top of page

Zimní údržba ve městě

9. 12. 2021

Zima o sobě dala vědět již koncem listopadu, četné mrazíky a sněhové přeháňky jsou tohoto důkazem. Od 1. listopadu začalo oficiálně zimní období, které potrvá až do 31. března. Po tuto dobu budou technické služby zajišťovat zimní údržbu města.

„Naši zaměstnanci provádí zimní údržbu místních komunikací dle aktuálního vývoje počasí, při výjezdech se řídí schváleným plánem zimní údržby. Máme stanoven rozpis dispečerských služeb, a to na každý den po celých 24 hodin. Určení pracovníci sledují bedlivě předpovědi počasí, aby včas mohli organizovat potřebné práce v případě sněžení či námrazy,“ uvedl předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.

TS a.s. má ve své správě 415 kilometrů místních komunikací včetně místních částí Skalice, Panské Nové Dvory, Lískovec, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Baranovice, Bahno, Gajerovice. Z toho je 181 kilometrů místních vozovek a 234 kilometrů chodníků. Ne všechny komunikace jsou v rámci zimní údržby z tohoto výčtu udržovány. Rozsah, způsob a technologie zimní údržby ve Frýdku-Místku se řídí plánem, který zohledňuje i současnou průjezdnost ve městě související s výstavbou obchvatu nebo s omezeními v rámci stavebních prací při výstavbě kanalizace v místních částech Chlebovice a Skalice.

Místní komunikace jsou v plánu rozděleny do čtyř pořadí dle důležitosti. Do prvního patří sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou a linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace. Jako druhé v pořadí jsou sběrné místní komunikace nezařazené do 1. pořadí a důležité obslužné místní komunikace. Ve třetím jsou pak řazeny ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do druhého pořadí a důležité obslužné místní komunikace. Do čtvrté skupiny jsou zahrnuty místní komunikace, na nichž se zimní údržba neprovádí na základě Nařízení města, které rovněž upravuje technické podmínky provádění zimní údržby chodníků.

„Na zimu jsme dostatečně předzásobeni posypovou solí, inertní posyp je navážen operativně podle aktuální potřeby. Veškeré potřebné mechanismy, jako jsou například nákladní auta a traktory s pluhy jsou již také připraveny. Jako každým rokem i letos chci připomenout, že úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a na průjezdních úsecích silnic, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky. Udržujeme pouze komunikace vlastněné statutárním městem Frýdek-Místek, uvedl Jaromír Kohut.

Kromě těchto komunikací jsou ve městě krajské silnice, které udržuje Správa silnic MS kraje. Tam se řadí například ulice Revoluční, Lískovecká, Bruzovská, J. Opletala, 17. listopadu, část ulice Ostravské, Staroměstská, Slezská I/48, Obchodní, Palkovická, Podpuklí. Silnice ve vlastnictví státu jsou udržovány taktéž jiným správcem. Jedná se například o ulice Beskydská, Hlavní třída, Janáčkova a Příborská,

Zároveň všichni zaměstnanci TS a.s. zajišťující zimní údržbu ve městě prosí všechny řidiče, aby svá vozidla neparkovali na chodnících, nesmírně tak komplikují práci traktoristům a dalším vozidlům s radlicemi nebo sypacími nástavbami při provádění údržby. „Novým nešvarem, který jsme zaznamenali v letošní probíhající zimní sezóně, jsou zaparkované koloběžky. Je spousta případů, kdy koloběžky stojí běžně uprostřed chodníků a prakticky znemožňují průjezd techniky. Proto žádáme také i všechny uživatele těchto nových městských dopravních prostředků, aby při odstavení koloběžky tuto zanechali na místech, které nejsou v průjezdním profilu naší techniky“, apeloval závěrem Jaromír Kohut.

Telefonní číslo na dispečera zimní údržby TS a.s.: 558 443 201.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page