top of page

TS a.s. slaví 25. narozeniny – 6. část

6. 10. 2020

Provoz Přenesená správa zajišťuje správu, kontrolu, evidenci a plánování oprav, údržby a rekonstrukcí místních a účelových komunikací, propustků a mostů. Provoz rovněž odpovídá za vedení a aktualizaci pasportu místních a účelových komunikací včetně svislého dopravního značení, pasportu mobiliáře, pasportu dětských hřišť a sportovišť, pasportu zeleně (veřejné, neveřejné a silniční vegetace).

„Provoz Přenesená správa je naším nejmladším provozem, který začal fungovat od roku 2017. Jeho zaměstnanci mají v kompetenci také výkon odborného dozoru správce místních komunikací (MK) zahrnující dozor, ochranu a kontrolu silniční sítě místních komunikací, její prohlídky a kontroly. Jejich úkolem je sestavení „Plánu celoplošných oprav místních komunikací“ a návrhu „Plánu kontrol MK“ včetně návrhu plánu „Výhledu oprav MK na další kalendářní rok“. Pracovníci tohoto provozu zajišťují provádění kontroly a dohledu nad pracemi prováděnými třetími osobami v konstrukčních vrstvách místních komunikací v rámci zvláštního užívání a také předávání ploch místních komunikací pro realizaci nájemních smluv pořádaných akcí na území města Frýdek – Místek,“ popsal předseda představenstva Jaromír Kohut.

Provoz také stanovuje podmínky odborného správce místních komunikací třetím osobám k zásahům do místních komunikací, k zásahům nebo k užívání silničních pozemků, včetně reklam na veřejném osvětlení, mostech nebo jiných objektech, které jsou součástí nebo příslušenstvím místních komunikací v rámci zvláštního užívání MK. Také poskytuje stanoviska odborného správce místních komunikací třetím osobám k jejich žádostem o zvláštní užívání MK a poskytuje rovněž stanoviska odborného správce místních komunikací odborům Magistrátu města Frýdek – Místek, k jejich žádostem o pronájmy ploch pro sportovní, kulturní, reklamní a stavební práce, které jsou následně povolovány ve zvláštním užívání MK.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page