Výstavba autobusového zálivu na ulici El. Krásnohorské

10. 11. 2020

Na začátku září začali zaměstnanci technických služeb realizovat výstavbu nového autobusového zálivu na ulici El. Krásnohorské. Tento záliv bude umístěn podél stávající místní komunikace, šířka zastávkového pruhu bude 3 metry a délka 12 metrů. Zastávka bude opatřena nástupištěm ze zámkové betonové dlažby, které bude splňovat bezbariérové parametry.

„Naši zaměstnanci mají již hotovou hrubou stavbu, mají položeny obrubníky, vybetonovaný pás pro autobusové stání a navezeno kamenivo do konstrukčních vrstev chodníků. V současné době probíhá technologická přestávka, kdy „zraje“ beton autobusového stání. Dále bude následovat pokládka zámkové dlažby samotného nástupiště a také posunutého chodníku, který bylo třeba vychýlit vlivem vybudování nové zastávky. V konečné fázi výstavby proběhne oprava asfaltu podél zálivu, instalace svislého a vodorovného dopravního značení a samozřejmě i terénní úpravy okolí, jimiž se uvedou okolní povrchy dotčené stavbou do původního stavu. Nástupiště bude osvětleno stávajícím veřejným osvětlením, zastávka bude opatřena přístřeškem. Akce bychom měli ukončit začátkem prosince,“ uvedl předseda představenstva Jaromír Kohut.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png