top of page

Výměna písku

28. 3. 2021

V městských pískovištích probíhá výměna písku.


Celkem ve 114 pískovištích, které jsou ve vlastnictví statutárního města, proběhne v jarních měsících výměna písku. Postupně bude odebrán stávající písek na 66 pískovištích ve Frýdku a také ve 48 v místecké části města a postupně bude do každého z nich navezen písek nový.


„Od 15. března začali naši zaměstnanci práce nejprve v Místku, a to na sídlištích Riviéra a Bezručovo. Upřednostňována jsou pískoviště na certifikovaných dětských hřištích, jichž je ve městě celkem čtyřicet. Přibližně u třetiny pískovišť je zapotřebí provést úpravu okolního terénu. Jedná se většinou o pískoviště v travnatých plochách, kde je prováděno ruční okopání, aby nedocházelo k zarůstání drny. K výměně je v průběhu roku použito cca 350 tun certifikovaného písku s atestem, aby vyhovoval stanoveným hygienickým limitům. Harmonogram počítá s těmito pracemi až do konce měsíce května. Pokud jsou některá pískoviště v rekonstrukci, písek je vyměněn až po dokončení oprav,“ uvedl Jaromír Kohut, předseda představenstva.


V letních měsících proběhne kontrola aktuálního stavu všech pískovišť a dle potřeby bude provedeno jejich vyčištění, okopání a případně i doplnění písku.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page