top of page

V červnu proběhnou další opravy místních komunikací

10. 6. 2021

V červnu proběhnou další opravy místních komunikací


Zaměstnanci technických služeb budou pokračovat v opravách místních komunikací. Rada města schválila další lokality, kde budou obnoveny povrchy vozovek a jednoho chodníku. Jedná se o „Opravu části komunikací v, k. ú. Frýdek“, která zahrnuje ulici Slunečná s opravovanou plochou 1652 m2, ulici Mikoláše Alše s 544 m2, ulici Nádražní o ploše 1132 m2 a Růžový pahorek s 2260 m2. Chodník bude opraven na ulici Československé armády.

„Výše vyjmenované lokality časově navazují na již dokončené opravy místních komunikací a parkoviště u hřbitova v Lískovci. Od 8. června začaly opravy přímo ve městě. Co se týká postupu prací, nejprve bude odfrézován stávající opotřebený asfaltový povrch, následně bude plocha vyčištěna zametacím strojem. Samozřejmě, že taky budou výškově upraveny mříže uličních vpustí. Takto připravený povrch bude ošetřen spojovacím asfaltovým postřikem, až pak bude položena nová asfaltobetonová obrusná vrstva, kterou naši pracovníci zaválcují a pak provedou závěrečné zalití spár,“ popsal předseda představenstva Jaromír Kohut.

Opravena bude i část chodníku na ulici Československé armády, která bude zahájena počátkem druhé poloviny června, jedná se o plochu 579 m2, která bude obnovena zámkovou dlažbou. Celkem bude použito 152 metrů chodníkových a 195 metrů silničních betonových obrubníků. Také bude nutno provést výškovou úpravu mříže šesti uličních vpustí a dvou poklopů, v pěti případech bude upravena výška krycího hrnce, šoupěte, a na závěr budou provedeny terénní úpravy na ploše 76 m2.

Veškeré práce budou probíhat za provozu bez úplných uzavírek předmětných komunikací pouze s omezením provozu, proto prosíme projíždějící řidiče o respektování dopravního značení a opatrnost při pohybu staveništěm, ale také o pochopení v případě čekání na uvolnění průjezdu opravovanou komunikací.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page