top of page

Změny na křižovatce ul. Hlavní a ul. Dobrovského po dokončené rekonstrukci semaforů

15. 11. 2021

V posledních říjnových dnech bylo uvedeno do provozu nově zrekonstruované světelné signalizační zařízení na křižovatce ul. Hlavní a ul. Dobrovského. Pro řidiče je nejvýznamnější úpravou na ulici Hlavní změna z plných signálů na směrové v obou směrech s cílem snížení nehodovosti.

„Před rekonstrukcí museli řidiči odbočující od kruhového objezdu doleva dát přednost vozidlům jedoucím rovně, což bývalo příčinou mnoha dopravních nehod. Nově jsou levé jízdní pruhy určeny jen pro odbočení do leva a řidiči nemusí při zeleném signálu dávat přednost protijedoucím vozidlům, protože ty automaticky budou mít v té době vždy červený signál. Pravé pruhy jsou jen pro jízdu rovně a odbočení vpravo. Křižovatka je dynamicky řízena, navíc byla doplněna videodetektory, které rozeznají i stojící vozidlo, které z jakéhokoliv důvodu nestihlo projet křižovatkou na signál „volno“ a také bezpečně detekují cyklisty a motocyklisty,“ vysvětlil předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.

S provozem takto zrekonstruované křižovatky však nejsou spokojeni všichni účastníci silničního provozu. Prostřednictvím mobilního rozhlasu byla podána připomínka k extrémně krátkému intervalu na přechodu pro chodce, s tím že křižovatku nelze přejít bezpečně. K tomuto je nutno sdělit, že signální plány pro tuto křižovatku vytvořila firma s mnohaletými zkušenostmi s řízením provozu na křižovatkách se světelným signalizačním zařízením. Časové intervaly jednotlivých světelných signálů jsou optimalizovány dle skutečného zatížení křižovatky s cílem zajištění plynulosti dopravy.

Obecně platí, že na přechod pro chodce řízený světelně signalizačním zařízením lze vstoupit jen při signálu „zelený panáček“, ale nemusí se tento přechod přejít jen na tento signál. I kdyby chodec vstoupil na přechod poslední vteřinu svítícího zeleného signálu, tak řadič křižovatky počítá s takzvanou vyklizovací dobou a chodec může standardní rychlostí bezpečně dokončit přecházení.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page