background.jpg

ul. F. Čejky

30.7.2021

Událost:

Dobrý den. U Lidového domů je u popelnic pohozené nějaký nábytek-regály. Dalo by se to odstranit? Případně vyměnit velmi zapáchající popelnice. A přistavit kontejner na bio odpad z kuchyně? Děkuji. S pozdravem Ch.


2.8.2021

Odpověď:

Vážená paní Ch.,

Váš podnět zasíláme k vyřízení kolegům ze společnosti Frýdecká skládka a.s., kterým problematika odpadů spadá do  komptetence.

Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

ul. T. G. M.

16.7.2021

Událost:

Zdravím Nedalo by se, prosím, už konečně opravit ty díry na TGM nad zastávkou Magistrát směr Bruzovská?


30.7.2021

Odpověď:

Vážený pane,

oprava komunikace byla dokončena dne 29.07.2021. Děkujeme tímto za Vaše upozornění.

background.jpg

hřbitov P.N.D.

27.7.2021

Událost:

Dobrý den, na frýdeckém centrálním hřbitově je již vysoká tráva, zejména v polovině, kde se nenachází smuteční síň, pod schody. Mezi hroby je pak chůze značně nepříjemná, nemluvě pak i o uličkách s urnovými hroby. Děkuji, K.


27.7.2021

Odpověď:

Vážený pane, vážená paní,

další seč tohoto veřejného pohřebiště bude zahájena v tomto týdnu, s vysokou pravděpodobností ve čtvrtek dne 29.07.2021.

background.jpg

u. Lubojackého

28.7.2021

Událost: 

Dobrý den, chtěl bych upozornit na katastrofální stav ul.   Lubojackého, která je od zimy sama díra a vzhledem k množství aut, která zde   parkují, je zbylá část téměř nesjízdná. Výtluky jsou tak velké, že již hrozí   poškození kol.


28.7.2021

Odpověď:

Vážený pane K.,

Rada města dne 20.07.2021 schválila opravu této komunikace. Pravděpodobně v pátek 30.07.2021 proběhne frézování předmětné komunikace a finální dokončení v průběhu příštího týdne.

background.jpg

u. Nerudova

26.7.2021

Událost:

Horní část Nerudovy   ulice, hned po vjetí na ní z ulice Palkovické je v hrozném stavu. Na cestě   jsou již delší dobu díry.


28.7.2021

Vážený pane,

naši zaměstnanci provozu Komunikace provedli včerejšího dne (tj. 27.07.2021) obhlídku na místě samém. Opravu provedeme v termínu do 06.08.2021.

Děkujeme Vám tímto za upozornění.


background.jpg

u. Pavlíkova

26.7.2021

Událost:

Koruny stromů zasahují do chodníku od Restaurace U Janka v podstatě až po křižovatku s Palkovickou. Tento stav trvá již měsíce.


27.7.2021

Vážený pane,

na základě Vašeho podnětu sdělujeme, že ořez větví v této lokalitě máme v zadání odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek s termínem plnění do 31.08.2021. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

u. Beskydská

26.7.2021

Událost:

Za Benzinou (směr kruhový objezd u Místeckého Lídlu na straně benzínové pumpy) u přechodu chybí v trávě vedle chodníku pod bilboardy víko kanálu. Je tam obrovská díra, do které snadno někdo spadne.


27.7.2021

Odpověď:

Vážený pane,

šachtice není ve správě společnosti TS a.s., za tím účelem jsme oslovili společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrrava a.s., která již se skutečným majitelem odstranění víka řeší.

Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

zastávka Místek, krytý bazén

18.7.2021

Událost:

Dobrý den pane Kohute,

obracím se na TS a.s. jako na správce městských komunikací a městského mobiliáře s požadavkem na přemístění přístřešku autobusové zastávky "Místek, krytý bazén" dál od čtyřpruhové komunikace J. Opletala v Místku, viz přiložené foto. Přístřešek se nachází naprosto nepochopitelně ani ne metr od frekventované silnice. Velmi se tímto znesnadňuje nastupování do autobusů starším lidem a maminkám s kočárky. Nehledě na fakt, že při deštích a sněžení jsou lidé čekající pod přístřeškem vystaveni vodě a sněhové břečce odstřikující od projíždějících vozidel.

Navrhuji přesunout přístřešek do bezpečné vzdálenosti alespoň 2,5 metru od okraje komunikace.


26.7.2021

Odpověď:

Vážený pane P.,

vzhledem ke skutečnosti, že s Vaším názorem, že přístřešek je umístěn nešťastně a bylo by vhodné jej přemístit, musíme souhlasit. Proto jsme oslovili kompetentní pracovníky odboru Dopravy a silničního hospodářství s návrhem dalšího řešení. Dle jejich vyjádření je vytipováno nové místo pro jeho umístění (i s ohledem na zajištění strojní údržby komunikací a chodníků v zimním období). Přístřešek bohužel ale není v majetku statutárního města a město jej ani neumísťovalo. Je majetkem právnické osoby, která má smlouvu s městem. Dle informací výše uvedeného odboru momentálně probíhají jednání s touto společností ohledně posunutí čekárny.

Závěrem, je nutno ale uvést, že žádný předpis přímo neupravuje vzdálenost čekárny od komunikace nebo od hrany nástupiště a také, že podobné případy umístění čekárny se nacházejí i v jiných městech. Nicméně věříme, že se podaří tuto záležitost v dohledné době vyřešit nejen k Vaší spokojenosti, ale i mnoha dalších občanů.

background.jpg

u. Lubojackého

26.7.2021

Dobrý den, možná, že se už někdo ozval a nejsem první, nicméně "porucha" trvá. Na výše uvedené ulici je řada výtluků, a zejména se to týká 100metrového úseku v západní části ulice, kde se od č.p. 165 po č.p. 164 vyskytují prakticky v souvislé řadě. Největší z nich má přes 1 metr, ty nejhlubší 12 cm a představují významné dopravní riziko, pochopitelně zejména pro cyklisty. Drobné výtluky jsou rovněž před č.p. 2735 a 2365.


26.7.2021

Odpověď:

Rada města Frýdek-Místek schválila na svém posledním zasedání dne 20.07.2021 opravu předmětné komunikace. Práce byly zadány naší společnosti. Naši zaměstnanci provozu Komunikace samotnou opravu zahájí již v tomto týdnu a dokončí do konce týdne příštího, tzn. do 06.08.2021.

background.jpg

ul. Jiráskova

26.7.2021

Událost:

Je nutné pořádně ořezat křoví, vyskytují se zde hlodavci. Křoví je přerostlé a tráva včetně trní brání v nástupu a výstupu z aut. 


26.7.2021

Odpověď:

Váš podnět jsme zaslali k posouzení odpovědným zaměstnancům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Z tohoto odboru také obdržíte stanovisko, jak bude dálo v této záležitosti postupováno.

background.jpg

ul. Gogolova

26.7.2021

Událost:

Parkuje se na chodniku pritom na parkovisti byva místo3


26.7.2021

Odpověď:

Váš podnět jsme podstoupili k provádění pravidelného a zvýšeného dohledu v této lokalitě kolegům z Městské policie. Děkujeme Vám, že využíváte našich webových stránek k řešení problémových záležitostí na území města Frýdek-Místek.

background.jpg

ulice ČS. armády

20.7.2021

Událost:

Pouliční lampa bliká, každých 30 s zhasne a ve stejném intervalu se i opět rozsvítí.


25.7. 2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl.3210 na ulici Československé armády.

Závada byla odstraněna dne 22.7.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

ul. Dr. M. Tyrše

23.7.2021

Událost:

Dobrý den posilám vam fotografii zničeneho odtokového žlábu už je to několik týdnu lidi tam zakopavaj čekam kdo si zlomi nohu nebo něco jiného a pro auta to platí taky čekam kdo si zniči pneumatiku už se na to nemužu koukat tak vám píšu naschle a nachazi se to na ulici dr.m.tyrše uprostřed parkoviště


23.7.2021

Odpověď:

Dobrý den, v reakci na Vaši připomínku Vám sdělujeme, že poruchu na chodníku dnes provizorně zajistíme s tím, že řádnou opravu provedeme ihned jakmile se nám uvolní výrobní kapacita. 

background.jpg

ul. Hasičská

21.7.2021

Událost:

 Mezi domy čp. 3041 a 3042 ul. Hasičská, ze strany od dětského hřiště/ zámková dlažba/ , se již opakovaně vytvořila vedle kanálu VELMI NEBEZPEČNÁ-hluboká odh. 1m,pokračuje dále do hloubky, délky 1m, šířky 50-60 cm díra, cca 50 cm od zámkové dlažby chodníku. Jedná se o frekventované místo- nekontrolovaný pohyb předškolních dětí ale i riziko zapadnutí sekačky trávy TS při údržbě. Před několika málo léty byla již díra zasypána TS kameny- tehdy ji vytvořily krysy, nyní je však díra mnohem větší. Prosím o provedení vhodných opatření.


22.7.2021

Odpověď:

na základě postoupení Vaší zprávy společnosti SMVaK nám odeslali jejich vyjádření (viz. níže).

Porucha je tedy na řádu SMVaKu, budou ji opravovat. Kanalizace patří SMVaK, budeme to opravovat.

background.jpg

u. Kpt. Nálepky

19.7.2021

Událost:

Nesvítí jediná zářivka


21.7.2021

Odpověď:

Dobrý den pane P.,

děkujeme Vám za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl. 38 na ulici Kpt.Nálepky.

Závada byla odstraněna dne 20.7.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich weboch stránkách.

background.jpg

u. K Sedlištím

19.7.2021

Událost:

VO poblikávalo a teď nesvítí


19.7.2021

Dobrý den paní Ch.,.

Děkujeme Vám za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení na ulici K Sedlištím 215.

Závada byla odstraněna dne 20.7.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

ulice Lubojackého

17.7.2021

Událost:

Ulice Lubojackého sám výmol


19.7.2021

Odpověď

Vážený pane,

pokud zítra (tj. 20.07.2021) Rada města schválí opravu předmětné ulice, bude oprava následně provedena do poloviny měsíce srpna.

background.jpg

ul. K Hájku

14.6.2021

Událost:

Dobrý den, chtěla bych oznámit,že opět nejsou odklizeny ostříhané větve pod parkoviště K Hájku 122,posekana tráva pod balkóny,kterou jsem byla sama shrabat zůstala také na místě a plný chodník trávy ,nezametené ,a je jí neustále plný dům. A když už jsem u toho psaní,nevím,zda je ve vaší kompetenci oprava schodů.Ty jsou tak na spadnutí. Děkuji za pochopení


16.7.2021

Odpověď:

Vážená paní,

dnes, tj. 16.07.2021, naši zaměstnanci Vámi uváděné větve uklidili a zároveň provedli ruční i strojní čištění (kde to místa strojnímu zametači umožnily). Zároveň chceme upozornit, že předmětné větve nebyly rozmístěny díky činnostem našich zaměstnanců, ale různými pracemi místních občanů.  V otázce opravy schodiště sdělujeme, že proběhne v příštím týdnu schůzka na místě samém se zástupcem odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek za účelem posouzení rozsahu případné opravy, pokud práce budou schváleny, následně oprava proběhne.

background.jpg

zastávka Politických obětí

16.7.2021

Událost:

Zastávka na bývalém autobusovém nesnesitelně páchne močí. Chodník by potřeboval vyčistit desinfekcí. Děkuji.


16.7.2021

Odpověď:

Vážený pane, vážená paní,

dnes, tj, 16.07.2021 v poledních hodinách, zaměstnanci provozu Komunikace strojně vyčistili chodník na předmětné autobusové zastávce od špíny. V pondělí provedeme opětovnou kontrolu aktuálního stavu. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

ul. M. Gorkého

14.7.2021

Událost:

Dobrý den, dalo by se prosím zapracovat na toleranci vůči občanům v ranních hodinách? Dnes jsme 6:20, byli probuzení zvukem rozbrušovačky hned pod okny, kdy si Váš zaměstnanec brousil lopaty... V těchto vedrech při otevřeném okně to bylo opravdu jako u hlavy. Dále zde už přes 30 minut stojí na chodníku s nastartovaným motorem. Přijde mi to opravdu jako schválnost až bezohlednost, že oni nespí, tak nikdo. Každý nevstává na 7 do práce, jsou i lidi pracující na směny. Nejsme určitě jediní, kdo má doma malé děti a ty už tady několik minut uklidňujeme. Nepřijde mi to jako práce, která musí být udělaná v tento konkrétní čas a návazné, škrábání chodníku lopatami je také hitparáda . Na pána jsem volal, ale neslyší nebo nechce. Děkuji za zpracování podnětu. S pozdravem J.L. 


15.7.2021

Odpověď:

Vážený pane,

Váš podnět jsme včera ihned po obdržení předali na vědomí všem vedoucím jednotlivých provozů. Máte zcela určitě pravdu, že rozbrušovačkou brousit lopaty mohou zaměstnanci dělat v prostorách TS a.s.. Na druhé straně zaměstnanci příslušného provozu mají začátek směny v 06.00 hodin a slouží jim ke cti, že již v 06.20 byli na místě v terénu a prováděli Vámi popisované práce. Chápeme Vaše důvody, na druhé straně začít práce třeba až v 07.00 hodin, asi problém nevyřeší, protože takových občanů, kteří spí mnohem déle, je pravděpodobně více. Nehledě na fakt, že obecně je v době pracovních dnů považována doba nočního klidu v době od 22.00 do 06.00 hodin. Berte také ohled na naše zaměstnance, že se snaží práce vykonávat v tomto letním období v přijatelných teplotách, protože práce provádět v teplotách nad třicet stupňů není nic příjemného. S tím asi budete s námi souhlasit. Byli bychom rádi, aby jste tuto včerejší mimořádnou událost bral jako zcela výjimečnou, protože úklidové práce v takovémto rozsahu se v jednotlivých lokalitách provádějí jednou v roce a věříme, že Vaše výjimečné vyrušení vykompenzuje pocit provedeného úklidu v dané lokalitě.

Každopádně budeme apelovat na naše zaměstnance, aby práce, které nemusí provádět v terénu, dělali v podmínkách společnosti TS a.s..

Tímto prosím se Vám omlouváme za včerejší problém a věříme, že v budoucnu k podobným záležitostem bude docházet maximálně opět výjimečně.


background.jpg

parkoviště J. Suka

13.7.2021

Událost:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda by bylo možné u budoucího čištění namalovat parkovací čáry na parkovišti Josefa Suka (vedle řeznictví,naproti školy 1.Maje). Děkuji


14.7.2021

Událost:

Vážená paní M, Váš podnět, vzhledem k jeho složitosti řešení, jsme zaslali odpovědným pracovníkům odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek k posouzení. Dle našeho společného názoru po prověření na místě samém by totiž provedení vodorovného dopravního značení jenom na části parkoviště podél travnaté plochy situaci nevyřešilo. Největší problém spatřujeme především v centrální části, kde se v současné době parkuje nesystémově, každý jak umí a zatím se alespoň dodržují průjezdní profily k zadním rampám. Není nám známo, jestli vedení města do budoucna počítá s ponecháním plochy jako parkoviště nebo plánuje stavební úpravy (včetně uspořádání parkování). Z toho lze usoudit, že aby značení mělo smysl, musí být provedeno na celé ploše. Proto bude výše uvedeným odborem zadáno zpracování projektové dokumentace pro toto celoplošné upořádání parkování.

background.jpg

dotaz

13.7.2021

Událost:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč se nekosí tráva ve   městě.? Neni nějaké extrémní sucho a teď je navíc zvýšená aktivita klíšťat,   psa mám venčit na chodník? Navíc okrasné keře v té vysoké trávě uplně zanikají.


14.7.2021

Vážená paní, 

kosení trávy se řídí orientačním harmonogramem, který je schválen odborem Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem (především klimatické podmínky) se jedná o harmonogram orientační, jehož obsah naleznete na našich webových stránkách www.tsfm.cz, v odrážce týdenní plány. V současné době zahájili naši zaměstnanci kosení v sídlišti Riviera v Místku.

background.jpg

ul. Lubojackého

13.7.2021

Událost:

Dobrý den, chtěla bych požádat o opravu komunikace na ul. Lubojackého. Cesta je zde jeden výmol za druhým a průjezd je tak velice obtížný. Děkuji.


13.7.2021

Odpověď:

Vážená paní, oprava předmětné místní komunikace je připravena k realizaci, pokud Rada města dne 20.07.2021 opravu schválí, bude uzavřena následně smlouva a samotná realizace proběhne nejpozději do poloviny měsíce srpna.

background.jpg

u Ostravice

8.7.2021

Událost:

Dobrý den

na ulici U Ostravice je otočená značka zákaz vjezdu. Prosím o opravu. Děkuji.


12.7.2021

Odpověď:

Vážený pane F.,

Vámi uvedená dopravní značka byla v pátek dne 09.07.2021 opravena, děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

ul. Revoluční

11.7.2021

Událost:

Dobrý den, před nedávnem jsem komunikovala s panem ředitelem ohledně ustavení popelnic. Na ul. Revoluční byl položen nový povrch komunikace. Při značení míst pro parkování aut, byl přidán na úkor místa pro popelnice, jeden pruh. Tímto dochází k neustálenému přehazování popelnic z místa na místo. Nyní jsou popelnice ustaveny tak, že brání sestupu na schody a jedna je odstavena na chodníku. Navíc popelnice brání vjezdu i výjezdu z garáží. Vím, že parkovacích míst je nedostatek, ale je nutné pro popelnice vyčlenit původní místa (zrušit parkovací místo, které bylo přimalováno), neboť bude neustále docházet k tomu, že řidiči budou chtít zaparkovat na vyznačené místo a budou popelnice odtahovat na různá místa, kam nepatří!!! Navíc tam jsou umístěny stojany na kola a koloběžky. V současné době tam nejsou odstaveny, ale až budou, tak se ke schodům nikdo nedostane. Žádáme, aby byl prostor pro popelnice vyčleněn. Není příjemné se dívat na rozházené popelnice.

Děkuji za odpověď a přeji vše dobré.


12.7.2021

Odpověď:

Vážená paní U.,

po prostudování Vašeho podnětu sdělujeme, že umístění kontejnerů na odpady je plně v kompetenci odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek, čímž odpovědným zaměstnancům tohoto odboru kompletní Vámi uváděný text včetně pořízených fotografií zasíláme k posouzení. Z tohoto odboru také obdržíte odpověď.

background.jpg

parkoviště Frýdlantská

10.7.2021

Událost:

Dobrý den, rád bych se prosím zeptal, zda zůstane parkovací lístek platný, když dojde k jeho roztrhnutí na dvě poloviny, přičemž vrchní polovina zůstane umístěna za čelním sklem automobilu. Prodejna COOP Frýdlantská totiž vyžaduje po zákaznících předložení dolní poloviny parkovacího lístku pro uznání slevy za parkovné. V příloze posílám foto vrchní části parkovacího lístku, která zustane ve vozidle.


10.7.2021

Odpověď:

Vážený pane Ž.,

vyjasněním celé problematiky v rámci našeho osobního telefonického rozhovoru považujeme tuto záležitost za dostatečně vysvětlenou.

Děkujeme, že využíváte našich webových stránek.

background.jpg

mlžítka v centru města

9.7.2021

Událost:

Napřed bych vám chtěl poděkovat, že udržujete čistotu chodníku na ulici Kvapilove,  pomocí multikáry, že jsou odstraněny psí extrementy od neukázněných tvz. psíčkařu. Potom mám ještě opětovnou připomínku ohledně umístění mlžítek na náměstí,zřejmě odbor správy obecního majetku, který rozhoduje o jejich umístění je zavalen prací, nebo usoudil, že ještě není takové teplo.


12.7.2021

Odpověď:

Vážený pane,

předně moc děkujeme za pochvalná slova na adresu našich zaměstnanců. Velice rádi ji přepošleme provozům, které se Vámi popisovanými činnostmi zabývají. V otázce mlžítek sdělujeme, že na základě rozhodnutí vedení města byla mlžítka přemístěna ve frýdecké části do Komenského parku a v místecké části do blízkosti prostor fontány u bývalé „Bílkovy knihovny“. Tyto fontány jsou v provozu cca 2 týdny.


background.jpg

Komenského sady

10.7.2021

Událost:

Vodní rozprašovač, zaseknutý stále davkuje vodu. Jedna se o   rozprašovač unístěný v Komenského sadech.


12.7.2021

Dobrý den, na základě Vašeho podnětu byla v sobotu dne 10.07.2021 vadná součástka demontována, po dnešní ranní opravě bylo mlžítko opětovně v dopoledních hodinách zprovozněno. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

ulice K Rovni

7.7.2021

Událost:

Nesvítí VO


7.7.2021

Odpověď:

Dobrý den pane S.

děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení na ulici K Rovni 61.

Závada byla odstraněna dne 7.7.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

ulice K Sedlištím

7.7.2021

Událost:

nesvítí VO - zahrádkářská osada, ulice K Sedlištím


7.7.2021

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme Vám za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.sl.206 na ulici K Sedlištím.

Závada byla odstraněna dne 7.7.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich stránkách.


background.jpg

ulice Slunečná

15.6.2021

Událost:

Dobrý den, 

chtěla bych se prosím zeptat ohledně cesty, kterou nyni TS dokončily na ulici Slunečná. Cesta je moc krásná, ale vstupy ke vchodům už horší.

V příloze posílám konkrétně náš vstup u č. p. 303 a prosim o nápravu.


16.6.2021

Odpověď:

Vážená paní,

chci Vás touto cestou ujistit, že finální úprava vchodů ještě proběhne, a to nejpozději do konce měsíce června, mějte tímto prosím strpení.

Moc děkujeme za pochopení.


2.7.2021

Odpověď 2.:

Vážená paní,

tmto dáváme na vědomí, že  finální úprava vchodů byla dokončena včerejšího dne (tj. 01.07.2021). Pevně věříme, že k Vaší plné spokojenosti včetně dalších spoluobčanů.


background.jpg

ulice 2. května

11.6.2021

Událost:

Dobrý den, nebylo by možné instalovat zrcadlo na výjezdu z ulice 2. Května na ulici Elišky Krásnohorské? Vzhledem k parkujícím autům není při výjezdu vůbec rozhled. Děkuji.


2.7.2021

Odpověď:

Vážená paní,

Váš podnět jsme nechali prošetřit kompetentními zaměstnanci odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek (dále jen DaSH) a následně také Městskou policií. Z šetření vyplývá, že strážnici za celou dobu sledování (cca od 15.06. do 30.06.2021) nezaznamenali parkování vozidel v rozporu s pravidly silničního provozu, tj. na dopravním značení V13. Dle jejich názoru je navíc výhled zcela bezproblémový. K tomuto stanovisku se přiklání i výše uvedený odbor. Z tohoto pohledu by případná instalace zrcadla byla zbytečná a nákladná. Každopádně strážnici Městské policie budou i nadále této lokalitě věnovat zvýšený dozor.

background.jpg

ulice Růžový Pahorek

29.6.2021

Událost:

Dobrý den, v pátek 18.6.2021 byla ukončena oprava vozovky ul. Růžový pahorek. Během opravy byly popelnice různě odstaveny - na chodníku, na trávě, u schodů .. Myslela jsem, že jak bude oprava dokončena, budou i popelnice umístěny tak, jak byly před opravou. V současné době stojí popelnice na chodníku, u stojanu na kola a koloběžek. Působí to rozházeně. Navíc, byl přidán jeden pruh pro odstavení auta, který tím zabraňuje řádnému umístění popelnic (na toto jsem upozorňovala pracovníka TS, že tam jsou umístěny popelnice). Žádáme o vyřešení umístění popelnic tak, aby nebránily vstupu ke schodům a nepřekážely na chodníku. Děkuji moc za pochopení a přeji vám vše dobré. 


2.7.2021

Odpověď:

Vážená paní U.,

kolegové dnes (tj. 02.07.2021) popelnice odstranili z chodníku tak, že vstupy ke schodištím jsou dnes zpřístupněny bez jakýchkoliv překážek. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

obec Měrkovice

1.7.2021

Událost:

Dobrý den, chci nahlásit poruchu veřejného osvětlení v obci Měrkovice, světla nesvítí od autobusové točny nahoru. děkuji


1.7.2021 

Dobrý den,

děkujeme Vám za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení v obci Měrkovice 723. Závada byla odstraněna dne 1.7.2021.

V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich stránkách.


background.jpg

ulice Hluboká

25.6.2021

Událost:

Dobrý den, chci nahlásit uvolněný kanál na této ulici viz.   fotografie v příloze. V místě křížení ulic Hluboká a Na Půstkách hrozí   vyskočení víka kanálu(ve tvaru mříže), dříve byl vždy zavařený. Při čištění   kanálu se víko vždy uvolní a již se znova nepřivaří ke konstrukci. Prosíme   tedy o opravu, navíc je velmi hlučný při každém přejezdu vozidla. Děkujeme, s pozdravem   S.


30.6.2021

Odpověď:

Vážený pane S.,

včerejšího dne (29.06.2021) byla provedena oprava uvolněného kanálu. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

parkoviště na ulici Lískovecká

25.6.2021

Událost:

Propadlá vozovka (parkoviště Lískovecká vedle pošty Heydukova)


30.6.2021

Odpověď:

Vážený pane (paní),

v úterý byla vyměněna uliční vpusť a následně zasypána. V nejbližších dnech dojde ke zhutnění povrchu a nejpozději do konce tohoto týdne k zaasfaltování. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

ulice Černá cesta

25.6.2021

Událost:

Dobrý den, žádám o vyznačení chybějící vodorovné značky č. V 11a “Zastávka autobusu” na zastávce   “Frýdek, rest. U lesa” na ul. Černá cesta ve Frýdku, viz přiložené foto.   


29.6.2021

Odpověď:

Vážený pane P.,

vzhledem k šíři předmětné komunikace a plánovaným úpravám této lokality bylo po konzultaci se zástupci odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek rozhodnuto, že se vodorovné dopravní značení v současné době provádět nebude.

background.jpg

ulice Beskydská

29.6.2021

Událost:

Dobrý den, zajímalo by mě, kdy konečně pokosíte trávu na ul. Beskydská. Konkrétně za domem na bývalé autobusové točně. Je to příšerné, tráva je neskutečná! děcka si nemůžou na trávě ani zahrát třeba fotbal a to nemluvím o pylu! Chtěla bych vidět toho "chytráka", který vytipoval, že místo mezi obytnými domy bude sloužit jako " louka"...! S pozdravem S.


29.6.2021

Odpověď:

Vážená paní,

tato plocha bude pokosena zítra, tj. 30.06.2021. Děkujeme za pochopení.

background.jpg

ulice Karolíny Světlé

28.6.2021

Událost:

Prosíme o opravu veřejného osvětlení - nesvítí, a to na ulici Karolíny Světlé ve Frýdku, je to RVOS 127.3.

Nebezpečí úrazů chodců!!!                                                                         Děkujeme. Osvětlení je v blízkosti Farního kostele Jana Křtitele.


29.6.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení na ulici Karolíny Světlé. Závada byla odstraněna dne 28.6.2021. V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

ulice V. Talicha

26.6.2021

Událost:

Dobrý den, chtěl jsem se jen zeptat, nešlo li by opravit veřejné osvětlení na ulici V. Talicha kde před vchodem 1868 světlo nonstop bliká a za domem kolem školky trvale nesvítí 3 lampy. Děkuji. Mimochodem, nemáte nějakou povědomost co se zde bude kopat? Vykolíkovali nám tu koridor od 28.října až po Jadran. S pozdravem L. V. 


29.6.2021

Odpověď:

Dobrý den, pane V.,

děkujeme Vám za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č.  p. 1868 na ulici V. Talicha. Závada byla odstraněna dne 28.6.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

Pro lepší identifikaci vadného nebo blikajícího svítidla prosím uvádějte číslo daného stožáru.

Z pozice správce místních komunikací v návaznosti na Váš dotaz sdělujeme, že  bude probíhat další etapa rekonstrukce plynovodu na ulicích Křižkovského, Myslbekova, F. Šrámka – sídliště Riviera Místek. Trasa povede převážně v zeleni mimo místní komunikace, bohužel neznáme termín případného dokončení.

Snad Vám postačí alespoň tyto základní informace.

Děkujeme, že využíváte našich webových stránek.

background.jpg

ulice Nová

23.6.2021

Událost:

Nesvítí lampa VO.


28.6.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme Vám za nahlášení poruchy svítidla veřejného osvětlení č. sl. 562 na ulici Nová. Závada byla odstraněna dne 25.6.2021. V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

ulice Hálkova

25.6.2021

Událost:

Dobrý den, žádám o ořez větví stromu na pozemku města na ul. Hálkova v Místku. Větve jsou již v kontaktu se střešní krytinou bytového domu č. p. 933, viz přiložené foto. M.P.


25.6.2021

Odpověď:

Vážený pane P.,

Váš podnět zasíláme k prošetření a posouzení odpovědným zaměstnancům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Z tohoto odboru také obdržíte odpověď o dalším postupu řešení.


28.6.2021

Odpověď z OŽPaZ:

Dobrý den, pane P.,

předmětný strom není ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek ve správě odboru životního prostředí a zemědělství. Odbor ŽPaZ není kompetentní zadat práce týkající se ořezu stromu. 

background.jpg

ulice Hálkova 933

25.6.2021

Událost:

Dobrý den, žádám o vyčištění ucpaného koše kanalizační vpusti   na komunikaci u domu č. p. 933 na ul. Hálkova v Místku, viz přiložené foto.   M.P.


28.6.2021

Odpověď:

Vážený pane P.,

Vámi uváděná kanálová vpusť byla dnešního dne vyčištěna. Děkujeme tímto za upozornění.

background.jpg

ulice Třanovského

24.6.2021

Událost:

Dobrý den,prosím o zastřižení šeříku u domu Třanovského 382 zezadu z parkoviště. Šeřík je tesně u chodníku, je z boku zastřižen,ale už je hodně vzrostlý a za deště, kdy jsou větve mokré ,ohýbají se do chodníku a zavazí. Na sloupu je i značka pro parkování ZTP/P a za chvili nepůjde pro větve vidět. A druhý šeřík je blíž ke vchodu u výtahu pro vozíčkáře, ten prosím taky. Částečně jsem ho již seřízla,ale je to již nad mé síly. Děkuji. Š.L.


25.6.2021

Odpověď:

Vážená paní Š.,

Váš požadavek zasíláme k posouzení odpovědným zaměstnancům odboru Životního prostředí a zemědědlství magistrátu města Frýdek-Místek. Z tohoto odboru také obdržíte stanovisko s návrhem dalšího řešení.

background.jpg

ulice Střelniční

21.6.2021

Událost:

Výmoly, orientačně znázorněno v příloze.


22.6.2021

Odpověď:

Vážený pane Ž.,

oprava výtluků ve Vámi zmiňované ulici je v plánu a bude provedena do konce měsíce června. Děkujeme tímto za Vaše upozornění.


background.jpg

náměstí Svobody

21.6.2021

Událost:

Kdy umístite mlžítko zazimováné u vás zpět na Místecké náměstí?


22.6.2021

Odpověď:

Vážený pane, vážená paní,

naši zaměstnanci jsou připraveni provést neprodleně na základě objednávky instalaci obou mlžítek (Náměstí Svobody i Zámecké náměstí). Tímto Váš dotaz zasíláme kompetentním zaměstnancům odboru Správy obecního majetku magistrátu města Frýdek-Místek jako podnět pro vedení města k jejich pokud možno urychlenému rozhodnutí, kde a kdy mlžítka instalovat.


background.jpg

ulice Bavlnářská

21.6.2021

Událost:

Dobrý den.

Mám dotaz,konkrétně kosení trávy.Nedá se to dělat,jak je to nutné,ne že řekne, bude se kosit ty a ty dny a třeba to není potřeba.Nyní u nás na Bavlnářské a Staré Slezské je tráva snad už 50 cm vysoká a nic se neděje.Tráva ,jetel kvete,chudáci astmatici a vymlouvat se na to ,že jsou tam okrasné květiny neobstojí,protože nejsou.Věřte,že já jsem člověk,který vždy a všude sbírá exkrementy po svém pejskovi,ale nyní mě to už opravdu nebaví.Já jdu sbírat někde doprostřed trávníku a do dalších 10 hromádek šlápnu,páč nejsou vidět.Je to hrůza,jak to tady vypadá.A navíc,my na Staré Slezské máme tu smůlu,že se přijede kosit po vydatných deštích,což znamená ,že stroje trávu pojezdí a pokosí úplné minimum.Ono by někdy stálo za to,aby se někdo přejl podívat,jak tato provedená práce vypadá.Děkuji


22.6.2021

Odpověď:

Vážená paní,

na území města Frýdek-Místek je v současné době evidováno cca 224 ha ploch zeleně. Z toho udržované travnaté plochy jsou rozděleny dle intenzity údržby do kategorií, kdy četnost sečí určuje odbor Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek -Místek, mimo jiné i v závislosti na rozpočtu města. Pro Vaší představu parkové plochy čítají celkem 109 ha (v letošním roce se počítá se třemi sečemi), parterové plochy jsou na rozloze cca 23,5 ha (v letošním roce je plánováno  celkem 5 sečí, přičemž některé plochy se sekají se sběrem a některé pouze mulčováním), luční trávníky se rozprostírají na téměř 25 ha ploch (2 seče) a zbytek tvoří doprovodná zeleň (silniční příkopy apod.- zpravidla dvě seče).

Není v technických možnostech, ale především ani v možnostech rozpočtu města provádět stejnou intenzívní údržbu na všech výše uvedených plochách. 

Věříme, že jsme Vám podali patřičné vysvětlení a Vámi uváděná lokalita, která je zařazena do parkových trávníků projde dle schváleného harmonogramu v tomto týdnu druhou sečí.


background.jpg

ulice Bruzovská

21.6.2021

Událost:

Dobrý den, prosím vás o opravu pozemní komunikace na ulici Bruzovská od domu č.p. 415 až 422 včetně křižovatky Bruzovská/Mánesova. Zalepení výtluků a oprava propadlé části u odvodňovacího kanálu (u vchodu č.p. 421) a propadlé části u křížení Bruzovská/Mánesova, viz. foto. Děkuji


22.6.2021

Odpověď:

Vážený pane,

dnes, tj. 22.06.2021, budou zahájeny práce spojené s opravou propadlé části místní komunikace, následně budou opraveny výtluky, předpokládáme nejpozději v termínu do konce měsíce června. Děkujeme tímto za Vaše upozornění. 


background.jpg

ulice Palkovická

18.6.2021

Událost:

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, na koho se mám obrátit s žádostí o vybudování, zřízení přechodu pro chodce. Jedná se o lokalitu - ulice Palkovická u obchodu PINO. Předem děkuji za odpověď. D. P.


23.6.2021

Odpověď:

Vážená paní P.,

s tímto Vašim požadavkem se prosím obraťte na odbor Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek.


background.jpg

ulice 17. listopadu

16.6.2021

Událost:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda máte evidenci vyhrazených stání ve Frýdku-Místku. Konkrétně se mi jedná o parcelu č. 2155/10 k.ú. Místek za domem na ulici 17. Listopadu 917, kde jsou namalovaná vyhrazená parkovací místa pro osobní automobily včetně registračních značek. Zajímá mě zda je toto dopravní značení na uvedené parcele povoleno. Děkuji za odpověď


22.6.2021

Odpověď:

Vážená paní, v tomto případě se prosím obraťte na odbor Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek, kde dle našich informací je vedena evidence o adresně vyhrazených parkovacích místech. Domníváme se, že bude ve Vašem případě nutno přesněji vyspecifikovat příslušné povolení, tzn. uvést RZ předmětného vozidla uvedeného na dodatkové tabulce, nebo přesně specifikovat místo (resp. poslat fotografii). Na základě těchto informací budou zaměstnanci výše uvedeného odboru schopni prověřit příslušné povolení.


background.jpg

ulice Novodvorská

21.6.2021

Událost:

Dobrý den,rada bych věděla kdy sdojde k pokušení trávníku, ve Frydku,konkrétně Novodvorska,Tyrše atd..Už je neúnosné ten pyl,mám 2deti a obě trpí alergií a nemluvě o psech.Dekuji za odpověď


21.6.2021

Odpověď:

Vážená paní,

druhá seč této lokality začíná v tomto týdnu.

background.jpg

ulice Pod Zámečkem

16.6.2021

Událost:

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o úpravu místa kolem kontejnerů na separovaný odpad na ul. Pod Zámečkem. Moje představa je toto místo zkulturnit, např. ořezem naletové dřeviny, přidáním oplocení , srovnáním zakladací roviny a úprava našlaplné vrstvy, atd. V příloze zasílám návrh (fotky) zkulturněného místa pro kontejnery . Moc děkuji za vaši rerakci. Přeji pěkný den. L. R. 


18.6.2021

Odpověď:

Vážený pane R., 

Váš podnět jsme zaslali k posouzení zástupcům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek, kterým náleží řešení problematiky kontejnerových stání na území města. O výsledku řešení budete informován příslušným odborem.


28.6.2021

Odpověď z OŽPaZ

Vážený pane R.,

úpravu kontejnerového stání není možné provést z důvodu, že plocha, na které kontejnery stojí není ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku. Odbor životního prostředí a zemědělství v současné době prověřuje možnost přemístění těchto kontejnerů na jiný vhodný pozemek. Pokud jde o ořez dřevin u kontejnerů, tyto dřeviny rostou na cizím pozemku a 


background.jpg

ulice Nové Dvory Podhůří

14.6.2021

Událost:

Dobrý den, chtěl bych požádat, zda by u lamp veřejného osvětlení číslo 513,514 šlo zabezpečit, aby toto osvětlení bylo nasměrováno pouze do ulice, a to buď výměnou za jiný typ lampy, nebo zastíněním směrem k novostavbám rodinných domů. V tuto chvíli je namotnována hlavice s 360 stupňovým rozsahem, která svítí i do obytných částí novostaveb, a tímto nám ztěžuje spánek a používání zahrad. S pozdravem K.


18.6.2021

Odpověď:

Vážený pane K, naši zaměstnanci provozu Veřejné osvětlení provedli drobné technické úpravy na uvedených svítidlech, kterými by měl být problém odstraněn. Děkujeme tímto za Váš podnět.

background.jpg

ulice Národních mučedníků

16.6.2021

Událost:

Dobry den proc prosim vas neni pokosena trava na narodnich mucedniku jsou v te trave klistata a deti si nani nemuzou hrat bo je vysoka dekuji B.


18.6.2021

Odpověď:

Vážený pane B., první seč v této lokalitě proběhla již v 19. týdnu a po dohodě s odborem Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek začne druhá seč v příštím týdnu., na území města Frýdek-Místek je v současné době evidováno cca 224 ha ploch zeleně. Z toho udržované travnaté plochy jsou rozděleny dle intenzity údržby do kategorií, kdy četnost sečí určuje odbor Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek -Místek, mimo jiné i v závislosti na rozpočtu města. Pro Vaší představu parkové plochy čítají celkem 109 ha (v letošním roce se počítá se třemi sečemi), parterové plochy jsou na rozloze cca 23,5 ha (v letošním roce je plánováno  celkem 5 sečí, přičemž některé plochy se sekají se sběrem a některé pouze mulčováním), luční trávníky se rozprostírají na téměř 25 ha ploch (2 seče) a zbytek tvoří doprovodná zeleň (silniční příkopy apod.- zpravidla dvě seče). Není v technických možnostech, ale především ani v možnostech rozpočtu města provádět stejnou intenzívní údržbu na všech výše uvedených plochách.  Věříme, že jsme Vám podali patřičné vysvětlení a Vámi uváděná lokalita, která je zařazena do parkových trávníků projde dle schváleného harmonogramu v tomto týdnu druhou sečí.


background.jpg

kžižovatka na ulici Dobrovského

14.6.2021

Událost:

Prosím o prodloužení intervalu zeleného panáčka na semaforu na ulici Dobrovského, za Albertem. Je příliš krátký i na přeběhnutí, o chůzi nemluvě. Také prosím o opatření, aby byly snížené chodníků opatřeny žlutou čarou, aby u nich neparkovala auta.


18.6.2021

Odpověď:

Dobrý den, v návaznosti na Váš podnět sdělujeme, že na přechod pro chodce řízený světelně signalizačním zařízením lze vstoupit na signál „zeleného panáčka“, ale nemusí se tento přechod přejít jen na tento signál. I kdyby chodec vstoupil na přechod poslední vteřinu svítícího zeleného signálu, tak řadič křižovatky počítá s takzvanou vyklizovací dobou a chodec může standardní rychlostí, bezpečně dokončit přecházení. Délky jednotlivých signálů jsou nastaveny tak, aby průjezd a přechod křižovatky byl co nejplynulejší.  Věříme, že naše vysvětlení je pro Vás dostačující a srozumitelné.

background.jpg

ulice Lískovecká

16.6.2021

Událost:

Výjezd od domu ČP - 2082-2085 nešlo by dodat zrcadlo špatná viditelnost výjezdu čumák auta musí dost dopředu a už bylo malém dost kolizi .dekuji P.


18.6.2021

Vážený pane P., 

Váš podnět jsme zajistili zaslat kompetentním zaměstnancům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek k posouzení provedení ořezů zeleně (je v majetku statutárního města Frýdek-Místek) v této lokalitě, čímž by byly dle našeho názoru byly zajištěny dostatečné rozhledy.  Z tohoto odboru také obdržíte stanovisko o dalším řešení.

background.jpg

ulice U Splavu

14.6.2021

Událost:

Servisní stojan pro cyklisty je utržený a hozený u baseballového hřiště.


18.6.2021

Odpověď:

Vážený pane, 

opravný stojan na kola (v lokalitě U Žida) je zpět nainstalován.

background.jpg

ulice Sadová

14.6.2021

Událost:

V parku za vstupní branou od pošty na Sadové vítr zlomil větve stromů v průměru cca 30cm. Prosím o odklízení a ořez. V koruně vedle jsou i suché větve. Děkuji.


15.6.2021

Odpověď:

Dobrý den, dnešního dne, tj. 15.06.2021, byl ve Vámi uváděné lokalitě proveden úklid. Zbývá provést ořez suchých větví stromu, tento bude proveden v nejbližších dnech, jakmile bude k dispozici montážní plošina MP 22. Děkujeme Vám tímto za upozornění. 

background.jpg

ulice J. Opletala

14.6.2021

Událost:

Dobrý den, bydlím na ulici J. Opletala a chci se zeptat, kdy bude posekaná tráva na této ulici a na ulici Anenská u školky, už je to opravdu nevzhledné. Děkuji S.


14.6.2021

Odpověď:

Vážená paní S., 

sídliště Anenská bude dokoseno dnes, tj. 14.06.2021, do konce tohoto týdne následně sídliště Kolaříkovo. Omlouváme se za zpoždění, které jsme v rámci první seče nabrali, bohužel toto vzniklo vlivem různých aspektů (především klimatické podmínky, technické důvody, ale také intenzivnější růst a hustota mokré trávy). 

background.jpg

Dětská hřiště Nad Lipinou a Na Aleji

11.6.2021

Událost:

Dobrý den, prosím TS o to, aby dětská hřistě Nad Lipinou a Na Aleji nemohla být posekána v průběhu roku častěji. V letošním roce byla tráva tak vysoká, že malé děti tam nemohly vůbec vstoupit (z důvodu klíšťat a již zmiňované vysoké trávy). Zdá se mi to nevhodné. Děkuji V.


11.6.2021

Odpověď:

Vážená paní V., 

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že četnost sečí se odvíjí od požadavku města (odboru životního prostředí a zemědělství), které zařazení trávníků a četnosti sečí nastavuje. V současné době jsou seče na dětských hřištích prováděny zároveň se sečemi parterových trávníků, tzn. s četností 5 x ročně. (tzn. přibližně co cca 3 týdny). Četnosti sečí jsou nastavovány dle finančních možností města. 

background.jpg

sídliště ČSA

11.6.2021

Událost:

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, proč se na ulici Foerstrova a ČSA nekosi tráva, která je už skoro do pasu. Je v ní plno klíšťat. Děkuji za odpověď. V.


11.6.2021

Odpověď:

Vážená paní V., 

na základě Vaší připomínky Vám sdělujeme, že Vámi uvedená lokalita námi nebyla opomenuta. Dle našeho harmonogramu měla být seč trávy v této lokalitě provedena do konce tohoto týdne, bohužel vlivem různých aspektů, které mají na tento orientační harmonogram dopad (např. intenzivnější růst a hustota trávy, technické důvody, klimatické podmínky apod.) dochází ke zpoždění sečí. Seč uvedené lokality by měla být realizována a ukončena do  konce příštího týdne. Za způsobené komplikace se omlouváme. 

background.jpg

ulice Tolského

11.6.2021

Událost:

Dobrý den, v pondělí 7.6. probíhalo sekání trávy (letošní první) na ul. Tolstého ve Frýdku. Výsledek je ovšem katastrofální, tráva je téměř zničena (jakoby spálená), na některých místech je to vysekáno až na hlínu. Je možno do budoucna udělat nějakou nápravu? Mám k dispozici i fotografie, pokud budete chtít, ráda je zašlu. Děkuji za odpověď, B.Z.


11.6.2021

Odpověď:

Vážená paní Z., 

stav trávníku po seči je způsobený tím, že sečený porost byl vyšší. Trávník poté vypadá zaschle, ale po dešti by měl rychle zregenerovat. Pokud by došlo k většímu poškození trávníku, bude provedena jeho oprava.

background.jpg

ulice M. Majerové

9.6.2021

Událost:

Dobrý den, Prosim Vás,kdy se bude sekat tráva okolo ulice m.majerové. Děkuji S.


9.6.2021

Odpověď:

Vážený pane S., na základě Vaší připomínky Vám sdělujeme, že Vámi uvedená lokalita námi nebyla opomenuta. Dle našeho  harmonogramu měla být seč trávy v této lokalitě provedena do konce tohoto týdne, bohužel vlivem různých aspektů,které mají na tento orientační harmonogram dopad (např. intenzivnější růst a hustota trávy, technické důvody, klimatické podmínky apod.) dochází ke zpoždění sečí. Seč uvedené lokality by měla být realizována a ukončena do  konce příštího týdne. Za způsobené komplikace se omlouváme.   

background.jpg

ulice Wolkerova

9.6.2021

Událost:

Dobrý den, co máme udělat, abychom dostali přidělenou lavičku k našemu domu na ul. Wolkerova 1536. Bydlím zde již od počátku výstavby naší ulice, tj. déle než 65 let. Za mého mládí byly lavičky u každého vchodu domu. Děkuji za odpověď. Přeji hezký den. A.Z.


9.6.2021

Odpověď:

Vážená paní Z., na základě Vašeho požadavku Vám sdělujeme, že společnost TS a.s. pouze provádí výrobu, instalaci a údržbu laviček. Samotná rozhodnutí ve věci instalace nových laviček jsou však v kompetenci odboru správy obecního majetku magistrátu města Frýdku-Místku, na který tento email zasíláme v kopii.

background.jpg

Lískovec

8.6.2021

Událost:

Dobrý večer, obracím se na Vás s velkou prosbou. V Lískovci hlavní cestou směrem na Řepiště, je velmi hustě zarostlá tráva kolem cesty, dělá nám to všem velký problém při vyjíždění z odbočky, která vede k fotbalovému hřišti. Úsek je velmi nepřehledný a nebezpečný, prosím Vás tedy o posečení trávy a zabezpečení úseku, děkuji. J.V.


8.6.2021

Odpověď:

Dobrý den, údržbu hlavní (krajské) silnice včetně sečení příkop provádí Správa silnic moravskoslezského kraje. Odbočka k hřišti je místní komunikace v naší správě (včetně sečení přilehlé příkopy). Křižovatka místní komunikace a krajské silnice je tedy rozhraním vlastníků resp. správců. Příkopy podél křižovatky jsme přednostně vykosili tak, že jsme v rámci bezpečnosti seč příkop protáhli až přes hranici krajské silice (resp. příkopy).  

background.jpg

Frýdecký les

7.6.2021

Událost:

Dětské hřiště v lese "U Mámy"... Přeplněné koše odpadky, rozházené okolo... Vysoká nepokosena tráva... Takový krásný kout pro relax rodin s dětmi a bohužel takto v sezonu ne udržovány... Samozřejmě chápeme, že obecně teď nevíte kam dřív skočit, ale toto by měla být asi jedna z priorit... Děkujeme


7.6.2021

Odpověď:

Dobrý den, v reakci na Vaše připomínky Vám sdělujeme, že: •Za vyprazdňování odpadkových košů a úklid v jejich bezprostřední blízkosti je odpovědná společnost Frýdecká skládka a.s., jejímuž dispečinku tento email zasíláme v kopii.

• Dětské hřiště je zařazeno do ploch, kde se provádí travní seče. V tomto roce již první seč proběhla, provedení druhé seče je plánováno na tento týden.

• Samotný úklid dětského hřiště by měl proběhnout během zítřka.

background.jpg

ulice Mánesova

7.6.2021

Událost:

Dobrý den. Prosím vás o opravu ochranné sítě sportovního hřiště ve vnitrobloku ul. Jeronýmova - Mánesova. Poškozené napínání spodního lana, vykřivená horní tyč u obou vstupů, časté uvolňování spodního napínacího lana na boční straně, tím dochází k uvolňování spodní části ochranné sítě. Volnější uchycení branek k zemi. Bohužel vám nejde zaslat foto. Děkuji předem za opravy.


7.6.2021

Odpověď:

Dobrý den, 

děkujeme Vám za Vaše upozornění a zároveň Vám sdělujeme, že oprava bude dnes provedena.

background.jpg

ulice F. Linharta

7.6.2021

Událost:

Dobrý den, na ulici F. Linharta viz. foto je ucpaný kanál.


7.6.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za Vaši připomínku a zároveň Vám sdělujeme, že předmětná uliční vpusť bude během zítřka vyčištěna.

background.jpg

ulice Slunečná

7.6.2021

Událost:

Dobrý den, mám dotaz , kdy dojde ke kosení trávy na ulicích Slunečná, I.J.Pešiny, I.P.Pavlova. Končí dle vašeho harmonogramu 1. kosení a zde je tráva dost vysoká. Děkuji za odpověď V.


7.6.2021

Odpověď:

 Vážená paní V., na základě Vašeho dotazu Vám sdělujeme, že kosení trávy ve Vámi uvedených lokalitách dnes začalo a mělo by trvat cca do středy tohoto týdne. Dokosování zbytků trávníků po sekačkách křovinořezy by mělo být provedeno do konce tohoto týdne. Uvedený harmonogram je pouze orientační s tím, že na skutečnýprůběh jeho plnění mají vliv různé aspekty (např. intenzivnější růst a hustota trávy, technické důvody, klimatické podmínky apod.), které seč zpravidla zpožďují. Za způsobené komplikace se omlouváme. 

background.jpg

sídliště Kolaříkovo

7.6.2021

Událost:

Dobrý den, chci se zeptat, proč není provedeno kosení trávy na sídlišti Kolaříkova , za Gymnáziem PB. Skoro celé město FM je pokosené , ale u nás i přes krásné slunečné počasí se nepokosilo. Zapomněli jste na nás?Tráva je skoro po pás dospělého člověka. Děkuji za odpověď.


7.6.2021

Odpověď:

Dobrý den, 

na základě Vaší připomínky Vám sdělujeme, že Vámi uvedená lokalita námi nebyla opomenuta. Dle našeho harmonogramu měla být seč trávy v této lokalitě provedena do konce tohoto týdne, bohužel vlivem různých aspektů, které mají na tento orientační harmonogram dopad (např. intenzivnější růst a hustota trávy, technické důvody, klimatické podmínky apod.) dochází ke spoždění sečí. Seč uvedené lokality by měla být realizována a ukončena do  konce příštího týdne. Za způsobené komplikace se omlouváme.  

background.jpg

ulice Pod Školou

7.6.2021

Událost:

Pod Školou, Na schodišti, které vede k domu č.p.124, jsou uvolněné dvě nebo tři nášlapné dlaždice. Také čelní dlaždice se začínají uvolňovat. Někde chybí spárovací hmota a zatéká tam.


7.6.2021

Odpověď:

Dobrý den, 

na základě Vaší připomínky Vám sdělujeme, že oprava předmětného schodiště proběhne do konce měsíce července 2021.

background.jpg

ulice 2. května

4.6.2021

Událost:

Ulice: 2.května 238, vysoká tráva u dětského hřiště a prosim o výměnu lavičky.


4.6.2021

Odpověď:

Dobrý den, kosení trávy v této lokalitě začíná dnes, tj. 04.06.2021. Podnět na výměnu lavičky zasíláme k posouzení kompetentním zaměstnancům odboru správy obecního majetku magistrátu města Frýdek-Místek.

background.jpg

ulice Švabinského

4.6.2021

Událost:

Dobrý den, prosila bych o odstranění tuji a keřů u vchodu je nepřehledná zatáčka a běhají tam děti, navíc je to i pro řidiče nepřehledné, a nedej bože, když se tam potkáte z popelářem nebo druhým autem, pokud pojede rychleji, nemají kvůli popelnicím kam uhnout, a to je druhá věc, prosím o radu, komu napsat o přemístění a seskupení popelnic, jsou tam na více místech, navíc přímo před ložnicemi, takže pachy jdou přímo do ložnic a kuchyní, dalo by se to před ty túje, děkuji za odpověď a vyřešení problémů, děkuji J.


4.6.2021

Odpověď:

Vážená paní J, 

na základě Vašeho podnětu sdělujeme, že v zadání od odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek žádné odstranění zeleně v této lokalitě nemáme. Stejně tak nemáme ani v kompetenci řešení přemístění popelnic. Tuto problematiku posoudí kolegové ze společnosti Frýdecká skládka a.s.. S touto Vaší žádostí se tedy obracíme na výše uvedené instituce, odkud také obdržíte stanoviska s možným řešením.

background.jpg

ulice Pavlíkova

4.6.2021

Událost:

Veřejná zeleň, Pavlíková - V pravo od restaurace Janka už druhým rokem nejde projít pod stromy. Tedy pokud není někdo prcek. Bylo by fajn průchod po chodníku zvětšit. Děkuji.


4.6.2021

Odpověď:

Dobrý den, 

tímto sdělujeme, že Vámi popisovanou problematiku máme od odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek v zadání letních řezů dřevin s termínem plnění do 31.8.2021.V tomto období budou práce provedeny. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

ulice K. H. Máchy

4.6.2021

Událost:

Veřejná zeleň, K.H.Máchy Dobrý den, bude se letos sekat tráva? Je to poněkud přerostlé.


4.6.2021

Odpověď:

Dobrý den, 

ve Vámi uváděné ulici a v sídlišti na Spořilově se bude kosení provádět ve druhé polovině příštího týdne, tzn. ve 23. týdnu.

background.jpg

Sady B. Smetany

28.5.2021

Událost:

Dětská hřiště - Sady B. Smetany - městské hřiště u restaurace Sokolík, písek na celém povrchu, klouže to


01.06.2021

Odpověď:

Vážená paní,  01.06.2021, byla předmětná plocha na hřišti u restaurace Sokolík vyčištěna. Děkujeme tímto za Vaše upozornění.

background.jpg

ulice Zátiší

2.6.2021

Událost:

Dobrý den, dnes tj. 2.6.2021 ve 12 hod. jsem chtěl uložit popelnici po svozu odpadu na adrese Zátiší 3282 FM. Odpad nebyl naložen, naopak jsem v popelnici objevil další 3 igelitové tašky s odpadem. Můžete mi prosím sdělit, zda jste na této adrese vyvezli odpad? V nalezených taškách byla směs komunálu a plast. obalů. Děkuji za odpověď. O. Š.


2.6.2021

Odpověď:

Vážený pane Š., oblast odpadového hospodářství není v kompetenci společnosti TS a.s., proto Váš dotaz zasíláme k posouzení a zodpovězení kolegům ze společnosti Frýdecká skládka a.s..

background.jpg

ulice Kolaříkova

31.05.2021

Připomínka:

Dobrý den. Již několik měsíců nejsou dokončeny terénní úpravy   na travnaté ploše, kde se děly nějaké výkopové práce. Stále tam jako   pozůstatek této činnosti stojí nějaká značka. Kdysi to byla rovná plocha,   která se kosila. Jedná se o prostor mezi Svazem tělesně postižených na   Kolaříkově ulici č.2185 a rodinnými domky. Z opačné strany jsou pak garáže.   Nevím, kdo tam tyto práce vykonával, a tudíž se obracím na TS a.s. Děkuji buďto   za zjednání nápravy, nebo aspoň sdělení, pokud víte, kde tam něco kutal. Děkuji. K.O.


01.06.2021

Odpověď:

Vážená paní K.,

práce skutečně prováděli naši zaměstnanci, konkrétně realizaci odvodnění garáží a navazující vsak. Terénní úpravy máme v úkolech provést do 30.06.2021, nicméně vynasnažíme se ve spolupráci s provozem Zeleň tyto dokončit co nejdříve, konkrétně do 15.06.2021. Prosíme o strpení, je těch terénních úprav po zimním období skutečně mnoho a na mnoha místech na území města. Moc děkujeme za pochopení.

background.jpg

ulice Mozartova

30.5.2021

Událost: 

Dobrý den, dnes 30.5.2021 na Mozartově ulici ve Frýdku-Místku před vchodem domu 1784 spadl keřovitý strom a zasahuje do chodníku. Prosíme o jeho odstranění. Děkuji.


31.5.2021

Odpověď:

Vážená paní,

naši zaměstnanci na základě Vašeho podnětu dnes odstranili příslušný strom. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

ulice Malý Koloredov

24.5.2021

Událost:

Dobrý den, prosíme o poražení suchého smrku (3x), Malý Koloredov 1446.


24.5.2021

Odpověď:

Vážená paní,

tento Vámi zaslaný podnět učiněný prostřednictvím našeho webu zasíláme k posouzení odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města frýdek-Místek, odkud také obdržíte odpověď. Dle našeho názoru předmětné pozemky nejsou  ve vlastnictví města, proto tedy pravděpodobně bude nutno požádat vlastníka o sjednání nápravy.

background.jpg

Květinové záhony

21.5.2021

Událost:

Dobrý den, Moc se mi líbí květinová výzdoba a výsev letních louček na různých místech našeho města. V tomto týdnu jsem šla okolo záhonku vedle podchodu u Alberta v Místku. Nevím, zda tam nějaké kytičky vykvetou, neboť se tam páslo docela velké hejno holubů. Možná by nebylo od věci přikryt   záhonky na dobu, než rostlinky vyraší, bílou netkanou textilií. Je škoda, že takto přijde jak práce, tak paráda města nazmar. Přeji krásné dny a děkuji za   hezky osazené město. P. M.


24.5.2021

Odpověď:

Vážená paní,

dle Vašeho popisu se jedná o vysévaný záhon, na kterém již začíná vyrůstat květena, proto netkaná textilie se již nedá použít. Každopádně moc děkujeme za pochvalu, velice rádi předáme našim zaměstnancům, kteří se na těchto pracích podílejí.

background.jpg

ulice Janáčkova

17.5.2021

Událost:

Cesta i chodníky v katastrofálním stavu, za deště je z toho bazén co se nedá projít.


20.5.2021

Odpověď:

Vážená paní,

na základě Vašeho podnětu sdělujeme, že naši zaměstnanci provedli dne 18.05.2021 obhlídku na místě samém. Po vyhodnocení stavu sdělujeme, že se jedná o místní komunikace, jejichž aktuální stav skutečně není ideální. Nicméně nejedná se o poruchy, které by měly charakter závady ve sjízdnosti a schůdnosti. Proto jsme i po konzultaci s kompetentními pracovníky odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek Váš požadavek zapracovali do plánu oprav, nicméně s ohledem na omezené finanční prostředky v rozpočtu města Frýdek-Místek a nutnosti realizovat v letošním roce opravy místních komunikací s vyšším dopravním významem, nepředpokládáme, že budeme schopni požadovanou opravu v tomto roce provést.

background.jpg

ulice Jiráskova

13.5.2021

Událost:

Blikající lampa veřejného osvětlení. Před domem na ul.   Jiráskova 571 už více jak týden svítí a nesvítí lampa. Prosím o opravu, je to totiž hodně nepříjemné. Děkuji K.


19.5.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení vadného svítidla veřejného osvětlení na ulici Jiráskova.

Závada byla odstraněna dne 14.5.2021.

V případě dalších poruch nás opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich stránkách.

background.jpg

ulice Spořilov

17.5.2021

Událost:

Nefunkční uliční vpust před domy č. p. 823 a 824 na ulici Spořilov v Místku.


18.5.2021

Odpověď:

Vážená paní B.,

Vámi uváděná kanalizační vpusť před domy č. p. 823 a 824 na ulici Spořilov v Místku byla dnešního dne vyčištěna. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

ulice Čs. červeného kříže

17.5.2021

Událost:

Dobrý den, žádám touto cestou o pročištění kanálů na ulici Čs. červeného kříže. Děkuji. S pozdravem J. K.


18.5.2021

Odpověď:

Vážený pane K.,

kanalizační vpusti ve Vámi uváděné lokalitě ulice Čs. červeného kříže byly dnešního dne vyčištěny. Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

ulice 28. řijna

16.5.2021

Událost:

Dobrý den, na trávě je vyhozena postel. Psáno před týdnem na skládku ale nikdo nereagoval. B.


17.5.2021

Odpověď:

Vážený pane B.,

skutečně by to měla řešit Frýdecká skládka a.s., podnět jsme jim zaslali, avšak dříve, než stačili zareagovat, postel naši zaměstnanci iniciativně odvezli a takže je to odstraněno. 

V každém případě díky za upozornění.

background.jpg

ulice Černá cesta

16.5.2021

Událost: 

Dobrý večer, při dnešní procházce přes park blízko restaurace   u Mámy (Černá cesta) jsme narazili na opravdu velký nepořádek. Koše v blízkosti posezení jsou plné odpadků a tak odpad házejí všude kolem, chápu, že je to o lidech, ale mohlo by být u houpaček více košů... A né takový binec v blízkosti laviček, kde se dá jist. DĚKUJI ZA  POCHOPENÍ, je to pěkný park a je ho škoda :) nezlobte se za připomínku, pěkný den.


17.5.2021

Odpověď:

Vážená paní Č.,

Vaši připomínku zasíláme kolegům ze společnosti Frýdecká skládka a.s., kteří řeší problematiku odpadků z košů, případně ve spolupráci se zástupci odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek  jejich navýšení, pokud stávající počet je nedostačující.
Děkujeme za Váš podnět a že využíváte našich webových stránek.

background.jpg

ulice Ke Splavu

13.5.2021

Událost:

Dobrý den, Na ulici Ke Splavu je rozestavěný rodinný dům (naproti restaurace "U Žida") Na příjezdové cestě k tomuto domu v místě vjezdu do domu je kanálová vpusť, ze které byl odcizen kryt. Otvor je nyní provizorně přikryt plechovou deskou, ale ocelové okraje kanálové vpusti vystupují do vozovky. Má připomínka spočívá v požadavku opravit nebo vsadit nový kryt (nejlépe nekovový), aby místo bylo bezpečné pro chodce i auta...  Děkuji I. Č.


17.5.2021

Odpověď:

Vážený pane Č.,

dnes (tj. 17.05.2021), byla na Vámi uváděné kanalizační vpusti osazena nová platová mříž. Děkujeme tímto za Vaše upozornění

background.jpg

zastávka Rozcestí u školy

13.5.2021

Událost:

Dobrý den, za nově zbudovanou zastávkou Frýdek, Rozcestí u školy se na spoji nového a starého asfaltu chodníku tvoří za deště velká louže. Při intenzivnějším dešti je třeba kaluž obejít po trávě. Děkuji předem, že se mému podnětu budete věnovat. I.R. 


14.5.2021

Odpověď:

Vážená paní R.,

po provedené obhlídce dnešního dne (tj. 14.05.2021) na místě samém sdělujeme, že naši zaměstnanci provedou v termínu do příštího týdne (do 21.05.2021) nezbytně nutné úpravy tak, aby při přívalových nebo vydatných deštích voda v předmětném místě nestála.

Děkujeme tímto za Vaše upozornění.

background.jpg

ulice Nad Rybníkem

12.5.2021

Událost:

Schodiště na ulici Nad Rybníkem 2999 včetně sjezdu pro kočárky je v havarijním stavu.   

Stupeň závady: Dezolátní stav.


14.5.2021

Odpověď:

Vážený pane,

po provedené obhlídce na místě samém sdělujeme, že předložíme v termínu do 21.05.2021 odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek cenovou nabídku na realizaci opravy předmětného schodiště, následně bude rozhodnuto o případném provedení včetně časového plnění.

Děkujeme Vám tímto za upozornění.


background.jpg

ulice Jiráskova

8.5.2021

Událost:

Nabouraný sloup VO 415 na ul. Jiráskova ve Frýdku. Odkryté   živé el. části. 


14.5.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení nabouraného sloupu veřejného osvětlení na ulici Jiráskova. Závada byla poruchovou službou zajištěna a zabezpečena dne 8.5.2021 a definitivní výměna poškozené patice byla provedena dne 11.5.2021.

V případě dalších poruch nás opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich stránkách.

background.jpg

ulice Nádražní

13.5.2021

Událost:

Zastávka č. 1 u KB, špatně vymezena výška (sklon) středové   části, i při mírnem dešti kape z okapu i do prostoru pro cestující, již delší  dobu, žádám o sjednání nápravy p. P.

Stupeň závady: Žádam o zpětnou vazbu, díky


14.5.2021

Odpověď:

Vážení,

na základě Vašeho podnětu v průběhu včerejšího dne (tj. 13.05.2021) byla zahájená oprava, která byla ukončena v pátek dne 14.05.2021.

Děkujeme tímto za upozornění.

background.jpg

ulice Nad Rybníkem

12.5.2021

Událost:

Pod schodiště zadního vchodu Nad Rybníkem 3001 ve Frýdku je   propadlý asfaltový chodník.

Stupeň závady: Havarijní stav! Hrozí zranění.


14.5.2021

Odpověď:

Vážený pane,

na základě Vašeho podnětu byla provedena dne 13.05.2021 obhlídka na místě samém za účasti odpovědného pracovníka odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek, v rámci které bylo rozhodnuto o provedení lokální opravy chodníku s termínem realizace do  30.06.2021.

Děkujeme Vám tímto za upozornění.

background.jpg

ulice Na Vyhlídce

8.5.2021

Událost: 

Někdo opět zničil značku zakazující vjezd do jednosměrky na křížení ulic Na Vyhlídce a Bruzovská.

Stupeň závady: Zdemolovaná značka


12.5.2021

Odpověď:

Vážený pane,

po dohodě se zástupcem odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek  jsme dopravní značku přemístili na jiné, snad  „bezpečnější“ místo.

Děkujeme za upozornění.background.jpg

dětské hřiště Spořilov

11.5.2021

Událost:

Dobrý den, prosím o dodání většího odpadkového koše u altánu vedle dětského hřiště na ul. Spořilov. Odpadkový koš u hřiště je nedostačující a odpadky se tudíž povalují po okolí. Předem děkuji za kladné vyřízení.


11.5.2021

Odpověď:

Vážená paní,

Váš podnět zasíláme k dalšímu posouzení kolegům ze společnosti Frýdecká skládka a.s., kterým patří uvedena problematika odpadového hospodářství do jejich činností.

Děkujeme, že využíváte našich webových stránek.
background.jpg

ulice Javorová, Topolová, Na Kopci

29.4.2021

Událost:

Velké díry na vozovce na odbočce z ulice Na Kopci do ulic       Javorová a Topolová

Stupeň závady: 1/2 metrové díry hluboké 10 cm


7.5.2021

Odpověď:

Dobrý den,  Vámi uváděná místa byla provizorně opravena dne 7.5.2021. Děkujeme za upozornění. 

background.jpg

ulice Revoluční - nadchod

27.4.2021 

Událost:

Dobrý den, mám dotaz - lze vyčistit chodník - tedy nadchod -   mezi mostem nad ulicí Revoluční k obchodnímu domu Kaufland. V této části je   značný nepořádek, špína a výkaly. Děkuji V. I. F.


7.5.2021

Odpověď:

Vážená paní F.,

na základě Vašeho podnětu sdělujeme, že v předmětné lokalitě probíhá sběr odpadků každý pracovní den. Bohužel máte pravdu se špínou a celkovým prostředím.

Naši zaměstnanci provozu Komunikace plánují v měsíci červnu očistu špinavých okrajů podlahy. Nutností jsou však k tomu dobré klimatické podmínky v den čištění, proto nejsme schopni nyní určit přesný termín. Ten bude stanoven operativně v závislosti na stabilní předpovědi počasí alespoň po dobu jednoho týdne. Zároveň se budeme snažit v co největší míře odstranit i grafiti.

Děkujeme Vám za upozornění.


background.jpg

cyklostezka Olešná

30.4.2021

Událost:

Začíná nová sezóna na přehradě Olešné. Moje připomínka se týká cyklostezky kolem přehrady. Tuto komunikaci používá spousta různých uživatelů od chodců po bruslaře, cyklisty a třeba pejskaře. Pohybují se zde děti různého věku po seniory včetně invalidů. Ne všichni se pohybuji ohleduplně při pravé straně stezky. Navrhuji rozdělit stezku podélnou přerušovanou čárou s vyznačeným směrem pohybu.


5.5.2021

Odpověď:

Vážený pane P.,

v návaznosti na Váš podnět týkající se návrhu rozdělení cyklostezky u Olešné podélnou přerušovanou čárou sdělujeme, že jsme tento návrh projednali se zástupci odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek. Tímto také sdělujeme, že Váš návrh není realizovatelný, protože šíře komunikace (cyklostezky) neodpovídá legislativním rozměrům, které by toto řešení mohlo dovolovat. Proto také stávající vodorovné značení (piktogramy) pouze orientačně vymezuje prostor pro pohybující se veřejnost.

Bohužel se stávající situaci se nedá při platné legislativě nic dělat.

Každopádně děkujeme za Vaši reakci.

background.jpg

ulice Javorová a Topolová

29.4.2021

Událost: 

Velké díny na vozovce na odbočce z ulice Na Kopci do ulic Javorová a Topolová

Stupeň závady: 1/2 metrové díry hluboké 10 cm


4.5.2021

Odpověď:

Dobrý den,

na základě Vašeho podnětu Vám sdělujeme, že provedení provizorní opravy výtluků v předmětné lokalitě

je plánováno v termínu do konce 18. týdne 2021.

background.jpg

ulice Na Vyhlídce

27.4.2021

Událost:

Někdo opět poškodil značku zakazující vjezd do jednosměrky na křížení ulic Na Vyhlídce s ulicí Bruzovská. Nejde poznat jestli se jedná o   řidiče, který neumí jezdit a nebo vytržnictví.


4.5.2021

Odpověď:

Vážený pane,

v návaznosti na Vaše opětovné upozornění sdělujeme, že DZ byla uvedena do polohy, v jaké by měla být. Děkujeme tímto za upozornění.

background.jpg

ulice Rybnická

29.4.2021

Událost: 

Výtluk v silnici


4.5.2021

Odpověď:

Dobrý den,

s ohledem na celkově horší stavebně technický stav Vámi uváděné komunikace bude v nejbližší možné době

projednán způsob a rozsah opravy se zástupcem odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu města

Frýdku-Místku a následně bude samotná oprava provedena.

background.jpg

ulice U Náhonu

3.5.2021

Dobrý den, před několika dny jsem Vás požádala o vyčištění a opravu dvou kanálů, které jsou v Místku na ulici U   Náhonu. Ihned příští den jste provedli vyčištění kanálu a částečnou opravu druhého kanálu. Dnes pracovníci TS dokončili i opravu druhého kanálu. Chtěla bych Vám poděkovat za Vaši rychlou reakci. Poděkování   patří i pracovníkům za kvalitní a dobře odvedenou práci. E.Z.

background.jpg

ulice Lískovecká

2.5.2021

Událost: 

VO nesvítí

Stupeň   závady: nesvítí výbojka

Číslo   stožáru (u VO): 116


3.5.2021

Událost: VO - odvolání hlášení z 2.5.

Stupeň závady: VO v noci z 2.5 na 3.5. již svítilo, když předtím 3 noci po   sobě nesvítilo.


3.5.2021

Dobrý den, 

Vámi nahlášena závada svítidla veřejného osvětlení na ulici Lískovecká byla odstraněna v nočních hodinách dne 2.5.2021.

V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na stránkách www.tsfm.cz

background.jpg

ulice Vrchlického

29.4.2021

Událost:

Stupeň závady: Cyklostojan je přesunutý, je v zeleni, má být u klepače   koberců na druhé straně ulice. Kola nejsou přivázaná, dají se nadzvednout.


30.4.2021

Odpověď:

Dobrý den,

stojan jsme dnes přesunuli na své místo.

background.jpg

ulice Růžový Pahorek

28.4.2021

Událost:

Bliká světlo lampy u chodníku vedoucímu k centru Růžový pahorek ve Frýdku.  

Stupeň závady: bliká světlo lampy u chodníku vedoucímu k centru Růžový pahorek ve Frýdku

Číslo stožáru (u VO): 233


30.4.2021

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za nahlášení vadno svítidla veřejného osvětlení na ulici Růžový pahorek. Závada byla odstraněna dne 29.4.2021.

V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

background.jpg

ulice Tolstého

28.4.2021

Událost: 

Posunutá a převrácená betonová zábrana na chodníku vedoucímu k   centru Růžový pahorek (pod lampou VO č. 233).


29.4.2021

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za upozornění, betonová zábrana bude do konce tohoto týdne umístěná na původní místo.background.jpg

ulice J. Haška

28.4.2021

Událost:

Sloup veřejného osvětlení č. 35 na ulici Jaroslava Haška 1650   problikává. Cca minutové intervaly světlo/tma.


30.4.2021 

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení vadného svítidla veřejného osvětlení na ulici J.Haška. Závada byla odstraněna dne 29.4.2021.

V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.


background.jpg

ulice Rokycanova

28.4.2021

Událost:

Bliká světlo u dvojramenného stožáru VO na pomezí ulic Tolstého/Rokycanova ve Frýdku (rameno směřující do ulice Rokycanova).

Číslo stožáru (u VO): 153


30.4.2021

Dobrý den, 

děkujeme za nahlášení vadného svítidla veřejného osvětlení na ulici Rokycanova. Závada byla odstraněna dne 29.4.2021.

V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.


background.jpg

ulice Švabinského

28.4.2021

Událost:

Pod zelenou popelnicí na sklo se nacházejí potkani i z mladýma,   je třeba to pořešit, než se nám nastěhují do bytu, navíc po ulici pobíhá spousta malých dětí, prosím, poraďte kam se mohu obrátit a co s tím. Je jich tam okolo 20 dekuji. Pobíhají i přes den.


29.4.2021

Odpověď:

Dobrý den,

Vaši žádost tímto v kopii přeposíláme na odbor životního prostředí a zemědělství magistrátu F-M, který má tuto problematiku v kompetenci.

background.jpg

ulice Lískovecká

25.4.2021

Událost: Lampa VO č.31 svítí   po zapnutí ale v 22:30 zhasne a do rána už ani neblikne. Opakuje se již   několik dní. Cca 2-3 týdny zpět byla měněna výbojka.


27.4.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení vadného svítidla veřejného osvětlení na ulici Lískovecká. Závada byla odstraněna dne 25.4.2021.

V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete na našich webových stránkách.

Pro lepší identifikaci vadné nebo blikající lampy uvádějte číslo daného stožáru.

background.jpg

parkoviště Olešná

25.4.2021

Událost:

Dobrý den, včera sousedovi někdo odřel auto na parkovišti u aquaparku Olesna, máte tam umístěné kamery. Dá se stáhnout záznam od 16-19 hod? Děkuji.


27.4.2021

Odpověď:

Vážený pane,

jelikož nejsme kompetentni poskytovat jakékoliv záznamy z kamerového systému, obraťte se prosím s Vaší žádostí na městskou policii. Věříme, že naše stanovisko přijmete s pochopením a děkujeme, že využíváte našich webových stránek.

background.jpg

ulice Na Vyhlídce

21.4.2021

Událost:

Na ulici Na Vyhlídce u křížení s ulici Bruzovská (u ORL ) je zloměná značka zakazující vjezd do jednosměrky.


22.4.2021

Odpověď:

Vážený pane,

Vámi uváděná dopravní značka byla dnes, tj. 22.04.2021, opravena. Děkujeme tímto za upozornění.

background.jpg

ulice Havlíčkova

19.4.2021

Událost:

Při víkendové vycházce jsme si všimli, že je uklizen a vyhrabán trávník kolem náhonu, prosím nezapomeňte na údržbu prostoru za garážemi - divoké ostružiní.  Děkuji H.


21.4.2021

Odpověď:

Vážená paní H.,

Vámi uváděná plocha dle pasportu zeleně do jarního vyhrabání trávnatých ploch nespadá. Váš podnět tímto zasíláme k posouzení zástupcům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek, odkud obdržíte stanovisko s návrhem dalšího řešení.


21.4.2021

Odpověď z odboru životního prostředí a zemědělství MMFM

Vážená paní H.,

statutární město Frýdek-Místek, magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství na základě Vašeho podnětu prověřil dne 20. 4. 2021 stav plochy veřejné zeleně mezi řadovými garážemi a Hodoňovickým náhonem na ul. Havlíčkova ve Frýdku-Místku. Vzhledem  k tomu, že nejde o plochu trávníku, se zde vyhrabání listí neprovádí. Odbor ŽPaZ zajistí vyřezání náletových dřevin a úklid odpadu v této lokalitě v termínu do 30. 4. 2021. Díky charakteru plochy umístěné na nepřístupném místě mezi náhonem a garážemi zde ani do budoucna neplánujeme založení parkového trávníku a údržbu pravidelným kosením a vyhrabáním. Výřezy náletových dřevin a ostružiní a úklid odpadu budou dále prováděny dle aktuálního stavu plochy.

Přeji Vám příjemný den.


background.jpg

ulice Palackého

20.4.2021

Událost:

Dobrý den , měl bych dotaz ve věci opravy chodníku na ul. Palackého. Jedná se o opravu zámkové dlažby. V příloze zasílám foto předmětného chodníku, děkuji za odpověď. JK.


21.4.2021

Odpověď:

Vážený pane K.,

Vámi uváděný chodník nevykazuje takové vady, které by se daly považovat za závady ve schůdnosti, je prostě jenom vzhledem k věku nerovný.  S ohledem na omezené finanční prostředky v rozpočtu města budou mít v letošním roce prioritu opravy komunikací (včetně chodníků) s mnohem horším technickým stavem a z pozice správce místních komunikací opravu tohoto chodníku určitě nebudeme zástupcům odboru Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek navrhovat.


background.jpg

ulice ČSA

20.4.2021

Událost:

Dobrý den. Zajímalo by mne, za jak dlouho se dáte do úpravy keřů a zeleně na ul. ČSA před prodejnou a u jídelny Gymnázia P.B. Před nějakou dobou někdo vylámal přerostlé keře, naházel roští i na chodník a již druhý týden se nic neděje. Zeleň v této místecké části a kolem Vykopnutého je opravdu hnus. Jedná se centrum města, ale je vidět, že kromě lidí, kteří chodí kolem, to nikomu nevadí. Děkuji za odpověď. S pozdravem V.Ch.


21.4.2021

Odpověď:

Vážená paní Ch.,

máte pravdu, že zeleň v této oblasti není opravdu dlouhodobě v dobrém stavu. Vzhledem k okolnosti, že předmětné pozemky nejsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek,

proto ani naši zaměstnanci tuto lokalitu neudržují. Proto Váš podnět zasíláme odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek, aby kontaktoval vlastníka pozemků s cílem sjednání nápravy.

Děkujeme, že využíváte našich webových stránek.


21.4.2021

Odpověď z odboru životního prostředí a zemědělství MMFM

Dobrý den paní Ch.,

předem Vám děkuji za Váš podnět.

Předmětné neudržované pozemky nejsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, ve správě odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „odbor ŽPaZ“). Odbor ŽPaZ již v minulých letech zaslal výzvy vlastníkovi pozemků na stav Vámi uváděné veřejné zeleně s žádostí o provedení potřebných prací.

Odbor ŽPaZ bohužel nemá žádná zákonná zmocnění, aby mohl údržbu veřejné zeleně vlastníkovi pozemku nařídit.

Odbor ŽPaZ znova zašle výzvu vlastníkovi předmětných pozemků s žádostí o údržbu.

S přáním pevného zdraví

background.jpg

ulice K Hájku

19.4.2021

Událost:

Požadavek na řádné vyčištění vpustě do kanálu před panelovým domem na adrese: K Hájku 123, část Frýdek. Zanesená vpusť do kanálu je 1 metr od stěny panelového domu, kde je vjezd do dvojgaráže. Tato vpusť do kanálu je zanesena listím od přilehlého stromu buku až na vrchol kanalizačního roštu. Při velkém dešti by opětovně došlo k vytopení dvojgáráže a sklepů panelového domu a pojišťovna by musela opět hradit škody 20.000,- Kč. Z tohoto důvodu Vás žádáme o vyčištění kanalizační vpustě co nejdříve. Za vše Vám děkujeme.


21.4.2021

Odpověď:

Vážený pane K.,

Vámi uváděná kanalizační vpusť byla včerejšího dne (tj. 20.04.2021) vyčištěna. Děkujeme tímto za upozornění.


background.jpg

ulice J. Opletala

16.4.2021

Událost:

Ulice: J.Opletala

Stupeň závady: - opakovaně zhasíná a rozsvěcuje se.

Číslo stožáru (u VO): 73


19.4.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení vadné lampy veřejného osvětlení na ulici J.Opletala. Závada byla odstraněna dne 16.4.2021. V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“. Pro lepší identifikaci vadné nebo blikající lampy prosím uvádějte číslo daného stožáru.

background.jpg

webové stránky

8.4.2021

Událost:

Dobrý den, máte sice efektní www stránky, ale ne moc praktické. Chybí zde někde zcela na počátku kontakty - adresa, IČo atd. a hlavně emailové a telefonní kontakty. Čili více praktičnosti než efektnosti.. S pozdravem B.12.4.2021

Odpověď:

Vážený pane B.,

děkujeme za zaslaný podnět, který evidujeme a bereme v potaz. Kontakty včetně e-mailových adres a adresy sídla společnosti, včetně IČ, naleznete pod stránkou O společnosti  - záložka kontakty. Vzhledem k širokému rozsahu činností naší společnosti jsou zde další kontakty roztříděné pro snadnější orientaci dle jednotlivých provozů. Naše webové stránky procházejí pravidelnými drobnými úpravami, tak tomu bylo i letos v prvním čtvrtletí. Od doby jejich zprovoznění je Vaše připomínka tohoto charakteru první a o jejich razantní obměně v současné době neuvažujeme.

background.jpg

lokalita mezi ulicí Příborská a Collo-louky

6.4.2021

Událost: 

Poměrně velká díra v asfaltu ze sjezdu ul. Příborské k OBI   směrem k ul. Collo-louky. Středem komunikace, tedy omezuje oba dva směry.


12.4.2021

Odpověď:

Vážení,

děkujeme za Vaše upozornění, kontaktovali jsme neprodleně vlastníka pozemku, po obhlídce na místě samém mu byla zaslána v pátek dne 09.04.2021 cenová nabídka na provedení opravy. V současné době čekáme na přijetí objednávky, následně bude oprava provedena.

Děkujeme, že jste využili našich webových stránek.

background.jpg

ulice Mozartova

7.4.2021

Událost:

Dobrý den, před vchodem 1783 je strom, který zasahuje do parkovacího místa, pokud zaparkuje auto, dochází k oděru laku. Momentálně napadl těžký sníh a zasahuje také přes chodník, takže pokud vychází obyvatelé domu, musejí přes trávník. Moc prosím jakmile to bude možné /sezóna ořezu/, přijeďte strom ořezat, je to pravidelný, dlouhodobý jev. Moc děkuji za zpětnou vazbu. S pozdravem J.K. 

Stupeň závady: Není to urgentní, jistě není nutné strom ořezávat nyní pokud   by mu to škodilo.


7.4.2021

Odpověď:

Vážená paní K.,

Váš podnět jsme zaslali k posouzení kompetentním zaměstnancům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Předpokládáme, že následně budou práce zadány naší společnosti. O výsledku šetření budete informováni výše uvedeným odborem.

Děkujeme za Váš podnět učiněný prostřednictvím našich webových stránek

background.jpg

ulice Bahno-Štandl

29.3.2021

Událost: VO - na ulici blikají dvě lampy č. 210 as 28

Stupeň závady: Lampy VO č. 210 a 28 většinou nesvítí, jen občas se na krátkou   dobu rozsvítí.

Číslo stožáru (u VO): 210,28


6.4.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení vadné lampy veřejného osvětlení na ulici Bahno-Štandl.

Závada byla odstraněna dne 30.3.2021. V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete našich stránkách. Pro lepší identifikaci vadné nebo blikající lampy prosím uvádějte číslo daného stožáru.

background.jpg

ulice K. H. Máchy

23.3.2021 

Událost:: Veřejné osvětlení

Ulice: Karla Hynka Máchy 1611

Bliká světlo u chodníků před domem 1611 (vlevo čelem k cestě). Děkuji


1.4.2021

Odpověď:

Děkujeme za nahlášení vadné lampy veřejného osvětlení na ulici Karla Hynka Máchy. Závada byla odstraněna dne 24.3.2021. V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete našich stránkách. Pro lepší identifikaci vadné nebo blikající lampy prosím uvádějte číslo daného stožáru.

background.jpg

Lískovec

26.3.2021

Událost:

Vaše připomínky: Dobrý den, ráda bych nahlásila, za obyvatele místní části Lískovec, opravu silnice, která je po zimě v havarijním stavu. Kraje silnice jsou propadlé, nezpevněné, díry a propady uprostřed cesty, chybí příkopy, takže voda z polí teče po silnici, v zimě namrzá. Vzhledem k       tomu, že pravidelně jezdí odvoz odpadu a fekální vozy, které jsou velice těžké, tak silnice dost trpí. Jedná se o p. č. 4900, která volně přechází v p. č. 4917 v majetku Statutární město FM. Žádáme, pokud je to alespoň       trochu možné, o vyspravení zmíněné komunikace, až do jejího konce,       protože se nám často stává, že konec komunikace 4917 nebývá upravován, jakoby tam byl konec světa, ale existuje tam zástavba a žijí tam rodiny, které často vyjíždějí svými auty pryč. Parcelní číslo: 4917, 4900 Obec: Frýdek-Místek [598003] Katastrální území: Lískovec u Frýdku-Místku       [684899] Děkuji za zprávu P.K.


31.3.2021

Odpověď:

Vážená paní K.,

na základě Vašeho podnětu provedli naši zaměstnanci dne 29.03.2021 šetření na místě samém. Po provedení kontroly Vám sdělujeme, že nejnutnější opravy komunikace (tzn. výtluky)

bychom provedli v rámci oprav výtluků během 2.čtvrtletí roku 2021. Tento způsob opravy však nevyřeší již celkově horší technický stav této komunikace. Komplexní řešení by bylo vhodné provést celoplošnou opravou této místní komunikace. V první dekádě měsíce dubna 2021 provedeme nacenění této celoplošné opravy a další postup je v kompetenci osadního výboru místní části Lískovec, na který Vám zasíláme kontakt – viz kontakt v kopii tohoto sdělení.

V tuto chvíli navrhujeme postup dle výše uvedeného.

background.jpg

Zastávka MHD Lískovec Hájek

29.3.2021

Událost:

Žádám o ořez stromu

Stupeň závady: Žádám touto cestou o ořez stromu přímo nad zastávkou MHD   Lískovec Hájek. Jsou tam suché a nalomené větve, které hrozí pádem. Děkuji. 


29.3.2021

Odpověď:

Vážený pane K.,

Váš podnět zasíláme k posouzení kompetentním zaměstnancům Odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Pokud bude Váš požadavek shledán jako oprávněný, budou práce výše uvedeným odborem v nezbytně nutném rozsahu zadány našim zaměstnancům provozu Zeleň. Zároveň z tohoto odboru také obdržíte stanovisko.

Děkujeme Vám za Vaše upozornění.

background.jpg

ulice Palkovická

18.3. 2021 Událost:

Dobrý den,

máme k vám prosbu. Bydlíme na ulici Palkovická 455 a těsně kolem naší výjezdové brány od domu vede cyklostezka. Jde vlastně o chodník, označený jako cyklostezka. Tato část u našeho domu je ve špatném stavu a proto prosíme o její opravu buď asfaltem nebo raději zámkovou dlažbou v rozsahu necelých 10 m čtverečních.

Děkujeme za pochopení a umožnění opravy.


26.3. 2021 Odpověď:

Vážení,

na základě Vašeho podnětu – viz níže, provedli naši zaměstnanci dne 23.03.2021 kontrolu technického stavu cyklostezky, nacházející se před Vaším domem – viz přiložené fotografie.

Po jeho vyhodnocení sdělujeme, že povrch je v relativně dobrém stavu a proto v nejbližší době neuvažujeme o jeho opravě. V současné době, vzhledem k výši vyčleněných finančních prostředků v rozpočtu města na opravy místních komunikací, bude priorita realizovat opravy v mnohém horším technickém stavu, než je Vámi uváděné místo. Věříme, že naše stanovisko přijmete s pochopením a porozuměním, v případě výrazně zhoršeného stavu (v porovnání s tím dnešním stávajícím) nás neváhejte kontaktovat.

background.jpg

ulice Václava Talicha

23.3.2021

Událost: 

Dobrý den, v minulém týdnu proběhlo kácení cca 5 jehličnanů na ulici Václava Talicha. Pokácené stromy několik dnů ležely na trávnících, pak sice byly odstraněny, ale chodníky zůstaly zaneřáděné bahnem od rozježděných trávníků. Také byly dost necitlivě "zredukovány" keře před domem. Zajímalo by mě, jestli toto je opravdu dílem TS, které vždy pracovaly rychle a čistě, nebo je za tím nějaká "levota" a mám se s dotazem obrátit na MMFM. Děkuji J.Š.


23.3.2021

Odpověď

Vážená paní Š.,

kácení stromů a řezy keřů neprováděla naše společnost, naši zaměstnanci pouze odvezli příslušnou dřevní hmotu. Kácení dřevin a řez keřů se prováděl z důvodů následných prací na inženýrských sítích, které budou teprve  během sezony v této lokalitě probíhat.

Snad tolik stačí na vysvětlenou, děkujeme tímto za Vaši reakci prostřednictvím našich webových stránek.
background.jpg

Frýdecký les

18.3.2021

Událost:

Dobrý den,

Prosím pošlete chlapy na odklizení stavební sutě z černé skládky u závory ve Frýdeckém lese, tohle sami nezvládneme 😊.


23.3.2021

Odpověď:

Vážení,

Vámi uváděna skládka byla dnešního dne odstraněna, děkujeme tímto za upozornění.

background.jpg

ulice Na Půstkách

22.3.2021

Událost:

Přes ulici Na Půstkách ve Frýdku teče voda příčně z jedné   strany na druhou a mizí na druhé straně v kanálu (je to ze strany domů na   Zámeckém náměstí příčně, směrem k nezastavěné ploše).

Stupeň závady: situace trvá cca 1 týden, dle zápachu se jedná o splaškovou   vodu.


23.3.2021

Odpověď:

Vážení,

na základě Vašeho upozornění provedli naši zaměstnanci dne 23.03.2027 kontrolu Vámi popsaného místa (viz přiložená fotografie). Uvedené místo v době kontroly vykazuje drobné zakalení, nevykazovalo však výrazný zápach. Prověřením jsme zjistili, že se jedná o pozemek ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, proto celou záležitost podstupujeme k dalšímu šetření Odboru správy obecního majetku magistrátu města Frýdek-Místek, zda se jedná skutečně o únik splaškové kanalizace z přilehlého domu nebo zdroj vytékající vody je jiný.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png