěný nepořádek, a to na ul. Na Poříčí u stěny budovy bývalého hotelu Centrum naproti budovy s č.p. 595 byl zjištěn nepořádek, jenž byl vytvořen vyhozeným různorodým drobným odpadem. Děkuji za provedení úklidu a sjednání pořádku.


01. 12.2021 

Odpověď:

Vážený pane,

úklid ve Vámi uváděné lokalitě byl proveden dne 30.11.2021, děkujeme tímto za upozornění.


background.jpg

parkoviště J. V. Sládka

29.11.2021

Událost:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda parkoviště J. V. Sládka je ve vašem správcovství. Děkuji A. D. 


01.12.2021

Událost:

Vážená paní D.,

vzhledem k okolnosti, že ve Vámi uvedené lokalitě ulice J.V. Sládka se nachází více parkovišť, prosíme o upřesnění, o které se Vám konkrétně jedná. Děkujeme za zpětnou informaci.

background.jpg

K Hájku 2967

27.11.2021

Událost:

Před vchodem K Hájku 2967 se nachází vyvracený strom/keř. Částečně je v zemi. Zřejmě nevydržel nápor sněhu na větvích. Prosím o odborné odstranění.


30.11.2021

Odpověď:

Vámi uváděný vyvrácený strom byl dnešního dne (tj. 30.11.2021) odstraněn. Děkujeme Vám tímto za Vaše upozornění.

background.jpg

křižovatka u hypermarketu Albert ve Frýdku

27.11.2021

Událost:

Na přechodu pro chodce ve Frýdku u hypermarketu Albert je nastavený, strašně krátký interval pro zelenou, sotva jsem v polovině a už je červená. Uděláte s tím něco?


29.11.2021

Odpověď:

Vážená paní,

k Vaší připomínce týkající se světelného signalizačního zařízení na křižovatce u hypermarketu Albert ve Frýdku Vám sdělujeme, že na přechod pro chodce řízený semafory lze vstoupit na signál „zelený panáček“, ale nemusí se tento přechod přejít jen po dobu tohoto zeleného signálu. I kdyby chodec vstoupil na přechod poslední vteřinu svítícího zeleného signálu, tak řadič křižovatky počítá s takzvanou vyklizovací dobou a chodec může standardní rychlostí bezpečně dokončit přecházení. Dle pravidel silničního provozu jsou řidiči povinni dát přednost chodcům právě přecházejícím tento přechod. Délky jednotlivých signálů na semaforu jsou nastaveny tak, aby provoz křižovatky byl co nejplynulejší s ohledem na zatížení křižovatky jak automobilovým provozem, tak chodci.


background.jpg

Sady B. Smetany

26.11.2021

Událost:

Poškozená lavička


26.11.2021Odpověď:

Opraveno.

background.jpg

ul. Frýdlantská

09.11.2021

Událost:

Dobrý den, bydlím na ulici Frýdlantská. Za domem máme       krásné dětské hřiště. Moc Vás prosím, mohl by někdo namazat houpačku u pískoviště? Ono to vrzání je už po půl hodině dost nesnesitelné. :-)    


26.11.2021

Odpověď:

Houpačka byla promazána.

background.jpg

křižovatka F. Linharta, J. Suka a ul. Frýdlantská

13.11.2021

Událost: 

Prosím, přidejte na křižovatku ulic F. Linharta, J. Suka a Frýdlantská v Místku zrcadlo. Při výjezdu z parkoviště na ulici F. Linharta nejde přes podélně zaparkovaná auta na ulici Frýdlantská vidět na auta jedoucí zleva. Při výjezdu z ulice F. Linharta se musím vždy orientovat podle odlesků světel na zaparkovaných autech, abych přibližně určil, jestli něco jede. Několikrát jsem o vlásek unikl nehodě. Je to opravdu život ohrožující! Přibližné umístění zrcadla jsem označil šipkou.       


23.11.2021

Odpověď:

Váš podnět v současné době prošetřují kompetentní pracovníci odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek. Podmínky pro užití odrazového zrcadla jsou stanoveny technickým předpisem TP – 119 – Odrazová zrcadla. V tomto případě budou praktickým proměřením přímo na místě prověřeny rozhledové trojúhelníky a podle výsledků měření bude zvolen další postup pro zajištění bezpečného rozhledu. Ke stanovení umístění odrazového zrcadla by bylo přistoupeno teprve až v případě, že bude zjištěno a prověřeno, že rozhledy nelze zajistit jiným způsobem

background.jpg

zastávka autobusu č. 302 u Tesco

22.11.2021

Událost:

Dobrý den, v prostoru zastávky autobusu č.302 u TESCA stojí již několik měsíců nepojízdná dodávka. Již má rozbitá boční okna, na ploše za vozidlem je rozbité sklo a díly. Proč toto vozidlo neodstraníte a neuklidíte tento prostor?


23.11.2021

Odpověď:

Váš podnět týkající se nepojízdného vozidla jsme zaslali k posouzení kompetentním zaměstnancům odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek a městské police k posouzení a k zaujetí stanoviska dalšího postupu řešení.

background.jpg

ul. K Hájku č. p. 138

18.11.2021

Událost:

Dobrý den, bylo by prosím možné ještě než bude sníh nějakým způsobem zredukovat/osekat keře, které už značně zasahují do cesty, chodníků a hlavně parkovacích míst kde odírají parkující vozidla? Jedná se o ulici K Hájku v okolí domů č.p. 138, 121,... Posílám i odkaz na screen mapy, kde jsem červeně označil problémová místa. https://prnt.sc/200m185


19.11.2021

Odpověď:

Váš podnět zasíláme k posouzení odpovědným pracovníkům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek, odkud také obdržíte stanovisko s návrhem dalšího řešení. 


22.11.2021

Odpověď z odboru ŽPaZ:

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „odbor ŽPaZ“), obdržel dne 18.11.2021 Váš e-mail ve věci požadavku na ořezu keřů na ulici K Hájku poblíž domu č.p. 138 a 121 ve Frýdku-Místku.

Odboru ŽPaZ je stav keřů znám a ořez keřů je již zahrnut do plánu údržby. Práce se budou provádět v období vegetačního klidu v termínu do 31.03.2022.

background.jpg

ul. El. Krásnohorské

18.11.2021

Událost:

Ul. El. Krasnohorske 240. Jsou tam diry a už tam par lidi spadlo. Je to u garaží.


19.11.2021

Odpověď:

Dle pasportu místních komunikací je vedeno Vámi popisované místo jako technická plocha. Tento typ ploch má ve své kompetenci odbor správy obecního majetku magistrátu města Frýdek-Místek, kterému zasíláme Váš požadavek k posouzení a zaujetí dalšího stanoviska řešení. Z tohoto odboru obdržíte také zprávu o výsledku šetření na místě samém.

background.jpg

parkoviště u křížení ulic Dobrovského a Ó. Lysohorského

12.11.2021

Událost:

Navrhuji opravu povrchu parkoviště u křížení ulic Dobrovského a Ó. Lysohorského ve Frýdku za 11. ZŠ - parc.č. 1831/314 (pozemek v majetku SMFM). Kromě opravy živičného povrchu by bylo vhodné pro lepší parkování zakreslit jednotlivá parkovací místa. Parkování probíhá živelně a mnohdy se tím zamezí parkování dalších aut.


18.11.2021

Odpověď:

Podnět jsme projednali se zástupci odboru dopravy  a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek. Tímto dáváme na vědomí, že oprava povrchu včetně posouzení realizace vodorovného dopravního značení bude zahrnuta do plánu oprav na rok 2022 s tím, že bude záležet na rozhodnutí vedení města a také schváleném rozpočtu na rok 2022 v této oblasti, zda se realizace uskuteční, případně v jakém rozsahu.

background.jpg

ul. Národních mučedníků

11.11.2021

Událost:

Propadlá vozovka u křižovatky před č.p. 447


16.11.2021

Odpověď: 

Na základě Vašeho podnětu jsme bezodkladně kontaktovali správce inženýrské sítě, který nám potvrdil, že Vámi zmňovaný defekt je způsoben v rámci jejich zařízení a že budou v nejbližší době provádět nezbytně nutné úkony spojené s opravou. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

Frýdek-Místek 477

15.11.2021

Událost:

Před domem nám nesvítí lampa pouličního osvětlení. Respektive někdy svítí a někdy ne.


16.11.2021

Odpověď:

Svítidlo veřejného osvětlení bylo opraveno.

background.jpg

ul. Národních mučedníků

13.11.2021

Událost: 

Na ulici Národních mučedníků, hned jak se jede od přejezdu, je poškozené zrcadlo pro přehled za zatáčku.


16.11.2021

Odpověď:

Podnět byl posouzen kompetentními pracovníky odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek. Na základě jejich rozhodnutí sdělujeme, že předmětné zrcadlo bude nahrazeno novým. Předpokládáme, že výměna proběhne po dodání výrobcem nejpozději v první dekádě měsíce prosince.

background.jpg

Nad Lipinou 2561, 2562

14.11.2021

Událost:

V tomto týdnu jste v naší lokalitě prováděli úklid listí. Jedná se konkrétně o dvůr před vchody Nad Lipinou 2561 a 2562 a jeho okolí. Četa listí z trávy odvezla,ale na chodnícich zůstaly hromady listí, které vypadly ze sekaček při přejezdech mezi trávníky. Něco jsme již uklidili, ale doufáme, že zbytky listí z křovin ješte někdo lépe vymete, a zamete chodníky. Ten stejný připad je i u našich přilehlých popelnic v křižovatce. Pohled na ně není hezký. Chápeme, že na úklid máte spoustu lokalit, ale moc prosíme o nápravu. Chtěli bychom Vás i požádat o ořez všech keřů od hlavní cesty Lískovecká až ke vchodu Nad Lipinou 2561. Keře jsou přerostlé + úklid zbyleho listí kolem pískoviště.


16.11.2021

Odpověď:

Na základě Vašeho podnětu sdělujeme, že chodníky uklízí naši zaměstnanci  pomoci strojního zametače až po úklidu celého sídliště, tzn. v průběhu tohoto týdne, listí uklízíme z travnatých ploch, kdy se odhrabává ručně od stromů, keřových skupin a jiných překážek (lavičky, stojany atd.), v okolí popelnic na zpevněných plochách se úklid standardně neprovádí, v rámci možností se pokusíme tuto část uklidit taktéž ručním úklidem.

V otázce Vámi požadovaného ořezu keřů sdělujeme, že tento Váš požadavek zasíláme k posouzení kompetentním zaměstnancům odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek, odkud také obdržíte odpověď a stanovisko.

background.jpg

ul. K Hájku 123

15.11.2021

Událost:

U panelového domu čp.123, ul. K Hájku část Frýdek je mohutný strom buk. Z tohoto stromu, již opadalo veškeré lstí a je ho zde požehnaně na celý větší náklaďák. Je nutné toto veškeré listí řádně shrabat a zamést u přilehlé dvojgaráže a rovněž i z veřejné zeleně trávníku shrabat a odvést do kompostárny. Následně pak i řádně vyčistit kanalizační vpusť, která je do roviny ucpána listím z buku a neplní svoji funkci, při větším dešti a neodvádí vodu do kanalizace. Pojišťovna již 3 x hradila škody ve sklepích panelového domu, kdy došlo k vytopení sklepů v důsledku ucpané kanalizační vpustě. Vznikly i škody na majetku občanů, zde bydlících. Z výše uvedeného Vás laskavě žádám o řádný úklid listí a pak následně o řádné vyčištění kanalizační vpustě. Věřím ve Vaší důslednost a rychlost.


16.11.2021

Odpověď:

Sběr listí ve Vámi uváděné lokalitě bude zahájen na konci tohoto týdne a bude pokračovat v týdnu příštím. Předpokládáme, že práce na sídlišti K Hájku budou ukončeny zhruba v polovině příštího týdne a následně (do konce měsíce listopadu) provedeme vyčištětní kanalizačních vpustí.

Věříme, že klimatické podmínky dovolí naplnit tento předpoklad a že nedojde k posunutí předpokládaných termínů.


background.jpg

ul. J. Suka

14.11.2021

Událost:

Ucpaný kanál.


15.11.2021

Odpověď:

Kanalizační vpusť je vyčištěná a funkční.

background.jpg

ul. Čajkovského

26.10.2021

Událost:

Dobrý den. Ulice Čajkovského, hned u semaforu s křižovatkou Frýdlantská, má několik velkých děr a trefit se mezi ně je pro nás vždy loterie. Předem děkujeme za opravu vozovky.


09.11.2021

Odpověď: 

Vámi uváděné defekty v místní komunikaci na ulici Čajkovského byly včerejšího dne (tj. v pondělí 08.11.2021) opraveny. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

ul. I. P. Pavlova

28.10.2021

Událost:

Dobrý den, toto není z mé strany připomínka, ale moc velká prosba. Těsně za plotem naší zahrady se nachází dva velké náletové keře. Jeden (nedovedu určit druh) nám již brzy zvedne podezdívku plotu. Druhý je velká polosuchá líska u vstupu malou brankou do zahrady. Ta by stačila snížit na 2m). Budu vám moc vděčná pokud půjde v tomto směru něco udělat. S pozdravem a díky D.K., rodinný dům I.P.Pavlova.


10.11.2021

Odpověď: 

Stanovisko SMFM: Dobrý den paní D.,

statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „odbor ŽPaZ“), obdržel dne 01.11.2021 Váš podnět ve věci požadavku na ořez dvou náletových dřevin u domu na ulici I.P.Pavlova.

Odbor ŽPaZ prověřil stav dřevin na místě samém a zjistil, že Váš požadavek je oprávněný. Vrba jíva rostoucí u podezdívky oplocení bude odstraněna. Keřovitá líska u branky do zahrady bude ořezána průklestem tzn., že budou odstraněny všechny staré výhony.

Uvedené práce budou zařazeny do plánu údržby a budou provedeny v období vegetačního klidu v termínu do 31.03.2022.

S pozdravem

P.K.

referent odboru životního prostředí a zemědělství

background.jpg

u. Bahno-Příkopy

4.11.2021

Událost:

Dobrý den. V Bahně- Příkopy, před naším domem, je díra v živičném povrchu vozovky. Průjezdy aut způsobují otřesy celého domu. Žádáme tímto o opravu, Děkuji P.


5.11.2021

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za upozornění, nápravu se pokusíme sjednat během dnešního dne.

background.jpg

u. Brožíkova

5.11.2021

Událost:

Borec v oktávce právě posunul asi o 2 metry betonový blok oddělující ulici Brožíkovu od Marie Pujmanové. Musel být slepý jak patrona :)


5.11.2021

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme Vám za upozornění. Zároveň Vám sdělujeme, že jsme dnes sjednali i nápravu osazení zábrany.

background.jpg

u. Nová

4.11.2021

Událost:

VO nesvítí


5.11.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č. sl. 561 na ulici Nová.Závada byla odstraněna dne 5.11.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte opět přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

u. Družstevní

4.11.2021

Událost:

Sem tam jen na   chvíli zasvítí, na to, že je v zatáčce a daleko od dalšího osvětlení, je úsek   kolem pro chůzi v noci velmi nepříjemný

Číslo stožáru (u VO): 825


5.11.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl.825 na ulici Družstevní. Závada byla odstraněna dne 5.11.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte opět přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

u. Jiráskova

2.11.2021

Událost:

drobný nepořádek


3.11.2021

Odpověď:

Vážení,

Vámi uvedená lokalita byla dnešního dne (tj. ve středu 03.11.2021) uklizena. Děkujeme tímto za Vaše upozornění.

background.jpg

u. Jana Čapka

30.10.2021

Událost:

Nesvítí lampa pouličního osvětlení č. 24 na ulici Jana Čapka ve Frýdku-Místku


3.11.2021

Odpověď:

Dobrý den,

tato nahlášena závada byla odstraněna dne 31.10.2021.

background.jpg

u. Dobrovského

1.11.2021  

Událost:

Střídavě nesvítí lampa č.36 (vždy večer, v pravidelných   intervalech zhasíná na cca 2 minuty a poté se zase zapne) ve vnitrobloku ul.   Jana Čapka (parkoviště Dobrovského), mezi vchody 3093-3094. Již jednou to bylo hlášeno a snad opravováno, ale oprava vydržela pár dní...


3.11.2021

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl.36 na ulici J. Čapka. Závada byla odstraněna dne 1.11.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte opět přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

u. I. P. Pavlova

28.10.2021

Událost:

Dobrý den, toto není z mé strany připomínka, ale moc velká prosba. Těsně za plotem naší zahrady se nachází dva velké náletové keře. Jeden (nedovedu určit druh) nám již brzy zvedne podezdívku plotu. Druhý je velká polosuchá líska u vstupu malou brankou do zahrady. Ta by stačila snížit na 2m). Budu vám moc vděčná pokud půjde v tomto směru něco udělat.


1.11.2021 

Odpověď:

Vážená paní D.,

Váš podnět jsme předali k posouzení kompetentním zaměstnancům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Z tohoto odboru také obdržíte odpověď o způsobu dalšího řešení.

background.jpg

zastávka Politických obětí

1.11.2021

Událost:

Zdravím*Chtěl bych vám nahlásit jeden nepořádek*Ne, že by jste dělali úklid města nepořádně, ale občas vám něco unikne, nikdo nejsme dokonalí*Na zastávce MHD na Politických obětí v Místku, zastávce, která je "přilepena" k boku Národního domu, je na střeše chcíplý potkan*Už je tam nějakou dobu a bude už vysušený*Ale je docela dobře vidět, protože zastávka je celá vyrobena z průhledného materiálu, vč střechy*Myslím, že by jste to měli odstranit, ať to nepohoršuje dospělé a nebaví děti.


2.11.2021

Odpověď:

Vážený pane,

na Vámi uváděné autobusové zastávce byl včerejšího dne (tj. 01.11.2021) pozůstatek zemřelého zvířete odstraněn. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

u. Lískovecká

31.10.2021

Událost:

Dobrý den, v noci na 31.10.2021 silný vítr zlomil strom u restaurace U kříže na ul. Lískovecké a tento se vyvrátil naštěstí na druhou stranu, takže tuto restauraci nepoškodil. Ale vzhledem k tomu, že vedle této restaurace se nachází v bezprostřední blízkosti další náletové stromy, bylo by vhodné zvážit jejich vykácení, aby se zabránilo možnému zřícení stromů právě na tuto restauraci a také vzhledem k tomu, že je to již druhý strom, který zde vyvrátil vítr! Děkuji T.


2.11.2021

Odpověď:

Vážený pane T.,

Vámi uváděný zlomený strom u restaurace U Kříže byl včerejšího dne (tj. 01.11.2021) odstraněn. Vaše další podněty jsme souběžně zaslali kompetentním zaměstnancům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek k posouzení. Z tohoto odboru také obdržíte odpověď o dalším řešení této problematiky.

Děkujeme Vám tímto za upozornění.


2.11.2021

Odpověď II.:

Dobrý den,

statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „odbor ŽPaZ“), obdržel dne 01.11.2021 Váš podnět ve věci zlomeného stromu a posouzení stromů rostoucích poblíž budovy restaurace.

Zlomená část stromu byla neodkladně dne 01.11.2021 prostřednictvím TS a.s. odstraněna. Z důvodu zajištění provozní bezpečnosti bude celý strom pokácen v období vegetačního klidu po vydání povolení o kácení dřevin rostoucích mimo les v termínu do 31.03.2022.

Další vzrostlé stromy rostoucí těsně u budovy restaurace nerostou na pozemku ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek. Pozemek v šíři cca 2 m od budovy restaurace je ve vlastnictví majitele přilehlé restaurace. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je dle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, povinností vlastníka. Vlastníkem dřevin je vlastník pozemku, na kterém dřeviny rostou. Na základě výše uvedeného odbor ŽPaZ nemůže zajistit jejich ořez nebo kácení.


background.jpg

u. Lískovecká

31.10.2021

Událost:

Spadl strom za restauraci u kříže


2.11.2021

Odpověď:

Vážený pane P.,

Vámi uváděný zlomený strom byl dne 01.11.2021 odstraněn. Děkujeme Vám tímto za upozornění.background.jpg

křižovatka Dobrovského-Hlavní

30.10.2021

Událost:

Extrémně krátký interval na přechodu pro chodce, křižovatku nelze přejít bezpečně!


2.11.2021

Odpověď:

Vážení,

v návaznosti na podnět učiněný prostřednictvím mobilního rozhlasu na délku signálu umožňujícího vstup chodců do křižovatky (v tomto případě křižovatka ulice Hlavní-Dobrovského) sdělujeme, že obecně na přechodech pro chodce řízených světelně signalizačním zařízením lze vstoupit je na signál „zeleného panáčka“, ale nemusí se tento přechod přejít jen na tento signál. I kdyby chodec vstoupil na přechod poslední vteřinu svítícího zeleného signálu, tak řadič křižovatky počítá s takzvanou vyklizovací dobou a chodec může standardní rychlostí bezpečně dokončit přecházení. Délky jednotlivých signálů jsou nastaveny tak, aby provoz křižovatky byl co nejplynulejší s ohledem na zatížení křižovatky jak automobilovým provozem tak chodeckým provozem.

V konkrétním případě, který je popsán, se jedná o křižovatku, na které proběhla v nedávných měsících celková rekonstrukce a v současné době je spuštěn přechodný signální plán. V tomto případě řadič načítá reálné zatížení změněné konfigurace světelně signalizačního zařízení a po cca 14 dnech dojde k vyhodnocení a naprogramování již trvalých signálních plánů. Předpokládáme, že dojde i k úpravě času na přechodu pro chodce, ale vzhledem k délce přechodu (dlouhá vyklizovací doba) a dopravního zatížení křižovatky, nebude prodloužení času pravděpodobně výrazné.

background.jpg

u. Lískovecká

18.10.2021

Událost:

Poškozené zábradlí Válcovenských schodů. Na začátku hned u   Lískovecké MŠ.


27.10.2021

Odpověď:

Vážení,

zábradlí na schodišti bylo uvedeno do původního stavu.

background.jpg

u. Nad Stadionem

16.10.2021

Událost:

Dobrý den,

prosím o opravu ochranné sítě na basketbalovém hřišti pod 5.ZŠ, u ulice Nad Stadionem ve Frýdku-Místku. Je na některých místech roztrhaná (viz přiložené foto).

Předem děkuji za opravu sítě a za údržbu našeho města.

Pěkný den.


27.10.2021

Odpověď:

Vážená paní K.,

na základě Vašeho upozornění sdělujeme, že jsme vzniklou situaci projednali se zástupci odboru Školství, tělovýchovy, kultury a mládeže magistrátu města Frýdek-Místek. Na základě jejich rozhodnutí jsme objednali požadovanou síť a po doručení do sídla naší společnosti provedeme následně její montáž. Předpokládáme, že tyto práce budou provedeny v termínu do 30.11.2021. Děkujeme za upozornění.


background.jpg

u. Hálkova

26.10.2021

Událost:

Rozbité sklo na   cyklostezce u Ostravice. Pravděpodobně od blízko   sídlících bezdomovců. S těmi bezdomovci by se mělo něco udělat.. Znečišťují   okolí, opalují kably a na cyklostezce jsem už našel několikrát kusy ostrého   plechu (možnost zranění dětí, psů a defektu cyklistů).


27.10.2021

Odpověď:

Vážení,

v předmětné lokalitě byl dnešního dne, tj. 27.10.2021, proveden ruční úklid. Děkujeme Vám tímto za upozornění.


background.jpg

u. F. Čejky

24.10.2021

Událost:

Poškozené pískoviště, hřiště, sportoviště


27.10.2021

Odpověď:

Vážení,

dvířka od dětského hřiště byly dnes, tj. 27.10.2021,  opraveny a umístěny zpět na své místo. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

U Náhonu

30.10.2021

1. Událost:

Při svozu odpadu došlo k posunutí víka kanálu v komunikaci   mimo kanál. Nebezpečí zapadnutí.


2. Událost:

Posunuté víko kanálu na komunikaci jsme vlastními silami opravili. Není třeba zajišťovat opravu.


1.11.2021

Odpověď:

Vážení,

děkujeme za Vaše upozornění i Váš následný vstřícný a hlavně operativní přístup při odstranění závady.

background.jpg

u. El. Krásnohorské

25.10.2021

Událost:

Zajímalo by mě ( i sousedy ) proč TS nečistí komunikace a chodníky od spadaného listí ?! V létě, když jsou komunikace "čisté" se jezdí i dvakrát denně, teď se tu nikdo neukáže !! Přijeďte se podívat na ul . El. Krásnohorské před dům č. 150!


27.10.2021

Odpověď:

Vážený pane L.,

ulice El. Krásnohorské prochází strojním čištěním 5 x měsíčně a chodník 4 x měsíčně (což vychází v průměru 1 x týden). Chodník před domem č.p. 150 se z technických důvodů strojně neudržuje. Z důvodu parkujících vozidel podél chodníku je zúžen průjezdný profil a zametací stroj zde neprojede, čímž chceme předejít i případným škodám na majetku cizích osob. Tento chodník je proto vyňat ze smlouvy o údržbě a strojní čištění se provádí pouze na protějším chodníku.

Přesto Vám chceme alespoň částečně vyhovět, proto v této části chodníku provedeme po spadu listí v posledním listopadovém týdnu ruční úklid. Pokud by to klimatické podmínky v tak pozdní době již nedovolovaly (sníh), budeme sledovat předpověď počasí a úklid se provede dříve. Toto čištění provádí naši zaměstnanci na podzim každoročně.


background.jpg

u. Petra Jilemnického

21.10.2021

Událost:

Dobrý den. Na naši ulici na sloupu č.624 nesvítí noční žárovka. Večer svítí, ale po desáté již ne.


22.10.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl.624 na ulici Petra Jilemnického. Závada byla odstraněna dne 21.10.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

u. Zd. Štěpánka

8.10.2021

Událost:

Křoviska přerůstají parkovací stání!


11.10.2021

Odpověď:

Vážený pane G.,

Váš podnět zasíláme k posouzení a zaujetí stanoviska odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Z tohoto odboru také obdržíte informaci o dalším řešení.


21.10.2021

Odpověď II.:

Vážený pane G.,

statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „odbor ŽPaZ“) prověřil na základě Vašeho podnětu předaného společností TS a.s. stav keřů rostoucích podél parkoviště na ul. Zdeňka Štěpánka ve Frýdku-Místku. Keře zde přerůstají pouze nad nevyužívanou zpevněnou plochu ze zámkové dlažby, která je od parkoviště oddělena obrubníkem. Po konzultaci s Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem dopravy a silničního hospodářství k Vaší žádosti uvádím, že zpevněná plocha podél parkoviště není jeho součástí a plocha parkoviště je skutečně ohraničena obrubníkem. Keře tedy do parkoviště nezasahují, problém vzniká tím že parkující vozidla zajíždějí koly až k obrubníku parkoviště a poté přesahují do živého plotu z keřů. Vzhledem k umístění keřů by k uvolnění prostoru pro části vozidel přesahující mimo parkoviště  bylo nutné je ořezávat několikrát ročně nebo je odstranit, což odbor ŽPaZ považuje za nevhodné řešení. Do keřů tedy zatím nebude nijak zasahováno. Doporučuji Vám parkovat vozidlo tak, aby nepřesahovalo přes okraj parkoviště, přičemž toto konkrétní parkoviště k tomu nabízí dostatek prostoru.

Děkuji Vám za Váš podnět a přeji příjemný den.

background.jpg

u. Kolaříkova

19.10.2021

Událost:

VO chvíli svítí a pak nesvítí u vchodu do domu čp.1591


21.10.2021

Odpověď:

Dobrý den, paní S.,

děkujeme Vám za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl.283 na ulici Kolaříkova. Závada byla odstraněna dne 20.10.2021.

V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

ulice U Chodníčku

11.10.2021

Událost:

lampa č. 13 nesvítí


21.10.2021

Odpověď

Dobrý den, paní D.,

děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl.13 na ulici U Chodníčku Staré Město. Závada byla odstraněna dne 11.10.2021.

V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

u. Žižkova

20.10.2021

Událost:

Drobný nepořádek u chodníku


21.10.2021

Odpověď:

Vážení,

ve čtvrtek dne 21.10.2021 v ranních hodinách byla plocha uklizena, děkujeme tímto za upozornění.

background.jpg

hřiště F. Čejky

12.10.2021

Událost:

díra v zemi na hřišti


18.10.2021

Odpověď:

Vážení,

Vámi nahlášena vada na pryžové desce byla v pátek dne 15.10.2021 opravena. Děkujeme tímto za Vaše upozornění.background.jpg

u. Lískovecká

15.10.2021

Událost:

Bliká nesvítí pouliční lampa před spojovacím krčkem.


18.10.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl.16 na ulici Lískovecká.

Závada byla odstraněna dne 17.10.2021. V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

u. Legionářská

15.10.2021

Událost:

Dobrý den, před domem na ulici Legionářské 443 nesvítí veřejné osvětlení. Děkuji. Příjemný víkend.


18.10.2021

Odpověď:

Dobrý den, paní W.,

děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení na ulici Legionářská. Závada byla odstraněna dne 17.10.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

u. Revoluční

11.10.2021

Událost:

Nesvítí světlo u zadního vchodu č.p.309.Nový stožár.


13.10.2021

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme Vám za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení na ulici Revoluční č.p.309. Závada byla odstraněna dne 11.10.2021. V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.


background.jpg

u. Anenská

7.10.2021

Událost:

Zlomená dopravní značka


12.10.2021

Odpověď:

Vážený pane,

dnes, tj. 12.10.2021, bude DZ osazena. Děkujeme tímto za Vaše upozornění.

background.jpg

u. Luční

8.10.2021

Událost:

Už měsíc bliká lampa 73. teďuž týden na chvíli rožne, pak je porad zhasla, cesta je díra a a ešte po tmě.


8.10.2021

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl.73 na ulici Luční.

Závada byla odstraněna dne 8.10.2021. V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.background.jpg

u. J. z Poděbrad

30.9.2021

Událost:

Dobrý den,

děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č. sl. 231 na ulici Jiřího z Poděbrad. Závada byla odstraněna dne 1.10.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

u. Na Stráni

7.10.2021

Událost:

VO nesvítí.


11.10.2021

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme Vám za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl.821 v ulici Na Stráni. Závada byla odstraněna dne 8.10.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

u. Dvořákova

11.10.2021

Událost:

Mrtvé zvíře na cestě.


11.10.2021

Odpověď:

Vážení,

uhynulé zvíře bylo dnes našimi zaměstnanci uklizeno, děkujeme tímto za upozornění.

background.jpg

u. Na Kopci

16.9.2021

Událost:

Tento rygol v přijezdové komunikaci Na Kopci Frydek, trápí jíž delší dobu všech 32 uživatelů garáží. Je tam však nutný k odvodu srážek.Špatně zvolená niveleta. Oprava = ocelový žlabek a doasfaltovani. Za všech 32 děkuje M.


7.10.2021

Odpověď:

Vážení,

po posouzení na místě samém a po konzultaci s odpovědnými pracovníky odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek sdělujeme, že předmětné místo bude osazeno odvodňovacím žlábkem, jehož boční hrany budou zarovnány se stávajícím povrchem asfaltobetonovou směsí. V případě, že to klimatické podmínky umožní bude tato oprava provedena do konce roku 2021, případně  ji provedeme začátkem následující stavební sezóny (tj 2.čtvrtletí roku 2022).

background.jpg

u. Beethovenova

6.10.2021

Událost:

nepořádek na lavičce


8.10.2021

Odpověď:

Vážení,

předmětná lokalita byla uklizena dne 07.10.2021. Děkujeme za upozornění.

background.jpg

K Hájku

2.10.2021

Událost:

Ulice K Hájku, k bytům 2982-2984, je kompletně opakovaně děravá. Prosíme o opravu.


5.10.2021

Odpověď:

Vážená paní,

na základě Vašeho dotazu sdělujeme, že ještě v letošním roce proběhne v ulici K Hájku celoplošná oprava této místní komunikace.


background.jpg

u. Wolkerova

6.10.2021

Událost:

Při sečení trávy poškozeno VO


6.10.2021

Odpověď:

Vážení,

dnes, tj. 06.10.2021, byla poškozená patice veřejného osvětlení opravena. Děkujeme tímto za podání upozornění.

background.jpg

pochvala

6.10.2021

Událost:

Vaše připomínky: Dobrý den, posíláme pochvalu. Pan F.S. a jim   poslaný tým na zřízení živicového povrchu na příjezdové cestě k RD, rychlé,   bezproblémové a dobře udělané. Děkujeme D.


6.10.2021

Odpověď:

Vážení,

děkujeme za pochvalu a slova uznání na naše zaměstnance, Vaše poděkování rádi zprostředkujeme těm, kterým bylo Vámi adresováno.

background.jpg

u. Hlavní

2.10.2021

Událost:

Kdy, prosím, zmizí ty výtluky těsně vedle opravené rampy na   estakádě směr FÚ?


4.10.2021

Vážení,

Vámi uvedená část komunikace je vedena jako větev rychlostní komunikace I48, kterou má ve správě ŘSD. Ve spolupráci s odborem Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek budeme informovat správce komunikace o Vámi uvedeném problému.

background.jpg

u. K.H.Máchy

23.9.2021

Událost: 

Místo - 5 řadových garáží mezi ul. Wolkerova a K.H.Máchy, před prostřední garáži je kanál zaplněný hrubými nečistotami, plastový koš uvnitř je ve velmi špatném stavu, vyžaduje výměnu. Nahlásil jsem již na jaře telefonicky, k nápravě dosud nedošlo. Rovněž prosím o obnovu žlutých čar zakázaného parkování, stávající stav ohrožuje vjezdy do garáží a také svoz komunálního odpadu. Děkuji P. K.


30.9.2021

Odpověď:

Vážený pane K,

v návaznosti na Váš podnět sdělujeme, že následujícího dne (tzn. 24.09.2021) jsme provedli vyčištění kanalizační vpusti.

V otázce obnovy vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ) jsme se obrátili na odbor Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek o odborné stanovisko. Po obdržení tohoto stanoviska sdělujeme, že stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dále jen PK), spočívající v provedení vodorovného dopravního značení V12a „Zákaz stání“, popřípadě V12c „Zákaz zastavení“, např. před garážemi, před vjezdy na soukromé pozemky, v křižovatkách a nebo v případech, kdy vozidlo stojí naproti garáže na vzdálenější straně pozemní komunikace, podléhá projednání s příslušným orgánem Policie ČR. Jedná se o výkon státní správy a mimo jiné právní a technické normy se řídí i správním řádem. Tolik obecně na úvod.

V tomto konkrétním případě dále sdělujeme, že odbor Dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“) eviduje desítky požadavků na provedení vodorovného dopravního značení V12a nebo V12c ke zvýraznění zákazu stání před garážemi, před vjezdy na soukromé pozemky, v prostoru křižovatek, u sběrných nádob na komunální odpad, v obtížně průjezdních úsecích komunikací a podobně. V drtivé většině se jedná o případy, kdy je zákaz zastavení a stání v daných místech stanoven obecnou úpravou provozu na pozemních komunikacích (zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na PK). Z tohoto důvodu správní orgán vyhodnocuje každý návrh místní úpravy provozu na PK s ohledem na § 78 zákona o provozu na PK, to znamená posouzení nezbytnosti užití dopravního značení k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na PK, nebo pokud to vyžaduje jiný důležitý veřejný zájem, např. zajištění průjezdu vozidel IZS. Pokud správní orgán vyhodnotí, že je nezbytné nad rámec obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích umístění svislého dopravního značení nebo provedení vodorovného dopravního značení, zahájí řízení o návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a návrh projedná s Policií ČR. V opačných případech návrhy zamítá s odůvodněním, že návrh na provedení vodorovného dopravního značení před vjezdem do garáže nebo na soukromý pozemek nesouvisí se zajištěním bezpečnosti nebo plynulosti provozu na pozemních komunikacích ani s jiným důležitým veřejným zájmem.

Vzhledem k tomu, že zákon o provozu na pozemních komunikacích stanovuje užívat dopravní značení jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, má správní orgán nastavena kritéria pro všeobecné užívání dopravního značení, zejména pro užívání vodorovného dopravního značení zakazující zastavení nebo stání (tzv. žluté čáry). Vodorovné dopravní značení V12a „Žlutá klikatá čára“ nebo V12c „Zákaz zastavení“ lze užít pro zvýraznění zákazu zastavení a stání stanoveného obecnou úpravou provozu na pozemních komunikacích pouze ve výjimečných a ojedinělých případech, zejména pokud to nezbytně vyžaduje zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem(například zajištění průjezdnosti pro vozidla integrovaného záchranného systému apod.).

Závěrem lze konstatovat, že je nanejvýš nevhodné, aby se ustupovalo neukázněným řidičům tím, že se budou tam, kde jsou evidentně porušována pravidla silničního provozu dané obecnou úpravou provozu na pozemních komunikacích doplňovat svislé nebo vodorovné dopravní značky, popřípadě provádět další dopravně bezpečnostní opatření. Je to naprosto zbytečné a nákladné. Ve Vašem případě, pokud mezi garáží a vozidlem nezůstane 6 metrů, bude možné dosáhnout zlepšení dané situace zvýšeným dohledem příslušných orgánů vykonávajících dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích kontrolou dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích.

background.jpg

část Nové Dvory Kamenec

30.9.2021

Událost:

Na křižovatce těchto ulic je zrcadlo pro řidiče. Asi s ním někdo pohnul, protože míří jinam a není v něm vidět to, co je potřeba. Je to nebezpečné, protože při výjezdu z vedlejší nevidím auta přijíždějící po hlavní. Díky, V.


30.9.2021

Odpověď:

Vážená paní V.,

v návaznosti na Váš podnět sdělujeme, že naši zaměstnanci provedli kontrolu umístění Vámi uváděného zrcadla. Tak jak popisujete předmětné místo, tak na tomto místě se však žádné zracdlo nenachází. Dle našeho mínění nejbližší zrcadlo je na křižovatce u společnosti Škvára s.r.o.. Pokud máte na mysli toto zrcadlo, tak sdělujeme, že kontrolou bylo zjištěno, že je nastaveno správně. Pokud máte na mysli zrcadlo jiné, tak prosím lokalizujte jeho polohu podrobněji.

Děkujeme za Váš podnět a věříme, že se podaří vše vysvětlit ke spokojenosti obou stran.

background.jpg

u. Jiřího Mahena

28.9.2021

Událost:

bliká světlo, číslo stožáru 34


01.10.2021

Odpověď:

děkujeme Vám za nahlášení vadného svítidla veřejného osvětlení č. sl.34 na ulici Jiřího Mahena. Tato závada byla odstraněna dne 29.9.2021.

V případě další poruch nás prosím neváhejte kotaktovat přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

u. Vrchlického

30.9.2021

Událost:

Dobrý den,prosím vysvětlete řidiči multikáry který vyváži odpadkové koše na dětském hřišti u ulice Vrchlického ať nejezdí po trávniku,jde to i po chodníku. Nechci prudit,jen mám za sebou 30 let ježdění se všim co jezdi.Děkuji V.R.


30.9.2021

Odpověď:

Vážený pane,

Vámi popisované vyvážení odpadkových košů na dětských hřištích neprovádí naši zaměstnanci, nýbrž kolegové ze společnosti Frýdecká skládka a.s., čímž jim Váš podnět zasíláme k posouzení, případně ke sjednání nápravy. Děkujeme, že využíváte našich webových stránek.

background.jpg

u. Malý Koloredov

23.9.2021

Událost:

Malý Koloredov 2281, na rohu výměníku tepla v místě vrat Distepu u betonových schodů nesvítí lampa VO. 


29.9.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení na ulici Malý Koloredov č.p. 2281.  Závada byla odstraněna dne 24.9.2021. V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“,  který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

u. Pionýrů

23.9.2021

Událost:

Ulice Pionýrů - nesvítí číslo stožáru u VO 65.


29.9.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č. sl. 65 na ulici Pionýrů. Závada byla odstraněna dne 24.9.2021. V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

u. Pavlíkova

01.09.2021

Událost:

Pavlíkova ulice (za křižovatkou s ulicí Emy Destinové), na nové cestě je velká díra.


Odpověď:

Vážení,

po dohodě s dodavatelem stavby obchvatu byl Vámi uváděný defekt našimi zaměstnanci v pátek dne 24.09.2021 opraven. Děkujeme tímto za upozornění.background.jpg

u. Tržní

24.9.2021

Událost:

Dobry den jen, dotaz ta letni sprcha v Mistku u krizoveho podchodu ktera uz asi 2 mesice prska v kuse vodu je nahlasena ?? A voda je zadarmo co jde v nivec ???


24.9.2021

Odpověď:

Vážení,

mlžítka z obou míst (Komenského park i níže uvedené místo) byla dnes demontována a svezena do TS a.s..

background.jpg

u. Na Stráni

20.9.2021

Událost:

Pouliční lampa svítí a zhasne, svítí a zhasne, svítí a zhasne, nesčetněkrát od zapnutí do rána, trvá to již rok


22.9.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č. sl. 462 na ulici Na Stráni. Závada byla odstraněna dne 21.9.2021. V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

u. Slezská

20.9.2021

Událost:

Dobrý den, na ulici Slezská 2012 je vzrostlý strom, ze kterého   padají větve na silnici. Hrozí úraz. Strom není v dobrém stavu.


21.9.2021

Odpověď:

Vážená paní,

Váš podnět zasíláme k posouzení kompetentním zaměstnancům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Z tohoto odboru také obdržíte stanovisko s postupem dalšího řešení.


29.9.2021

Odpověď II.:

Dobrý den, za odbor ŽPaZ děkuji za Váš požadavek.

Odbor ŽPaZ předmětný strom sleduje delší dobu, nechal na něm provést i odborný posudek. Na jasanu, který byl ořezán v roce 2019, došlo opět k uschnutí několika větví.

Odbor ŽPaZ Vám sděluje, že nechá provést bezpečnostní ořez jasanu a odstranit suché větve.

background.jpg

u. Fr. Linharta

14.9.2021

Událost:

Dobrý den, prosím o odstranění keřů za zahradou, která patří  domu ul:  Fr. Linharta.Keře přerůstají a prorůstají mým plotem a ničí ho.

Ostatní zahrady za domy v ulici Fr.Linharta mají keře odstraněny.

Děkuji


14.9.2021

Odpověď:

Vážená paní Z.,

Váš podnět zasíláme k posouzení a prošetření pracovníkům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Z tohoto odboru také obdržíte odpověď s postupem dalšího řešení.


20.9.2021

Odpověď II.:

Vážená paní Z.,

statutární město Frýdek-Místek, magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství na základě Vašeho podnětu dne 17. 9. 2021 prověřil stav keřů za zahradou domu č. p. 1542 na ul. Fr. Linharta ve Frýdku-Místku. Keře budou zakráceny v šířce 1 m od oplocení, tento požadavek bude zadán k provedení společnosti TS a.s. s termínem do 31. 3. 2022.

Děkuji Vám za Váš podnět a přeji příjemný den.


background.jpg

u. Nad Cihelnou

14.9.2021

Událost:

Žádost o údržbu komunikace na ulici Nad Cihelnou. Stromy zasahují do komunikace z jedné čtvrtiny. Při průjezdu dvou vozidel dochází k odření boku od větví. Je nutné provést ořezávku větví. Děkuji


14.9.2021

Odpověď:

Vážená paní K.,

Váš podnět zasíláme k posouzení a prošetření pracovníkům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Z tohoto odboru také obdržíte odpověď s postupem dalšího řešení.


20.9.2021

Odpověď II.:

Vážená paní K.,

statutární město Frýdek-Místek, magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství na základě Vašeho podnětu dne 17. 9. 2021 prověřil stav zeleně kolem komunikace u řadových garáží na ul. Nad Cihelnou ve Frýdku-Místku. Ořez větví podél komunikace bude zadán k provedení společnosti TS a.s. s termínem do 31. 12. 2021.

Děkuji Vám za Váš podnět a přeji příjemný den.


background.jpg

u. Wolkerova

17.9.2021

Událost:

Wolkerova - VO bliká


20.9.2021

Odpověď:

Dobrý den, nahlášena závada svítidla VO byla opravena dne 19.9.2021.

background.jpg

u. Hálkova

14.9.2021

Událost:

Nad cyklostezkou, od které vedou kamenné schody k ul. Hálkova (vedle domu č.p. 963) se nachází závora, která je po většinu roku uzamčená. Je to velká škoda, neboť zbytečně blokuje cestu, kterou využívají nejenom místní majitelé psů, ale i děti cestou do školy a lidé, kteří tudy chodí do práce. Komu závora patří a bylo by možné zajistit, aby nebyla uzavřená na kladku? Případně by nás zajímalo, zda by bylo možné její odstranění, aby nepřekážela. Předem děkuji.


17.9.2021

Vážený pane B.,

provedli jsme prošetření Vašeho podnětu. Jedná se o přístupovou cestu na pozemku a k pozemkům statutárního města Frýdek-Místek.

Závora tam byla v minulosti instalována odborem Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek na základě podnětu zdejších občanů, kteří si stěžovali na vznikající černé skládky tvořící se nekontrolovaným možným průjezdem vozidel. Klíče od visací kladky mají správci některých institucí. Je pravdou, že pro veřejnost je komunikace v současné době neprůchozí. Na druhé straně pohyb veřejnosti je dostupný z jiných míst.

Na základě těchto informací sdělujeme, že po projednání mezi zainteresovanými odbory magistrátu města tento stávající stav zůstane zachován.

background.jpg

u. Topolova

7.9.2021

Událost:

Na ulicich tapolova javorova hobrova mi uz pracovnici mesta slibuji zhruba tri roky opravy chodniku cest ktere jsou v hroznem stavu nekolikkrat jsem s pracovniky z mesta usek oprav prochazel a upozornoval na stav ktery je uz 50 le od doby jak je vybudovali komuniste . ja zde ziji skoro 73 let


17.9.2021

Událost:

Vážený pane,

Vámi uváděná lokalita byla již v loňském roce zařazena do plánu oprav místních komunikací. Doposud však byly upřednostněny opravy jiných místních komunikací v horším technickém stavu. V letošním roce tam byly provedeny opravy výtluků a také oprava jedné kanalizační vpusti. Vzhledem k aktuálnímu stavu finančních prostředků do konce tohoto roku, nedá se předpokládat, že by oprava proběhla v roce 2021. Společně s odborem Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek se budeme snažit tyto opravy realizovat v roce příštím. Vše však bude záležet na schváleném rozpočtu na rok 2022 (zastupitelstvo města bude schvalovat v prosinci) a také na prioritách vedení města.

background.jpg

u. K Rovni

15.9.2021

Událost:

VO tlumeně bliká, nesvítí


20.9.2021

Odpověď:

Vážená paní T.,

děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení Chlebovice ul. K Rovni 123. Závada byla odstraněna dne 16.9.2021.

V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich stránkách.

background.jpg

u. Rybářská

18.9.2021

Událost:

Nesvítí pouliční lampa


20.9.2021

Odpověď:

Dobrý den, 

děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl.76 na ulici Rybářská.

Závada byla odstraněna dne 19.9.2021.

V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich stránkách.

background.jpg

místní část Lískovec

16.9.2021

Událost:

Dobrý den, prosím o očistění zeleně kolem cesty, nevím kde mám toto napsat, tak píšu tady a když tak to přepošlete kompetentní osobě. Děkuji M.


17.9.2021

Odpověď:

Vážená paní M.,

Váš podnět jsme zaslali k posouzení kompetentním zaměstnancům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Z tohoto odboru také obdržíte odpověď o dalším řešení.


5.10.2021

Odpověď II.:

Dobrý den,

statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „odbor ŽPaZ“), obdržel dne 17.09.2021 Váš e-mail ve věci požadavku na ořez dřevin podél komunikace k domu č.p. 347 v obci Lískovec.

Podél příjezdové komunikace k domu č.p. 347 jsou plochy zeleně ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek jen v šíři cca 1m od okraje komunikace. Skupina dřevin, která částečně zasahuje do příjezdové komunikace u lampy veřejného osvětlení č. 541 je ve vlastnictví soukromé osoby. Péče o dřeviny je povinnosti vlastníka pozemku, a tudíž odbor ŽPaZ nemůže zajistit jejich ořez. Odbor  ŽPaZ předá Váš podnět odboru dopravy a silničního hospodářství, který může projednat ořez dřevin se soukromým vlastníkem z důvodu zajištění průjezdu na komunikaci.

background.jpg

u. F. Čejky

13.9.2021

Událost:

Dobrý den, u Lidového domu F. Čejky v Místku někdo odložil dvě červené sedačky. V blízkosti se nachází klub pro děti a na gauči polehávají osoby bez přístřeší. Prosím o odstranění. Děkuji. J.B.


16.9.2021

Odpověď:

Vážená paní B., 

odložené sedačky jsme již odvezli, děkujeme za upozornění. background.jpg

u. Jožky Jabůrkové

7.9.2021

Událost:

Prosba o opravu chodníku. Chodník je opravdu v žalostném   stavu. Opravila se pouze jedna strana ulice? Přitom plyn a elektřina už byli   vyznačeny kde vedou? Mockrát děkujeme za celou ulici.


13.9.2021

Odpověď:

Vážený pane,

po konzultaci s odpovědnými pracovníky odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek sdělujeme, že v letošním rozpočtu města byly vyčleněny finanční prostředky pouze na opravu chodníku na jedné straně ulice J. Jabůrkové. Tato oprava byla plánována již více jak rok. Jsme si vědomi, že chodník na druhé straně není v dobrém technickém stavu, nejedná se ale zároveň ani o havarijní stav, který by vyžadoval okamžitou opravu. Požadavek bude zapracován do tzv. zásobníku oprav na úseku místních komunikací. Jeho případná oprava v příštím roce bude záviset na finančních možnostech města a na prioritách stanovených na rok 2022.

background.jpg

u. M. Chasáka

8.9.2021

Událost:

Nevyhovující   stav schodiště a nájezdové rampy pro kočárky apod. Chodník začíná byt   nebezpečný pro chůzi (rozpadá se). Nájezdová rampa se rovněž rozpadá a jízda   s dítětem v kočáru také není úplně bezpečná. Jedná se prý o pozemek města a   ne domu. Prosím tedy o opravu. Děkuji za vyřízení a přeji pěkný den. 


13.9.2021

Odpověď:

Vážení,

na základě Vašeho podnětu provedli naši zaměstnanci prohlídku na místě samém. Určitě se nejedná o schodiště, které by bylo ve špatném technickém stavu, a které by vyžadovalo akutní potřebu opravy. Vzhledem ke skutečnosti, že finanční prostředky určené na opravy schodů jsou omezené, po předchozím posouzení a následně ve spolupráci s odborem Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek jsou upřednostňovány opravy schodišť v horším technickém stavu a které slouží širší veřejnosti, než jen obyvatelům jednoho domu.

Proto jsme navrhli výše uvedenému odboru provést nacenění odstranění stávajících nájezdů, výrobu a instalacií železných nájezdů. Požadavek bude následně zapracován do plánu oprav na rok 2022, ale opět s upozorněním, že přednostně budou opravovány schodiště v horším technickém stavu. Případná oprava na ul. M. Chasáka v této lokalitě bude provedena, pokud bude v rozpočtu dostatek finančních zdrojů.


7.10.2021

Odpověď II.:

Vážení,

po konzultaci a posouzení s odpovědnými zaměstnanci odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek sdělujeme, že tato oprava schodiště bude zařazena do plánu prvního pololetí roku 2022.

background.jpg

u. Na Aleji

9.9.2021

Událost:

Prosím aspoň o pískoviště za barákem Na aleji 2679, děti si nemají kde hrát


10.9.2021

Odpověď:

Dobrý den

statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „odbor ŽPaZ“), obdržel dne 24.08.2021 Vaši žádost ve věci požadavku na vybudování dětského hřiště, případně pískoviště u domu č.p. 2679 na ulici Na Aleji u domu č.p. 2679 ve Frýdku-Místku.

Statutární město Frýdek-Místek v okolí domu č.p. 2679 na ulici Na Aleji neplánuje žádné nové dětské hřiště. Současná platná legislativa umožňuje jen instalaci nových herních dětských prvků, které mají certifikát o shodě. Umístění nových dětských prvků vyžaduje větší náročnost na velikost plochy, administrativní přípravu a na rozpočet. Z výše uvedených důvodů  se  na sídlištích postupně budují jen nová centrální dětská hřiště. Nejbližší takové hřiště je na ulici Na Kopci.

Na základě požadavků obyvatel je možno na ploše veřejného prostranství umístit nové pískoviště. Dle Vašeho požadavku navrhuje odbor ŽPaZ umístiti pískoviště na travnaté ploše u stávající lavičky, viz zákres na mapě. Před umístěním pískoviště odbor ŽPaZ posuzuje předpokládané využití pískoviště a názory ostatních obyvatel přilehlého domu.

Odbor ŽPaZ by Vás chtěl požádat o podání písemné žádosti na výstavbu pískoviště podepsanou osobou oprávněnou jednat za dům č.p. 2679. V případě podané žádosti za Společenství vlastníků jednotek podepsanou předsedou výboru nebo osobami oprávněnými jednat dle Obchodního rejstříku. Pokud Společenství vlastníků jednotek není evidováno v Obchodním rejstříku je možno podat žádost podepsanou nadpoloviční většinou všech nájemníků (uživatelů) bytů. V případě, že správu domu zajišťuje jiný právní subjekt (pověřená realitní kancelář nebo bytové družstvo) může být žádost zaslána a podepsána tímto subjektem.

Tuto žádost zašlete na Magistrát města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek. Žádost je možno také podat osobně na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku ve Frýdku i v Místku.

Obdrženou žádost odbor ŽPaZ posoudí a zašle Vám písemné vyjádření k umístění požadovaného pískoviště.


background.jpg

ul. Nad Lipinou

8.9.2021

Událost:

Dobrý den. Jen upozornění. Po opravě komunikace (asfaltování) před domem Nad Lipinou 2514/2513 vám už měsíc leží a zarůstá v trávě několik dílů oplocení.... (u sloupu osvětlení)


9.9.2021

Odpověď:

Vážení,

děkujeme Vám za upozornění, plotové dílce byly dnes (tj. 08.09.2021) svezeny.

background.jpg

u. Vojanova

5.9.2021

Událost:

VO poničený ochranný spodní kryt osvětlení

Číslo stožáru (u VO): 64


9.9.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení poškozeného svítidla veřejného osvětlení č.sl.64 na ulici Vojanova. Závada byla odstraněna dne 6.9.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

u. ČSA

7.9.2021

Událost:

u Kavkovy vily - 2 ks stožárů veřejného osvětlení nesvítí.


Dobrý den, děkujeme za nahlášení poruchy svítidel veřejného osvětlení č.sl.2101 a 21011 na ulici ČSA. Závada byla odstraněna dne 8.9.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

u. Zahradní

8.9.2021

Událost:

Dobrý den, žádáme o výměnu černé popelnice na ulici Zahradní v Místku.
V popelnici je propadlé dno, odpad vypadává ven.


9.9.2021

Odpověď:

Vážená paní V.,

záležitosti týkající se odpadového hospodářství nejsou v kompetenci společnosti TS a.s., tudíž Váš požadavek zasíláme k posouzení a vyřízení odpovědným zaměstnancům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek

background.jpg

u. Frýdlantská

30.8.2021

Událost:

Dobrý den, do chodníku na ul. Frýdlantská vedoucí od   křižovatky ulic 28. října a Frýdlantská s odbočkou směrem na Frýdlant n. O.   směrem k místeckému Lidlu v úseku blíže k supermarketu značně zasahují keře,   a je tak ztížen průchod chodcům, zvláště pak pokud prší, a jsou na něm   kaluže. Děkuji, K.


8.8.2021

Odpověď:

Dobrý den, statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství prověřil Váš požadavek na ořez keřů na ul. Frýdlantská ve Frýdku-Místku. Vzhledem k tomu, že keře zde do chodníku přerůstají opakovaně, bude nutné jejich úplné odstranění v šířce 2 m od chodníku. Tyto práce se provádějí v období vegetačního klidu dřevin, proto budou společnosti TS a.s. zadány k provedení s termínem do 31. 12. 2021.

Děkuji Vám za Váš podnět.

background.jpg

ul. Pod Školou

6.9.2021

Událost:

Neporadek u domu Pod Skolou 120, pod schody


9.9.2021

Odpověď:

Vážení,

úklid ve vámi uváděné lokalitě byl proveden dne 06.09.2021. Děkujeme za upozornění.

background.jpg

u. Lesní

7.9.2021

Událost:

Nefunkční, poškozené VO


7.89.2021

Odpověď:

Dobrý den, nahlášená závada svítidla VO  Lesní 45 byla opravena 7.9.2021.

background.jpg

u. Pod Školou

6.9.2021

Událost:

Jiz 3 roky neopravene schodiste naproti domu Pod Skolou 120 a chodniky v dezolatnim stavu


8.9.2021

Odpověď:

Vážený pane, vážená paní,

na Váš dotaz sdělujeme, že jedno vedlejší schodiště je opraveno. Na to druhé odbor Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek připravuje podklady pro povolení k demolici. S vysokou pravděpodobností letos k této demolici již nedojde, toto schodiště je však uzavřené a zabezpečené proti vstupu. Proto pro chůzi je nutno využívat výše uvedené a opravené schodiště o několik metrů vedle.

background.jpg

u. Pekařská

5.9.2021

Událost:

Nefunkční, poškozené veřejné osvětlení na ulici Pekařská č. 33


6.9.2021

Dobrý den, nahlášená závada na svítidle veřejného osvětlení na ulici Pekařská čsl. 3 byla opravena dne 5.9.2021.

background.jpg

u. 1. máje

26.8.2021

Událost:

Dobrý den, 25.9 bylo na naší ulici ořezáváni zeleně,ale jediný strom,který potřeboval ořezat, zůstal nedotčený. Je to u vjezdu ke vchodu 1.máje 1838. Větev je velmi nízko a při nastupování do auta musí jít člověk v předklonu. Mohl by se prosím taky ořezat? Moc dekuji za odpověď, P.


7.9.2021

Odpověď:

Vážená paní P.,

ořezy v nezbytně nutném rozsahu byly v provedeny v minulém (35.) týdnu. Děkujeme za Vaše upozornění.background.jpg

u. Ostravská

5.9.2021

Událost:

Hřiště  u křižovatky u  Rady (Ostravská ulice). Urvaný provazový žebřík, chybí tam vruty.


7.9.2021

Událost:

Vážený pane, vážená paní, Vámi nahlášená závada byla včerejšího dne (tj. 06.09.2021) opravena. Tímto také děkujeme za upozornění.

background.jpg

u. Frýdlantská

31.8.2021

Událost:

Dobrý den,

obracím se na TS a.s. s návrhem na realizaci odvodnění místní komunikace ul. Frýdlantská parc. č. 5174/11 v Místku. Při intenzivních deštích se valí kvanta dešťové vody po místní komunikaci od Mountfieldu směrem k autobusové točně, která se nachází při vstupu do Janáčkova parku. Dochází tak k zaplavování jak prostoru autobusové točny a vstupu do Janáčkova parku na parcele č. 5174/11, tak přilehlého parkoviště a zatravněné plochy na našem soukromém pozemku parc. č. 3427/1 ve vlastnictví WCA Holding a.s.

Obracím se proto na TS a.s. jako na správce místních komunikací ve Frýdku-Místku s návrhem na realizaci odvodnění místní komunikace v těchto místech, a to odváděním dešťových vod do nové uliční vpusti nebo do nového odvodňovacího žlabu s mříží. Vpust či žlab by bylo nejvhodnější vybudovat v blízkosti sloupu VO č. 444, vedle něhož se nachází kanalizační šachta a veřejná jednotná kanalizace.

S pozdravem M.P.


7.9.2021

Odpověď:

Vážený pane Poláku,

Váš podnět jsme projednali se zástupci magistrátu odboru Dopravy a silničního hospodářství města Frýdek-Místek. Po konzultaci na místě samém a po posouzení všech aspektů Vaší žádosti sdělujeme, že jakékoliv případné odvodnění místní komunikace obecně vyplývá z platných předpisů. Tímto také podáváme informaci, že stávající způsob řešení odvodnění odpovídá předpisům platným při výstavbě předmětné komunikace. Podobným způsobem je řešeno odvodnění desítek místních komunikací v tomto městě. Vybudování jakéhokoliv nového odvodnění vyžaduje zpracování projektové dokumentace a vyřízení potřebných povolení (mimo jiné souhlas správce nebo vlastníka dešťové kanalizace). Prověřením aktuálního stavu také dáváme na vědomí, že Statutární město Frýdek-Místek v rozpočtu města se zpracováním projektové dokumentace v letošním roce nepočítá. S ohledem na omezené finanční zdroje se přednostně buduje odvodnění na dopravně významnějších místních komunikacích. Dle sdělení zástupců výše uvedeného odboru bude Váš požadavek zařazen do tzv. zásobníku investic na úseku místních komunikací. Jeho případná realizace však vždy bude záviset na zastupitelstvem schválených finančních prostředcích a prioritách vedení města v příslušném roce.

background.jpg

parkoviště u Faunaparku

4.9.2021

Událost:

rozbité   sklo na parkovišti u faunaparku může poškodit pneumatiky parkujících vozidel


7.9.2021

Odpověď:

Vážení,

dnešního dne (tj. 07.09.2021) bylo rozbité sklo uklizeno. Děkujeme tímto za upozornění.

background.jpg

u. Havlíčkova, Novodvorská

26.8.2021

Událost:

Dobrý den, chtěl bych poprosit zda byste prosím nepřidali na vyznačená místa ŽLUTÉ čáry pro zákaz zastavení a stání na křižovatce. Jak je dáno zákonem o silničním provozu č. 361/2000 Sb. § 27. Řidič nesmí zastavit a stát: na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní. Z dané křižovatky Novodvorská na které stojí permanentně vozidla i dodávky, přes které absolutně není vidět a vždy musím najet do křižovatky přední částí vozu, což už zasahuje vozidlu, které právě přejíždí. Další fotografie je z ulice Havlíčkova. Parkují tam vozidla před garáží a je těžké vyjet z garáže autem. Musím vystoupit z vozidla a zavřít garážová vrata, abych se mohl se svým autem vytočit. Taková situace nastane, že tímto postupem bráním v plynulému přejetí křižovatkou. Děkuji a budu rád, když dodáte alespoň čáry na ulici Havlíčkovou. Přeji hezký zbytek dne, S.


7.9.2021

Odpověď:

Vážený pane S.,

v otázce Vašeho podnětu jsme oslovili o vyjádření odbor Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek. Níže zasíláme vyjádření odpovědného pracovníka tohoto odboru.

Stručné obecné shrnutí a objasnění problematiky stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v provedení vodorovného dopravního značení V12a „Zákaz stání“, popřípadě V12c „Zákaz zastavení“ před garážemi, před vjezdy na soukromé pozemky, v křižovatkách a podobně.

Každý návrh na provedení vodorovného dopravního značení (i tzv. žlutých čár) podléhá po projednání s příslušným orgánem Policie ČR stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jedná o výkon státní správy a mimo jiné právní a technické normy se správní orgán řídí i správním řádem.

Ročně odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“) eviduje desítky požadavků na provedení vodorovného dopravního značení V12a nebo V12c ke zvýraznění zákazu stání před garážemi, před vjezdy na soukromé pozemky, v prostoru křižovatek, u sběrných nádob na komunální odpad, v obtížně průjezdních úsecích komunikací a podobně. V drtivé většině se jedná o případy, kdy je zákaz zastavení a stání v daných místech stanoven obecnou úpravou provozu na pozemních komunikacích (zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na PK). Z tohoto důvodu správní orgán vyhodnocuje každý návrh místní úpravy provozu na PK s ohledem na § 78 zákona o provozu na PK, to znamená posouzení nezbytnosti užití dopravního značení k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na PK nebo pokud to vyžaduje jiný důležitý veřejný zájem, např. zajištění průjezdu vozidel IZS. Pokud správní orgán vyhodnotí, že je nezbytné nad rámec obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích umístění svislého dopravního značení nebo provedení vodorovného dopravního značení, zahájí řízení o návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a návrh projedná s Policií ČR. V opačných případech návrhy zamítá s odůvodněním, že návrh na provedení vodorovného dopravního značení před vjezdem do garáže nebo na soukromý pozemek nesouvisí se zajištěním bezpečnosti nebo plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ani s jiným důležitým veřejným zájmem.

Vzhledem k tomu, že zákon o provozu na pozemních komunikacích stanovuje užívat dopravní značení jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, nebo jiný důležitý veřejný zájem, má správní orgán nastavena kritéria pro všeobecné užívání dopravního značení, zejména pro užívání vodorovného dopravního značení zakazující zastavení nebo stání (tzv. žluté čáry). Vodorovné dopravní značení V12a „Žlutá klikatá čára“ nebo V12c „Zákaz zastavení“ lze užít pro zvýraznění zákazu zastavení a stání stanoveného obecnou úpravou provozu na pozemních komunikacích pouze ve výjimečných a ojedinělých případech, zejména pokud to nezbytně vyžaduje zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem(například zajištění průjezdnosti pro vozidla integrovaného záchranného systému apod.).

Závěr:
Z výše uvedeného lze konstatovat, že je nanejvýš nevhodné, aby se ustupovalo neukázněným řidičům tím, že se budou tam, kde jsou evidentně porušována pravidla silničního provozu dané obecnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, doplňovat svislé nebo vodorovné dopravní značky, popřípadě provádět další dopravně bezpečnostní opatření. Je to naprosto zbytečné a nákladné. Ve Vašem případě je možné dosáhnout zlepšení dané situace zvýšeným dohledem příslušných orgánů vykonávajících dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích kontrolou dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Toto stanovisko zasíláme zároveň i zástupcům Městské policie.

background.jpg

u. Nad Lipinou

30.8.2021

Událost:

Dobrý den, chtěla bych nahlásit poruchu lampy veřejného osvětlení naproti vchodu Nad Lipinou 2562 u pískoviště. Poblikává. Dále moc děkujeme za úklid našeho dvoru provedený před třemi týdny. Mohli byste k nám zavítat časteji. :-) S pozdravem B.A.


7.9.2021

Odpověď:

Vážená paní B.,

Vámi nahlášená porucha svítidla veřejného osvětlení v ulici Nad Lipinou 2562 byla odstraněna 31.08.2021. Děkujeme Vám tímto za upozornění.


background.jpg

u. Pavlíkova

1.9.2021

Událost:

Pavlíkova ulice (za křižovatkou s ulicí Emy Destinové), na nové cestě je velká díra.


2.9.2021

Odpověď:

Vážení,

na základě Vašeho podnětu jsme dnes, tj. 02.09.2021 z pozice správce místních komunikací kontaktovali realizátora stavby obchvatu za účelem zajištění opravy níže uvedených poruch, včetně sdělení termínu provedení. Děkujeme tímto za upozornění.
background.jpg

u. Zd. Štěpánka

31.8.2021

Událost:

Dobrý den, můžu se zeptat proč neproběhlo blokové čistění na ul. Zd. Štěpánka, které mělo proběhnout 31.8.2021? Děkuji za odpověď.


2.9.2021

Odpověď:

Vážený pane,

blokové čištění na Vámi uvedené ulici bylo v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky operativně zrušeno dne 31.08.2021. O náhradním termínu budete informováni s cílem realizace do konce měsíce listopadu 2021.

Děkujeme za pochopení.

background.jpg

u. Vrchlického

31.8.2021

Událost:

Dětské hřiště,lampa u 3 patrových domu chvíli svíti, chvili nesviti, od Vrchlického ulice první zprava


2.9.2021

Dobrý den, děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení na ulici Vrchlického. Závada byla odstraněna dne 1.9.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.


background.jpg

u. Nerudova

31.8.2021

Událost:

Dobrý den, prosím o posouzení omezení rychlosti na ul. Nerudova, kde dochází často k výrazném překračování a při vyhýbání se dvou protijedoucích vozidel je mnohdy používán chodník! Děkuji.. S pozdravem M.P.


31.8.2021

Odpověď:

Vážený pane P.,

Váš podnět jsme předali k posouzení zástupcům Městské policie.

background.jpg

u. Frýdlantská

30.8.2021

Událost:

Dobrý den, do chodníku na ul. Frýdlantská vedoucí od   křižovatky ulic 28. října a Frýdlantská s odbočkou směrem na Frýdlant n. O.   směrem k místeckému Lidlu v úseku blíže k supermarketu značně zasahují keře,   a je tak ztížen průchod chodcům, zvláště pak pokud prší, a jsou na něm   kaluže. Děkuji, K.


31.8.2021

Odpověď:

Vážený pane, vážená paní,

Váš podnět jsme zaslali k posouzení a předložení návrhu dalšího řešení odpovědným pracovníkům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Z tohoto odboru také obdržíte odpověď. Děkujeme, že využíváte našich webových stránek.

background.jpg

u. B. Martinů

31.8.2021

Událost:

Dobrý den, zasílám dotaz na potřebu ořezání zeleně na ulici B.Martinů mezi ul. Destinová / Nerudova a ve výjezdu na ul. Destinovou bránícího křoví ve výhledu. Děkuji. S pozdravem M. P.


31.8.2021

Odpověď:

Vážený pane P., Váš podnět jsme zaslali k posouzení a předložení návrhu dalšího řešení odpovědným pracovníkům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Z tohoto odboru také obdržíte odpověď. Děkujeme, že využíváte našich webových stránek.

background.jpg

u. Hasičská

27.8.2021

Událost:

prosím o odstranění naletovych dřevin zezadu parkoviště   Hasičská 3041. Znečišťují a poškozují parkujici vozidla. v minulosti to TS   vždy vysekali ale poslední roky ne. diky


31.8.2021

Odpověď:

Vážení,

Váš podnět jsme zaslali k posouzení a předložení návrhu dalšího řešení odpovědným pracovníkům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Z tohoto odboru také obdržíte odpověď.

background.jpg

u. Ostravská, Frýdlantská

28.8.2021

Událost:

Obracím se na TS a.s. s návrhem na vyznačení symbolu svislé dopravní značky “Pozor, přechod pro chodce” před přechody pro chodce na čtyřpruhových místních komunikacích ul. Ostravská a Frýdlantská v Místku. Návrh spočívá ve vyznačení uvedeného symbolu v obou jízdních pruzích v obou jízdních směrech. Účelem je včas upozornit řidiče v levém pruhu na blížící se přechod pro chodce. Díky vysoké hustotě provozu na těchto komunikacích řidiči v levém pruhu často mají zakrytý výhled na svislou značku “Přechod pro chodce” přes dodávky, náklaďáky a autobusy v pravém pruhu. V minulosti už bylo na těchto přechodech sraženo několik chodců, některé nehody byly i smrtelné. M.P.


31.8.2021

Odpověď:

Vážený pane P.,

Váš podnět jsme zaslali k posouzení kompetentním pracovníkům odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek. Na základě jejich posouzení jsme byli osloveni, abychom zpracovali cenovou kalkulaci na zhotovení vodorovného dopravního značení na „čtyřpruzích“, tzn. (ul. Ostravská 4 přechody a přechod ul. Frýdlantská u křížového podchodu). Pokud budou práce následně objednány, budou realizovány v závislosti na klimatických podmínkách v průběhu měsíce září.

background.jpg

u. Jana Čapka

30.8.2021

Událost:

Nesvítí lampa veřejného osvětlení číslo 21 na ulici Jana Čapka. Prosím o opravu. Děkuji. M.


31.8.2021

Odpověď:

Dobrý den, porucha svítidla VO na ulici Jana Čapka čsl. 21 byla opravena dne 31.8.2021

background.jpg

část Místek centrum

30.8.201

Událost:

Spousta odpadku na   travniku za byvalym Krymem. Pokud by to šlo dát pouklizet by bylo super.   Obecně by to vypadalo mnohem lépe, kdyby se to pohrabalo a nahazelo par   travnich semen. Diky


31.8.2021

Odpověď:

Vážený pane,

provedli jsme kontrolu Vámi uváděného znečištěného místa. Veškeré odpadky leží na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek. Proto jsme Váš podnět předali zástupcům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek za účelem kontaktování vlastníka předmětných pozemků a sjednání nápravy.

background.jpg

u. Jana Švermy

28.8.2021

Událost:

Bliká a někdy vůbec   nesvítí. Děkuji

Číslo stožáru (u VO): 711


30.8.2021

Odpověď:

Dobrý den paní K.,

děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl.711 na ulici Jana Švermy. Závada byla odstraněna dne 29.8.2021. V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

ul. Pionýrů

26.8.2021

Událost:

nesvítí pouliční světlo

Číslo stožáru (u VO): 75


27.8.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl.75 na ulici Pionýrů. Závada byla odstraněna dne 27.8.2021.

V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

ul. Polní

14.8.2021

Událost:

Stožár VO č. 58 nesvítí na ul. Polní u pekárny na rohu Polní a Palkovické


25.8.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl.58 na ulici Polní. Závada byla odstraněna dne 15.8.2021. V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

ul. Bahno-Hlíny

14.8.2021

Událost:

stožár č 312 nesvítí

Číslo stožáru (u VO): 31225.8.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl.312 na ulici Bahno Hlíny.Závada byla odstraněna dne 15.8.2021.V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

Testování spokojenosti občanů

21.8.2021

Událost:

Dobrý den, měla bych připomínku k anketě spokojenosti občanů s prací TS. Bylo by vhodné, kdyby průzkum oslovil větší počet občanů a ne jen zhruba 500 lidí. /Ve městě žije cca 60 000/ Občané by dostávali formuláře třeba do domovních schránek.Také by anketa mohla probíhat častěji. Děkuji za odpověď.


24.8.2021

Odpověď:

Vážená paní,

k Vašim připomínkám k anketě spokojenosti občanů s prací TS a.s. Vám sdělujeme:

Velikost vzorku z pohledu statistických šetření je postačující zejména při srovnání s průzkumy veřejného mínění realizovanými v rámci ČR, kdy je nejčastěji používán vzorek o velikosti 1 000 respondentů na cca 10,7 mil. obyvatel. Díky řízenému dotazování proškolenými studentkami máme zajištěn odpovídající soubor s obdobným rozložením obyvatelstva, kdy v našem vzorku máme potřebný počet obyvatel z Frýdku i Místku s dělením na muže a ženy. Čímž je naplněno obecné pravidlo, že nejmenší podskupina souboru by měla být tvořena minimálně 50 prvky.

Váš návrh na rozesílání našich dotazníků občanům do domovních schránek jsme v minulosti zvažovali, zamýšleli jsme také nad umístěním dotazníku na našich webových stránkách. Ale obáváme se návratnosti vyplněných formulářů, ale hlavně by nebyl zachován jednotný výklad otázek (to, aby respondenti chápali otázky stejně).

Ohledně připomínky, aby anketa mohla probíhat častěji, si myslíme, že roční perioda je v tomto případě postačující. Naše činnosti jsou totiž sezonní a vyžadovalo by to změnu koncepce dotazníku a tím obtížnější srovnání s předešlými léty. Navíc by zvýšena četnost průzkumů vedla ke zbytečnému navýšení nákladů.

background.jpg

ul. Nad Lipinou

22.8.2021

Událost:

Dobrý den, nevím, jestli mi před chvílí odešel požadavek, tak   píšu ještě jednou. Měl bych dva dotazy. Jak dlouho dopředu je třeba objednat   kontejner na odvoz suchých větví a dřeva ze stromu? Druhá věc je, jestli TS   FM dělají kácení stromů nebo tůjí pro fyzické osoby? Máme na zahradě asi 7   metrovou tůji, ale celkem nepřístupné místo. Jestli ano, na koho se pak   můžeme případně obrátit a jak je tato služba zpoplatněna? Jedná se o lokalitu  Frýdek Nad Lipinou. Děkuji, B.R.


24.8.2021

Odpověď:

Vážený pane B.,

v návaznosti na Vaši žádost sdělujeme, že společnost TS a.s. je schopna realizovat i zakázky Vámi popisovaného charakteru pro fyzické osoby. Bude to chtít obhlídku na místě samém našeho odpovědného zaměstnance, který Vám řekne přímo na místě podmínky a následně zpracujeme cenovou nabídku včetně předpokládaného termínu realizace. Pokud budete s nabídkou souhlasit, práce budou následně provedeny na základě Vámi vystavené a doručené objednávky. Pokud máte zájem, kontaktujte prosím vedoucího provozu Ing. Svobodu – tel. číslo 558 443 207, který s Vámi tuto záležitost dořeší.

Děkujeme Vám za projevený zájem o naše služby.background.jpg

ul. Růžový Pahorek

19.8.2021

Událost:

Dnes 19.8.jsem upozotnil kosiče trávy, že plácek u zdi za terasou baru na pahorku 548 nebyl ještě od nového roku pokošen a je tam metrová tráva a aď ho pokosí....... Opět se na to vykašlali......přitom tento klusek patří městu! Sjednáte s nimi nápravu nebo budou dále kolem toho chodit jako slepí? Dík P.


24.8.2021

Odpověď:

Vážený pane P.,

skutečně došlo k pochybení našich zaměstnanců, v současné době plocha je již pokosena a do budoucna sjednáme nápravu tak, aby bylo v rámci další seče kosení provedeno.

Přijměte prosím omluvu a děkujeme za Vaše upozornění.background.jpg

ul. Pavlíkova

18.8.2021

Událost:

Dobrý den, na ulici Pavlíkova naproti vchodu do domu Pavlíkova 515 vznikla prohlubeň po opravě plynového potrubí. A když jsem viděla, jak dopadl cyklista, který do ní vjel, rozhodla jsem se Vám napsat a požádat o vyřešení. Naštěstí se jen trochu podřel. J. A.


24.8.2021

Odpověď:

Vážená paní A.,

děkujeme za Vaše upozornění, zmíněný defekt povrchu vedeme v evidenci a do konce měsíce srpna bude oprava provedena.

background.jpg

ul. Na Aleji

18.8.2021

Událost:

Prosím o sjezd/nájezd pro kočárky a kola na této ulici .. jsou   tady 3 schodiště , 2 z nich mají a třetí ne.


24.8.2021

Odpověď:

Vážená paní,

po konzultaci s kompetentními pracovníky odboru Doprav a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek provedeme nacenění potřebných úprav Vámi uváděného schodiště  a zašleme výše uvedenému odboru. Pokud budou práce v návaznosti na čerpání rozpočtu města objednány, může dojít k úpravám ještě v letošním roce.

Děkujeme Vám za upozornění.

background.jpg

sídliště ulice Novodvorská

21.8.2021

Událost:

Dobrý den, na ulici Novodvorské naproti parku u bývalé   knihovny jsou na trávníku polité nově vyrašené akáty a okolní trávník nějakou chemikálií, které vypadá podle účinku na Roundup nebo něco podobného. Nikde není žádná varovná cedule, že zeleň byla chemicky ošetřena. Na trávníku okolo   domů lidé běžně sbírají trávu pro morčata, králíky apod., hrají si tu děti,   venčí se tu psi. Jak je možné, že se provádí postřiky chemikáliemi a nikde není umístěna varovná cedule? Není to poprvé. Už před pár lety byl politý kus   trávníku před domem o kousek vedle. Taky nikde nebylo žádné varování. Když už   musíte likvidovat plevel chemicky, měli byste takto ošetřený trávník označit.   L. Š.


24.8.2021

Odpověď:

Vážená paní Š.,

při provádění údržby městské zeleně se chemické ošetření využívá zcela výjimečně, a to jen při likvidaci invazivních druhů rostlin nebo likvidaci kořenových výmladků. Jsou používány jen prostředky, které jsou zařazeny do Registru povolených přípravku na ochranu rostlin pro daný rok. Městská zeleň není zařazena do zemědělských ploch a tedy se nepředpokládá zkrmování nebo spásání těchto porostů. Děkujeme tedy za připomínku a v této věci sjednáme nápravu označením plochy.

Děkujeme za upozornění.

background.jpg

Arboretum

23.8.2021

Událost:

Dobrý den,

jsem stálou návštěvnicí arboreta Frýdek. Je to tam čím dál krásnější, oáza klidu a čistoty uprostřed města. U mnohých rostlin jsou tabulky se jmény, ale ne u všech.

Prosím o informaci, kdo by mi mohl sdělit, jaké odrůdy růží jsou vysázeny v rosáriu nebo zda existuje podrobný plánek s názvy vysázených rostlin. Chtěla bych si stejné voňavé růže vysadit na zahrádce.

Děkuji.

H. P. 


24.8.2021

Odpověď:

Vážená paní H.,

realizaci a výsadbu arboreta neprováděli naši zaměstnanci, nýbrž společnsot, která zajišťovala výstavbu celého areálu. Kontaktujte prosím odbor Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek, názvy květin by Vám pracovníci tohoto odboru mohli poskytnout.

Děkujeme zároveň za pochvalu, rádi ji předáme zaměstnancům, kteří se podílejí na údržbě tohoto arboreta.


background.jpg

u. Na Aleji

18.8.2021

Událost:

Prosím aspoň o pískoviště za barákem Na aleji 2679, děti si nemají kde hrát.


24.8.2021

Odpověď:

Vážení paní K.,

Váš podnět jsme zaslali k posouzení kompetentním pracovníkům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Z tohoto odboru také obdržíte odpověď se stanoviskem. Děkujeme, že využíváte našich webových stránek.

background.jpg

u. Revoluční

23.8.2021

Událost:

Dobrý den, dne 24.8.2021 má být na Revoluční prováděno blokové čištění ulic. Prosím Vás tímto, aby při blokovém čištění byly vyčištěny i všechny kanály kolem bloků Revoluční 556 a 557 jak před domem tak i ve dvoře, aby při bouřkách a přívalových srážkách voda opět nevytopila blok 556, jak se již mnohokrát stalo, kdy ve vchodě, sklepích a garážích bylo až 0,75 m vody. Děkuji mnohokrát za vstřícnost. S pozdravem K.P. 


24.8.2021

Odpověď:

Vážená paní P.,

v návaznosti na Váš podnět Vám tímto dáváme na vědomí, že v rámci dnes (24.08.2021) prováděného blokového čištění byly Vámi uváděné kanalizační vpusti (tam, kam se naši zaměstnanci se strojní technikou dostali) vyčištěny. Věříme, že k Vaší plné spokojenosti a že se nebude opakovat situace z let minulých.

Děkujeme tímto za Vaše upozornění.

background.jpg

místní část Bahno Příkopy

17.8.2021

Událost:

Dobrý den, dnes odváželi odpad, opět neodvezli vše, vytáhnou z   popelnice jen vrchní sáček a zbytek popelnice nechají tak. Bahno Příkopy -   úterní odvoz. Prosím o nápravu. M.B.


18.8.2021

Odpověď:

Vážená paní B.,

problematiku svozu komunálního odpadu nemá společnost TS a.s. ve své dikci, proto tento Váš podnět zasíláme kolegům ze společnosti Frýdecká skládka a.s., kteří zajišťují svoz komunálního odpadu. Děkujeme Vám tímto za Vaše upozornění.

background.jpg

u. J. Čapka

17.8.2021

Událost:

Snížená pruchodnost chodníku na 50 %, co stím?


18.8.2021

Odpověď:

Vážený pane, vážená paní,

Váš podnět zasíláme k posouzení kompetentním zaměstnancům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Z tohoto odboru také obdržíte odpověď se stanoviskem a návrhem dalšího řešení. Děkujeme tímto za Vaše upozornění.

background.jpg

ul. Vršavec

8.8.2021

Událost:

Dobrý den, v naší ulici - Vršavec - se pravidelně seká tráva   podél příkopů silnice, ale některé úseky jsou vynechány. Je tomu tak před   naším domem č.p. 2523 a stejně tak u některých domů v sousedství. Protože   jsme často zanedbanou vysokou trávu v tomto úseku nechali odstranit na   vlastní náklady, někdo se možná mylně domnívá, že nejde o pozemek města.   Hranice našeho pozemku ale končí přesně žulovou zdí plotu, podél které je   otevřený příkop. Už několikrát se stalo, že do trávou zarostlého příkopu   vletěl cyklista pří vyhýbaní se autu a narazil do zdi, protože pokládal terén   na rovný. Je to nebezpečné, v tomto úseku je určitě nutné trávu kosit s větší   pravidelností. Děkuji T. W.


18.8.2021

Událost:

Vážená paní W.,

naši zaměstnanci provozu Zeleň provedli šetření na místě samém a porovnali místa v terénu se zadáním uvedeným v pasportu zeleně. Lokalita byla pokosena v rámci první seče. U některých míst, která uvádíte, však nelze mulčovacím ramenem pokos provést. Budeme muset přistoupit k dokosení ručním a to pomocí křovinořezů. Budeme se snažit údržbu v rámci dalších sečí provést k Vaší spokojenosti.

background.jpg

Skalice

14.8.2021

Událost:

Hezky zdravim. Chci se Vas zeptat, kde mam nahlasit vymenu   popelnice. Mame uz moc dlouho a v patek odeslo dno, takze je nefunkcni.   Dekuje Z.K. Skalice


16.8.2021

Odpověď:

Vážený pane,

Váš podnět zasíláme pracovníkům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek, kteří zajistí výměnu popelnice u společnosti Frýdecká skládka a.s..

background.jpg

ulice Zahradní

13.8.2021

Událost:

Dobrý den, chtěla bych Vám nahlásit špatný odtok kanálu na ulici Zahradní, konkrétně který se nachazí na cestě u vchodu do bývalého baru. Tak snad píši správně. Děkuji za případné vyčištění. N.K.


16.8.2021

Odpověď:

Vážená paní,

kanalizační vpusť na ulici Zahradní byla dnešního dne (tj. 16.08.2021) vyčištěna. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

u. Lískovecká

12.8.2021

Událost:

Dobrý den před našim vchodem na ulici liskovecka 2084 se nachází lavička,ale dřevěné desky již nejsou v kondici prosime o kontrolu a když tak o výměnu .děkuji moc P.


13.8.2021

Odpověď:

Vážený pane P.,

na základě Vašeho podnětu jsme provedli dne 13.08.2021 obhlídku předmětné lavičky na místě samém. Kontrolou bylo zjištěno, že technický stav (především desek) není v současné době havarijní, nicméně budeme zasílat do konce měsíce odboru Správy obecního majetku magistrátu města Frýdek-Místek návrh Plánu obnovy městského mobiliáře na rok 2022, kde tuto lavičku zařadíme do seznamu k provedení možných nátěrů dřevěných částí.

Děkujeme tímto za Vaše upozornění.

background.jpg

u. Kolaříkova

7.8.2021

Událost:

Dobrý den, skutečně po mnoha měsících byla provedena částečná náprava. Skoro u vchodu do Svazu invalidů však zůstala zarostlá hromada něčeho, snad hlíny, která chybí o kus dále, kde se kopalo. Nebo si to tam snad nanosili invalidní občané? Stále jsem čekala, že se bude v úpravách pokračovat, ale zatím vše zarostlo a nic.

Děkuji za prověření.K. O. 


11.8.2021

Odpověď:

Vážená paní K.,

prověřili jsme Váš podnět, zarostlá hromada určitě není pozůstatek prací našich zaměstnanců, kteří prováděli terénní úpravy, ale pravděpodobně vznikla ze stavebních prací, které tam v blízkosti této lokality probíhaly. Proto jsme se obrátili na odbor Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek o prošetření celé záležitosti. Z tohoto odboru také obdržíte stanovisko o vyřešení vzniklé situace a dalším postupu.

background.jpg

u. Novodvorská

10.8.2021

Událost:

Veřejná zeleň - Pekařská 3127 a Novodvorská 3058, že strany od Pekařské, plevel 1 m vysoký pod okny.


11.8.2021

Odpověď:

Vážený pane, vážená paní,

na ul. Pekařská a ul. Novodvorská byly v období vegetačního klidu odstraněny keřové výsadby včetně vyfrézování kořenů. Na vzniklých plochách byly provedeny terénní úpravy a následně založen trávník. Vzhledem k letošnímu průběhu počasí se mimořádně rozmnožily jednoleté plevele, které budou odstraněny při následující seči do konce měsíce srpna. Poté budou trávníky pravidelně udržovány v rámci pravidelné údržby.

background.jpg

u. Na Aleji

10.8.2021

Událost: 

Značný nepořádek kolem laviček, které jsou umístěny kolem   chodníku vedoucímu k domu č. 2679 (rozházené obaly od nápojů včetně   alkoholických, PET láhve, obaly od potravin, papírové kapesníky apod.)   Pravidelně se opakující nepořádek vytvářený omladinou a bezdomovci.


11.8.2021

Odpověď:

Vážený pane K.,

na základě Vašeho podnětu sdělujeme, že předmětné místo bylo dnešního dne (tj. 11.08.2021) uklizeno. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

ul. Viléma Závady

6.8.2021

Událost:

Ulice: 1/ Viléma Závady,   plocha u výměníku . Distep, vedle cyklostezky 2/ dále na Pekařské po   revitalizaci náletových dřevin se rozmnožovat plevele pod okny. Hrůza.

Událost: 1/ Množí se pcháč.   Až se vysemení, tak se z ného oserem a bude ho čím dál více. 2/ plevele pod   okny po likvidaci náletových dřevin. Odfláknutá práce. Nezasetá tráva.


10.8.2021

Odpověď:

Vážený pane, vážená paní,

na ul. Pekařská a ul. Viléma Závady byly v období vegetačního klidu odstraněny keřové výsadby včetně vyfrézování kořenů. Na vzniklých plochách byly provedeny terénní úpravy a následně založen trávník. Vzhledem k letošnímu průběhu počasí se mimořádně rozmnožily jednoleté plevele, které budou odstraněny při následující seči koncem měsíce srpna. Poté budou trávníky pravidelně udržovány v rámci pravidelné údržby.

background.jpg

ul. Dobrovského

6.8.2021

Událost:

Spadlý strom


10.8.2021

Odpověď:

Dobrý den, tento strom byl večerjšího dne odstraněn. Děkujeme za upozornění.

background.jpg

ul. Černá cesta

6.8.2021

Událost:

spadlá větev


9.8.2021

Odpověď:

Dobrý den, větev byla včerejšího dne odstraněna, děkujeme tímto za upozornění.

background.jpg

Nové Dvory Podhůří

3.8.2021

Událost: Nesvítí veřejné   osvětlení u řeky č 208.

Číslo stožáru (u VO): 208


7.8.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl.208 na ulici Nové Dvory podhůří. Závada byla odstraněna dne 5.8.2021.

V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

Pro lepší identifikaci vadného nebo blikajícího svítidla prosím uvádějte číslo daného stožáru.

background.jpg

u. E. Krásnohorské

5.8.2021

Událost:

Dobrý den,

před budovou Psychiatrické ambulance na ulici Elišky Krásnohorské 3869 neodtéká i při mírných dešťových srážkách silniční vpusť. 


6.8.2021

Odpověď:

Vážená paní M.,

Vámi uváděná kanalizační vpusť byla včerejšího dne (tj. 05.08.2021) vyčištěna. Z technických důvodů jsme nebyli schopni v rámci jedné operace provést strojní vypláchnutí, proto bude v příštím týdnu ještě přistaven kropicí vůz, pomocí kterého dojde k avizovanému proplachu. V současné době jsme kontrolou zjistili, že voda se tam již nyní nezdržuje.

background.jpg

přechody pro chodce

5.8.2021

Událost:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by bylo prosím možné alespoň na některých přechodech zřídit zvukové signály pro nevidomé a slabozraké. Značně by to těmto lidem usnadnilo život a navíc by to pomohlo předcházet rizikovým situacím. Pohyb ve městě je tím pádem pro tyto občany značně ztížen, zatímco v mnoha jiných obcích takovouto signalizaci již mají. Děkuji za odpověď, Š.


6.8.2021

Odpověď:

Vážená paní,

v návaznosti na Váš dotaz sdělujeme, že všechna světelně signalizační zařízení (SSZ) ve městě Frýdek-Místek jsou vybavena akustickou signalizací pro nevidomé a slabozraké, takzvaná  „klepátka“. Klepátka si nevidomí aktivují dálkovým ovladačem. Toto ovládání je stejné v celé České republice. Ovladač VPN 02 slouží nejen k ovládání SSZ, ale také k ovládání akustických orientačních zařízení na významných budovách a dopravních prostředcích.

Snad stačí takhle na vysvětlenou. Děkujeme za Váš podnět učiněný prostřednictvím našich webových stránek www.tsfm.cz.

background.jpg

sídliště Růžový Pahorek

30.7.2021

Událost:

Dobrý den chtěla bych se zeptat proč na ulici Růžový pahorek bylo zničeno dětské Hřiště. Je zde několik dětí které si nemají kde hrát. Je sice hřiště o jednu ulici dál, ale bohužel tam se nedá vůbec s malými dětmi jít. Za prvé jsou tam většinou děti ve věku 12-16let kteří jsou velmi vulgární a za další pokud už tam jdeme maminky co tam bydlí nám dávají velice najevo že tam nemáme co dělat že tam nebydlíme.Na Růžovém pahorku zůstalo pouze pískoviště. Bude se tam ještě nějak hřiště zvelebovat? Předem děkuji za odpověď.


4.8.2021

Odpověď:

Dobrý den,

statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 02.08.2021 Váš dotaz k odstranění starých herních prvků a vybudování nového dětského hřiště na ploše původní zpevněné plochy se starými kovovými herními prvky. K Vašemu požadavku Vám zasíláme následující vyjádření.

Prvotním záměrem bylo zrušit velkou zpevněnou plochu a nahradit ji travnatou plochou, která zůstane volná pro pohyb osob. Herní prvky na této ploše byly pozůstatky po dětském hřišti a byly také odstraněny z důvodu závadného a nevyhovujícího technického stavu dle současných legislativních požadavků. Tyto kovové prvky se postupně odstraňují na území celého města, a to především na plochách, kde jsou již vybudována nová dětská hřiště.

Pro sídliště Růžový pahorek bylo vybudováno centrální dětské hřiště mezi ulicemi Rokycanova a Antala Staška. Toto dětské hřiště je veřejně přístupné a pro vstup občana není rozhodující místo bydliště. Návštěvním řádem je omezeno užívání herních prvků, a to dětmi do 14 let. Pokud je dětské hřiště užíváno v rozporu s návštěvním řádem, tak je možno kontaktovat Městskou policii Frýdek-Místek k zjednání nápravy.

Současná platná legislativa umožňuje jen instalaci nových herních dětských prvků, které mají certifikát o shodě. Umístění nových dětských prvků vyžaduje větší náročnost na velikost plochy, administrativní přípravu a na rozpočet. Z výše uvedených důvodů  se  na sídlištích postupně budují jen nová centrální dětská hřiště. Na požadované ploše a v jeho okolí se již neplánuje vybudování nového dětského hřiště.

background.jpg

u. Mozartova

5.8.2021

Událost:

Dobrý den, na Mozartové ul. č, 1779-1781 neodtéká kanál na dešťovou vodu. Na ulici stojí po dešti tolik vody, že nelze vejít do domu suchou nohou. Prosím o kontrolu a vyčištění kanálu. Děkuji. S pozdravem Společenství vlastníků bytových jednotek Mozartova 1779-1781.


5.8.2021

Odpověď:

Vážený pane Š.,

na základě Vašeho podnětu provedli naši zaměstnanci dnešního dne (tj. 05.08.2021) vyčištění kanálové vpusti. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

u. K Hájku

24.7.2021 

Událost: pouliční lampa na   ulici bliká v krátkých intervalech, za panelákem číslo 2965. děkuji za   opravu.


4.8.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme Vám za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení na ulici K Hájku č.p. 2965. Závada byla odstraněna dne 27.7.2021.

V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

Pro lepší identifikaci vadného nebo blikajícího svítidla prosím uvádějte číslo daného stožáru.


background.jpg

u. Wolkerova

2.8.2021

Událost:

Dobré ráno, důsledkem noční bouřky došlo k zlomení části vrby na ulici Wolkerova, prosíme o odklízení a následnou úpravu keřů z důvodu bezpečnosti naší ulice. Děkujeme moc F.


3.8.2021

Odpověď:

Vážená paní F.,

Vámi uváděnou zlomenou část stromu včerejšího dne (tj. 02.08.2021) naši zaměstnanci provozu Zeleň odklidili do části městské zeleně. Vzhledem ke skutečnosti, že po konzultaci s odpovědným pracovníkem odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek dojde pravděpodobně ještě k dalším řezům, bude celkový úklid proveden až po rozhodnutí o rozsahu a následném provedení těchto řezů (do konce tohoto týdne).

Berte prosím tuto informaci na vědomí, každopádně děkujeme za Vaše upozornění.

background.jpg

ul. Jiráskova

23.7.2021

Událost: 

Prohlubeň (hluboký důlek) na krajnici cesty. Již v minulosti tam byl, při opravě chodníku byl zalátán asfaltem po dvou měsících se udělal znova a nikdo na to do této doby neřešil, ani když bylo blokové čištění apod.


3.8.2021

Odpověď:

Vážený pane, vážená paní,

tímto dáváme na vědomí, že dnešního dne (tj. 03.08.2021) byla dokončena oprava místní komunikace na ulici Jiráskova. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

ulice Collo - Louky

30.7.2021

Událost:

Dobrý den neustále nefunguje Semafor u OBI ve Frýdku. Opravdu vyjíždět autem z OBI směr třeba Frýda je opravdu kolikrát hazard. Od té doby co se Semafor postavil se jen párkrát použil a to tam jezdím každý den. Prosím tedy o zprovoznění z bezpečnostního důvodu a provozu. Dekuji P.


3.8.2021

Odpověď:

Vážená paní P.,

v návaznosti na Váš podnět jsme vyvolali jednání za účasti kompetentních pracovníků odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek na místě samém, které i za účasti našich zaměstnanců provozu Veřejné osvětlení proběhlo dne 03.08.2021. Po vyjasnění celé problematiky sdělujeme, že v současné době nelze zprovoznit světelně signalizační zařízení na křižovatce u OBI z důvodů probíhajících stavebních prací na obchvatu města Frýdku-Místku. Křižovatka může být spuštěna nejdříve po dokončení a zprovoznění obchvatu města.

Děkujeme Vám tímto za podnět.

background.jpg

ul. Černá Cesta

1.8.2021 

Událost:

Odtokový kanál Černá cesta, pod rest. U Mámy, kolmo ul. Pod   Zámečkem, zcela uzavřený nánosem, ale již delší dobu, nyní v návalech deště   voda odtéká mimo kanál. Jde o průběžný dlouhodobý stav. Z nezpevněného   parkoviště stéká štěrk a pravidelně ucpává odtokové kanály.


3.8.2021

Odpověď:

Vážený pane, vážená paní,

tímto sdělujeme, že výtokový kanál na „Černé cestě“, pod restaurací U Mámy, kolmo k ulici Pod Zámečkem, byl včerejšího dne (tj. 02.08.2021) vyčištěn.

Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

ul. F. Čejky

30.7.2021

Událost:

Dobrý den. U Lidového domů je u popelnic pohozené nějaký nábytek-regály. Dalo by se to odstranit? Případně vyměnit velmi zapáchající popelnice. A přistavit kontejner na bio odpad z kuchyně? Děkuji. S pozdravem Ch.


2.8.2021

Odpověď:

Vážená paní Ch.,

Váš podnět zasíláme k vyřízení kolegům ze společnosti Frýdecká skládka a.s., kterým problematika odpadů spadá do  komptetence.

Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

ul. T. G. M.

16.7.2021

Událost:

Zdravím Nedalo by se, prosím, už konečně opravit ty díry na TGM nad zastávkou Magistrát směr Bruzovská?


30.7.2021

Odpověď:

Vážený pane,

oprava komunikace byla dokončena dne 29.07.2021. Děkujeme tímto za Vaše upozornění.

background.jpg

u. Lubojackého

28.7.2021

Událost: 

Dobrý den, chtěl bych upozornit na katastrofální stav ul.   Lubojackého, která je od zimy sama díra a vzhledem k množství aut, která zde   parkují, je zbylá část téměř nesjízdná. Výtluky jsou tak velké, že již hrozí   poškození kol.


28.7.2021

Odpověď:

Vážený pane K.,

Rada města dne 20.07.2021 schválila opravu této komunikace. Pravděpodobně v pátek 30.07.2021 proběhne frézování předmětné komunikace a finální dokončení v průběhu příštího týdne.

background.jpg

u. Nerudova

26.7.2021

Událost:

Horní část Nerudovy   ulice, hned po vjetí na ní z ulice Palkovické je v hrozném stavu. Na cestě   jsou již delší dobu díry.


28.7.2021

Vážený pane,

naši zaměstnanci provozu Komunikace provedli včerejšího dne (tj. 27.07.2021) obhlídku na místě samém. Opravu provedeme v termínu do 06.08.2021.

Děkujeme Vám tímto za upozornění.


background.jpg

hřbitov P.N.D.

27.7.2021

Událost:

Dobrý den, na frýdeckém centrálním hřbitově je již vysoká tráva, zejména v polovině, kde se nenachází smuteční síň, pod schody. Mezi hroby je pak chůze značně nepříjemná, nemluvě pak i o uličkách s urnovými hroby. Děkuji, K.


27.7.2021

Odpověď:

Vážený pane, vážená paní,

další seč tohoto veřejného pohřebiště bude zahájena v tomto týdnu, s vysokou pravděpodobností ve čtvrtek dne 29.07.2021.

background.jpg

u. Beskydská

26.7.2021

Událost:

Za Benzinou (směr kruhový objezd u Místeckého Lídlu na straně benzínové pumpy) u přechodu chybí v trávě vedle chodníku pod bilboardy víko kanálu. Je tam obrovská díra, do které snadno někdo spadne.


27.7.2021

Odpověď:

Vážený pane,

šachtice není ve správě společnosti TS a.s., za tím účelem jsme oslovili společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrrava a.s., která již se skutečným majitelem odstranění víka řeší.

Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

u. Pavlíkova

26.7.2021

Událost:

Koruny stromů zasahují do chodníku od Restaurace U Janka v podstatě až po křižovatku s Palkovickou. Tento stav trvá již měsíce.


27.7.2021

Vážený pane,

na základě Vašeho podnětu sdělujeme, že ořez větví v této lokalitě máme v zadání odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek s termínem plnění do 31.08.2021. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

u. Lubojackého

26.7.2021

Dobrý den, možná, že se už někdo ozval a nejsem první, nicméně "porucha" trvá. Na výše uvedené ulici je řada výtluků, a zejména se to týká 100metrového úseku v západní části ulice, kde se od č.p. 165 po č.p. 164 vyskytují prakticky v souvislé řadě. Největší z nich má přes 1 metr, ty nejhlubší 12 cm a představují významné dopravní riziko, pochopitelně zejména pro cyklisty. Drobné výtluky jsou rovněž před č.p. 2735 a 2365.


26.7.2021

Odpověď:

Rada města Frýdek-Místek schválila na svém posledním zasedání dne 20.07.2021 opravu předmětné komunikace. Práce byly zadány naší společnosti. Naši zaměstnanci provozu Komunikace samotnou opravu zahájí již v tomto týdnu a dokončí do konce týdne příštího, tzn. do 06.08.2021.

background.jpg

ul. Gogolova

26.7.2021

Událost:

Parkuje se na chodniku pritom na parkovisti byva místo3


26.7.2021

Odpověď:

Váš podnět jsme podstoupili k provádění pravidelného a zvýšeného dohledu v této lokalitě kolegům z Městské policie. Děkujeme Vám, že využíváte našich webových stránek k řešení problémových záležitostí na území města Frýdek-Místek.

background.jpg

zastávka Místek, krytý bazén

18.7.2021

Událost:

Dobrý den pane Kohute,

obracím se na TS a.s. jako na správce městských komunikací a městského mobiliáře s požadavkem na přemístění přístřešku autobusové zastávky "Místek, krytý bazén" dál od čtyřpruhové komunikace J. Opletala v Místku, viz přiložené foto. Přístřešek se nachází naprosto nepochopitelně ani ne metr od frekventované silnice. Velmi se tímto znesnadňuje nastupování do autobusů starším lidem a maminkám s kočárky. Nehledě na fakt, že při deštích a sněžení jsou lidé čekající pod přístřeškem vystaveni vodě a sněhové břečce odstřikující od projíždějících vozidel.

Navrhuji přesunout přístřešek do bezpečné vzdálenosti alespoň 2,5 metru od okraje komunikace.


26.7.2021

Odpověď:

Vážený pane P.,

vzhledem ke skutečnosti, že s Vaším názorem, že přístřešek je umístěn nešťastně a bylo by vhodné jej přemístit, musíme souhlasit. Proto jsme oslovili kompetentní pracovníky odboru Dopravy a silničního hospodářství s návrhem dalšího řešení. Dle jejich vyjádření je vytipováno nové místo pro jeho umístění (i s ohledem na zajištění strojní údržby komunikací a chodníků v zimním období). Přístřešek bohužel ale není v majetku statutárního města a město jej ani neumísťovalo. Je majetkem právnické osoby, která má smlouvu s městem. Dle informací výše uvedeného odboru momentálně probíhají jednání s touto společností ohledně posunutí čekárny.

Závěrem, je nutno ale uvést, že žádný předpis přímo neupravuje vzdálenost čekárny od komunikace nebo od hrany nástupiště a také, že podobné případy umístění čekárny se nacházejí i v jiných městech. Nicméně věříme, že se podaří tuto záležitost v dohledné době vyřešit nejen k Vaší spokojenosti, ale i mnoha dalších občanů.

background.jpg

ul. Jiráskova

26.7.2021

Událost:

Je nutné pořádně ořezat křoví, vyskytují se zde hlodavci. Křoví je přerostlé a tráva včetně trní brání v nástupu a výstupu z aut. 


26.7.2021

Odpověď:

Váš podnět jsme zaslali k posouzení odpovědným zaměstnancům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Z tohoto odboru také obdržíte stanovisko, jak bude dálo v této záležitosti postupováno.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png