top of page

Výroba části městského mobiliáře zahájena

26. 1. 2021

V rámci jednotné strategie bylo rozhodnuto o instalaci  pouze dvou typů. Jednak jsou to lavičky typu „Schönbrunn“, které jsou typizované a nakupují se u jejich výrobce. Tento typ laviček se instaluje v exponovaných částech města, tzn. například na obou náměstích, v parku Pod Zámkem nebo na veřejných pohřebištích. Tato obměna byla již prakticky ukončena v loňském roce, kdy tři lavičky tohoto typu byly instalovány na třídě T.G. Masaryka a 21 ks na centrálním veřejném pohřebišti na Panských Nových Dvorech.

Druhým typem jsou lavičky, které byly vyvinuty přímo v technických službách, společnost TS a.s. má tento typ zaevidován u Úřadu průmyslového vlastnictví pod svým průmyslovým vzorem, a která je pracovně označována pod názvem TS 2. „Tyto lavičky jsme začali vyrábět v roce 2018 a na základě schváleného plánu obnovy v každém roce postupně pro odbor Správy obecního majetku na začátku kalendářního roku vyrábíme v našich dílnách nové, které následně v jarních měsících instalujeme výměnou za původní, jež jsou již v havarijním stavu. Jen v loňském roce bylo takto vyměněno celkem 176 laviček tohoto typu. Největší počet byl realizován v Sadech B. Smetany, kde se jednalo celkem o 92 ks, v Janáčkově parku to bylo 32 kusů, na nově postaveném dětském hřišti na sídlišti Kolaříkovo celkem 11 laviček. Zbylých 41 kusů pak bylo instalováno na ostatních místech města především na základě individuálních požadavků občanů. Také v letošním roce se počítá s dalšími výměnami, konkrétně v sídlišti Kolaříkovo to bude 31 laviček, v Bezručově sídlišti 42 kusů, v centrálním parku pak následně 13 laviček. I letos výrobu, včetně určitého počtu navíc, směřujeme tak, aby samotná instalace proběhla v březnu, respektive v dubnu. Ani letos nebudou na jednotlivých kusech chybět citáty vztahující se k předmětné lokalitě,“ konstatoval předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.

Velký ohlas mezi veřejností zaznamenalo v posledních dvou letech možnost zapůjčení bicyklů, tzv. Re-kol. V letošním roce dojde sice ke změně provozovatele, nicméně v žádném případě by to nemělo mít vliv na počet rozmístěných kol. Proto také 55 stojanů, které byly v loňském roce vyrobeny v podmínkách společnosti TS a.s. a následně instalovány prakticky na území celého města, bude letos rozšířeno o dalších devět. I tyto umístí zaměstnanci TS a.s. na příslušná místa v březnu tak, aby stojany mohly plnit brzy svou funkci.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page