background.jpg

ulice J. Opletala

16.4.2021

Událost:

Ulice: J.Opletala

Stupeň závady: - opakovaně zhasíná a rozsvěcuje se.

Číslo stožáru (u VO): 73


19.4.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení vadné lampy veřejného osvětlení na ulici J.Opletala. Závada byla odstraněna dne 16.4.2021. V případě dalších poruch nás prosím kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“. Pro lepší identifikaci vadné nebo blikající lampy prosím uvádějte číslo daného stožáru.

background.jpg

webové stránky

8.4.2021

Událost:

Dobrý den, máte sice efektní www stránky, ale ne moc praktické. Chybí zde někde zcela na počátku kontakty - adresa, IČo atd. a hlavně emailové a telefonní kontakty. Čili více praktičnosti než efektnosti.. S pozdravem B.12.4.2021

Odpověď:

Vážený pane B.,

děkujeme za zaslaný podnět, který evidujeme a bereme v potaz. Kontakty včetně e-mailových adres a adresy sídla společnosti, včetně IČ, naleznete pod stránkou O společnosti  - záložka kontakty. Vzhledem k širokému rozsahu činností naší společnosti jsou zde další kontakty roztříděné pro snadnější orientaci dle jednotlivých provozů. Naše webové stránky procházejí pravidelnými drobnými úpravami, tak tomu bylo i letos v prvním čtvrtletí. Od doby jejich zprovoznění je Vaše připomínka tohoto charakteru první a o jejich razantní obměně v současné době neuvažujeme.

background.jpg

lokalita mezi ulicí Příborská a Collo-louky

6.4.2021

Událost: 

Poměrně velká díra v asfaltu ze sjezdu ul. Příborské k OBI   směrem k ul. Collo-louky. Středem komunikace, tedy omezuje oba dva směry.


12.4.2021

Odpověď:

Vážení,

děkujeme za Vaše upozornění, kontaktovali jsme neprodleně vlastníka pozemku, po obhlídce na místě samém mu byla zaslána v pátek dne 09.04.2021 cenová nabídka na provedení opravy. V současné době čekáme na přijetí objednávky, následně bude oprava provedena.

Děkujeme, že jste využili našich webových stránek.

background.jpg

ulice Mozartova

7.4.2021

Událost:

Dobrý den, před vchodem 1783 je strom, který zasahuje do parkovacího místa, pokud zaparkuje auto, dochází k oděru laku. Momentálně napadl těžký sníh a zasahuje také přes chodník, takže pokud vychází obyvatelé domu, musejí přes trávník. Moc prosím jakmile to bude možné /sezóna ořezu/, přijeďte strom ořezat, je to pravidelný, dlouhodobý jev. Moc děkuji za zpětnou vazbu. S pozdravem J.K. 

Stupeň závady: Není to urgentní, jistě není nutné strom ořezávat nyní pokud   by mu to škodilo.


7.4.2021

Odpověď:

Vážená paní K.,

Váš podnět jsme zaslali k posouzení kompetentním zaměstnancům odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Předpokládáme, že následně budou práce zadány naší společnosti. O výsledku šetření budete informováni výše uvedeným odborem.

Děkujeme za Váš podnět učiněný prostřednictvím našich webových stránek

background.jpg

ulice Bahno-Štandl

29.3.2021

Událost: VO - na ulici blikají dvě lampy č. 210 as 28

Stupeň závady: Lampy VO č. 210 a 28 většinou nesvítí, jen občas se na krátkou   dobu rozsvítí.

Číslo stožáru (u VO): 210,28


6.4.2021

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za nahlášení vadné lampy veřejného osvětlení na ulici Bahno-Štandl.

Závada byla odstraněna dne 30.3.2021. V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete našich stránkách. Pro lepší identifikaci vadné nebo blikající lampy prosím uvádějte číslo daného stožáru.

background.jpg

ulice K. H. Máchy

23.3.2021 

Událost:: Veřejné osvětlení

Ulice: Karla Hynka Máchy 1611

Bliká světlo u chodníků před domem 1611 (vlevo čelem k cestě). Děkuji


1.4.2021

Odpověď:

Děkujeme za nahlášení vadné lampy veřejného osvětlení na ulici Karla Hynka Máchy. Závada byla odstraněna dne 24.3.2021. V případě dalších poruch nás prosím opět kontaktujte přes „Formulář pro hlášení poruch“, který naleznete našich stránkách. Pro lepší identifikaci vadné nebo blikající lampy prosím uvádějte číslo daného stožáru.

background.jpg

Lískovec

26.3.2021

Událost:

Vaše připomínky: Dobrý den, ráda bych nahlásila, za obyvatele místní části Lískovec, opravu silnice, která je po zimě v havarijním stavu. Kraje silnice jsou propadlé, nezpevněné, díry a propady uprostřed cesty, chybí příkopy, takže voda z polí teče po silnici, v zimě namrzá. Vzhledem k       tomu, že pravidelně jezdí odvoz odpadu a fekální vozy, které jsou velice těžké, tak silnice dost trpí. Jedná se o p. č. 4900, která volně přechází v p. č. 4917 v majetku Statutární město FM. Žádáme, pokud je to alespoň       trochu možné, o vyspravení zmíněné komunikace, až do jejího konce,       protože se nám často stává, že konec komunikace 4917 nebývá upravován, jakoby tam byl konec světa, ale existuje tam zástavba a žijí tam rodiny, které často vyjíždějí svými auty pryč. Parcelní číslo: 4917, 4900 Obec: Frýdek-Místek [598003] Katastrální území: Lískovec u Frýdku-Místku       [684899] Děkuji za zprávu P.K.


31.3.2021

Odpověď:

Vážená paní K.,

na základě Vašeho podnětu provedli naši zaměstnanci dne 29.03.2021 šetření na místě samém. Po provedení kontroly Vám sdělujeme, že nejnutnější opravy komunikace (tzn. výtluky)

bychom provedli v rámci oprav výtluků během 2.čtvrtletí roku 2021. Tento způsob opravy však nevyřeší již celkově horší technický stav této komunikace. Komplexní řešení by bylo vhodné provést celoplošnou opravou této místní komunikace. V první dekádě měsíce dubna 2021 provedeme nacenění této celoplošné opravy a další postup je v kompetenci osadního výboru místní části Lískovec, na který Vám zasíláme kontakt – viz kontakt v kopii tohoto sdělení.

V tuto chvíli navrhujeme postup dle výše uvedeného.

background.jpg

Zastávka MHD Lískovec Hájek

29.3.2021

Událost:

Žádám o ořez stromu

Stupeň závady: Žádám touto cestou o ořez stromu přímo nad zastávkou MHD   Lískovec Hájek. Jsou tam suché a nalomené větve, které hrozí pádem. Děkuji. 


29.3.2021

Odpověď:

Vážený pane K.,

Váš podnět zasíláme k posouzení kompetentním zaměstnancům Odboru Životního prostředí a zemědělství magistrátu města Frýdek-Místek. Pokud bude Váš požadavek shledán jako oprávněný, budou práce výše uvedeným odborem v nezbytně nutném rozsahu zadány našim zaměstnancům provozu Zeleň. Zároveň z tohoto odboru také obdržíte stanovisko.

Děkujeme Vám za Vaše upozornění.

background.jpg

ulice Palkovická

18.3. 2021 Událost:

Dobrý den,

máme k vám prosbu. Bydlíme na ulici Palkovická 455 a těsně kolem naší výjezdové brány od domu vede cyklostezka. Jde vlastně o chodník, označený jako cyklostezka. Tato část u našeho domu je ve špatném stavu a proto prosíme o její opravu buď asfaltem nebo raději zámkovou dlažbou v rozsahu necelých 10 m čtverečních.

Děkujeme za pochopení a umožnění opravy.


26.3. 2021 Odpověď:

Vážení,

na základě Vašeho podnětu – viz níže, provedli naši zaměstnanci dne 23.03.2021 kontrolu technického stavu cyklostezky, nacházející se před Vaším domem – viz přiložené fotografie.

Po jeho vyhodnocení sdělujeme, že povrch je v relativně dobrém stavu a proto v nejbližší době neuvažujeme o jeho opravě. V současné době, vzhledem k výši vyčleněných finančních prostředků v rozpočtu města na opravy místních komunikací, bude priorita realizovat opravy v mnohém horším technickém stavu, než je Vámi uváděné místo. Věříme, že naše stanovisko přijmete s pochopením a porozuměním, v případě výrazně zhoršeného stavu (v porovnání s tím dnešním stávajícím) nás neváhejte kontaktovat.

background.jpg

ulice Václava Talicha

23.3.2021

Událost: 

Dobrý den, v minulém týdnu proběhlo kácení cca 5 jehličnanů na ulici Václava Talicha. Pokácené stromy několik dnů ležely na trávnících, pak sice byly odstraněny, ale chodníky zůstaly zaneřáděné bahnem od rozježděných trávníků. Také byly dost necitlivě "zredukovány" keře před domem. Zajímalo by mě, jestli toto je opravdu dílem TS, které vždy pracovaly rychle a čistě, nebo je za tím nějaká "levota" a mám se s dotazem obrátit na MMFM. Děkuji J.Š.


23.3.2021

Odpověď

Vážená paní Š.,

kácení stromů a řezy keřů neprováděla naše společnost, naši zaměstnanci pouze odvezli příslušnou dřevní hmotu. Kácení dřevin a řez keřů se prováděl z důvodů následných prací na inženýrských sítích, které budou teprve  během sezony v této lokalitě probíhat.

Snad tolik stačí na vysvětlenou, děkujeme tímto za Vaši reakci prostřednictvím našich webových stránek.
background.jpg

ulice Na Půstkách

22.3.2021

Událost:

Přes ulici Na Půstkách ve Frýdku teče voda příčně z jedné   strany na druhou a mizí na druhé straně v kanálu (je to ze strany domů na   Zámeckém náměstí příčně, směrem k nezastavěné ploše).

Stupeň závady: situace trvá cca 1 týden, dle zápachu se jedná o splaškovou   vodu.


23.3.2021

Odpověď:

Vážení,

na základě Vašeho upozornění provedli naši zaměstnanci dne 23.03.2027 kontrolu Vámi popsaného místa (viz přiložená fotografie). Uvedené místo v době kontroly vykazuje drobné zakalení, nevykazovalo však výrazný zápach. Prověřením jsme zjistili, že se jedná o pozemek ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, proto celou záležitost podstupujeme k dalšímu šetření Odboru správy obecního majetku magistrátu města Frýdek-Místek, zda se jedná skutečně o únik splaškové kanalizace z přilehlého domu nebo zdroj vytékající vody je jiný.

background.jpg

Frýdecký les

18.3.2021

Událost:

Dobrý den,

Prosím pošlete chlapy na odklizení stavební sutě z černé skládky u závory ve Frýdeckém lese, tohle sami nezvládneme 😊.


23.3.2021

Odpověď:

Vážení,

Vámi uváděna skládka byla dnešního dne odstraněna, děkujeme tímto za upozornění.

logo_fm.png

© 2012 - 2021 TS a.s., všechna práva vyhrazena