top of page

Ve městě bude vysázena téměř stovka stromů

4. 10. 2021

Zaměstnanci technických služeb vysadí do konce listopadu skoro stovku stromů podle požadavků odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu města. Stromy budou sázeny buď na nová místa, anebo jako náhrada za pokácené dřeviny, které byly poškozené nebo uschlé.

„Nejvhodnějším obdobím pro výsadbu stromů a keřů je právě podzim, kdy jsou nejlepší podmínky pro jejich správné zakořenění. Při výsadbě naši zaměstnanci postupují podle přesných metod. Před vlastním sázením provedou řez koruny, kdy odstřihnou polámané větve a podpoří terminální výhon, zredukují korunu s cílem omezení výparu vody a podpoření zakořenění. Odstraní co nejvíce listí pro vytvoření nejlepších podmínek pro růst dřeviny. Velmi potřebná je důkladná zálivka, nejdříve pracovníci provozu Zeleň nalijí vodu do připravené jámy. Pro zadržení vody vytvoří větší závlahové mísy, které následně zamulčují štěpkou, aby se snížil výpar vody a vlhkost se v půdě udržela co nejdéle. Každý vysázený strom také opatří závlahovým vakem, které používáme především v prvním roce po výsadbě, aby byl kořenový systém postupně zavlažován. Samozřejmostí je ukotvení mladých stromů kůly a instalování ochrany kmene,“ popsal předseda představenstva.

V říjnových a listopadových dnech vysadí zaměstnanci technických služeb na území města nejen stromy, ale i keře. Například třešně a sakury již na jaře rozkvetou v ulicích Revoluční, Tolstého, Nad Lipinou, Dr. Tyrše a Novodvorská. Za úřadem práce je plánována výsadba sedmi dubů. Na ulici Janáčkova bude vysazen dub červený. Tento rychle rostoucí dub svou mohutnou korunou vyplní mezeru v izolačním plášti, který eliminuje hluk a prach z rušného průtahu městem. Vykácené provozně nebezpečné topoly u zemědělské školy v Místku nahradí deset bříz. Na ulici Čelakovského budou vysazeny čtyři hlohy. I arboretum se dočká nových výsadeb stromů a keřů. Z listnáčů budou vysazeny olše, topol, z jehličnatých stromů mohutné douglasky a modříny. Keřové patro se rozroste o nové druhy okrasných hortenzií, vilínů, kalin, ořechoplodců, které v arboretu ještě nejsou, a přibydou zde také druhy ovocné, a to šípky, bezy, černé jeřáby, mišpule či muchovníky.

V rámci programu „Podpora výsadby dřevin“ bude vysazeno dvacet stromů na soukromých pozemcích, jejichž vlastníci podali žádost o podporu a splnili podmínky programu. Zájem měli o stromy ovocné, ale i o červenolisté buky, hlohy, jedle, douglasky a také o lípy.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page