top of page

Ve městě stále probíhají opravy i místních komunikací

25. 10. 2020

Městské technické služby dokončily v závěru minulého týdne opravu chodníků v Koloredovském parku v Místku. Práce na opravách budou pokračovat i nadále, konkrétně na konci října začnou zaměstnanci provozu Komunikace s I. etapou rekonstrukce komunikace v části Frýdek Panské Nové Dvory. Dále se v průběhu měsíce listopadu bude provádět oprava komunikace v Lískovci u separace (kolem vodojemu), oprava komunikace Panské Nové Dvory (Kamenec), oprava chodníku na ulici Lískovecká za domy č.p. 220-222, oprava komunikace vnitrobloku na ulici Míru. V předposledním říjnovém týdnu byla také dokončena oprava chodníku na ulici Anenská.

„V místeckém Koloredovském parku naši zaměstnanci začali v úterý 6. října s opravou chodníků, nejprve vybourali vrstvu starého litého asfaltu a vzniklou suť odvezli na Frýdeckou skládku a.s. Před pokládkou ještě opravili stávající poškozené betonové chodníkové obrubníky, případně doplnili scházející. Před samotným asfaltováním byla plocha vyčištěna, a pak už přišla na řadu pokládka nového asfaltobetonového povrchu o tloušťce 40 milimetrů. Celkem byla nově upravena plocha 635 m2,“ uvedl předseda představenstva Jaromír Kohut.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page