Ve Frýdku-Místku začala bloková čištění

22. 3. 2021

Ve Frýdku-Místku začala bloková čištění


V úterý 16. března provedly městské technické služby v letošním roce první blokové čištění, a to na ulicích Škarabelova, Gogolova a J. K. Tyla. Hned následující čištění na I. části ulice Anenská však muselo být pro nepříznivý vývoj klimatických podmínek zrušeno. O jeho náhradním termínu se bude jednat a občanům bude případně včas sdělen. V plánu je pro letošní rok celkem 73 blokových čištění. Postupuje se podle předem stanoveného a schváleného harmonogramu, avšak významný vliv na průběh mají nejen klimatické podmínky, ale také pandemická situace. V současné době se předpokládá, že poslední blokové čištění proběhne 11. listopadu na ulici Jungmannova.


Komplexní ruční i strojní úklid včetně odplevelení dlažby a vyčištění kanálových vpustí probíhá ve většině případech každé úterý a čtvrtek. Na nejfrekventovanějších místech, jako například na ulici Sadová nebo 8. pěšího pluku, je úklid plánován na sobotu či neděli, kdy je pohyb občanů omezenější. Na veškerá bloková čistění jsou obyvatelé upozorněni s týdenním předstihem přenosným dopravním značením, na němž je uvedeno datum a začátek čištění. Zaměstnanci technických služeb v uvedený den přijíždí na místo ráno v sedm hodin a začínají s ručním čištěním. „V osm hodin jsou již vozidla, která zůstávají v zóně blokového čištění, přemísťována na vyčištěné úseky komunikace v rámci zóny blokového čištění, což bývá účtováno jako započatý odtah. Vše samozřejmě probíhá v koordinaci s městkou policií. Překážející vozidla zabraňují efektivnímu průběhu celé akce, především při čistění kanálových vpustí, brání při případných obnovách vodorovného značení i při strojním čistění zametačem. Opětovně žádáme občany, aby nebyli k dopravnímu značeni lhostejní a aby včas svá vozidla přeparkovali,“ apeloval Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva TS a.s.


„Letos, v porovnání s předcházejícími lety, je z důvodu celoplošné opravy komunikace z plánu blokovek vyřazena část ulice Novodvorské. Místo ní jsme do harmonogramu zahrnuli část ulice Dobrovského, ta je připojena k druhé etapě úklidu ulice J. Čapka, která proběhne 21. října,“ pokračoval Jaromír Kohut.


Kompletní plán blokového čištění lze zobrazit kliknutím na odkaz pod článkem. Mapy ulic, kde se aktuálně úklid provádí, občané naleznou na webových stránkách technických služeb v záložce Týdenní plány, provoz Komunikace.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png