TS a.s. slaví 25. narozeniny – 5. část

4. 10. 2020

Provoz Veřejné osvětlení provádí správu a údržbu veřejného osvětlení, pečuje o 8 107 svítidel na území celého města včetně místních částí (Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Skalice, Lískovec), o 10 křižovatek řízených světelným signalizačním zařízením a o 75 nasvětlených přechodů pro chodce.

Současné veřejné osvětlení statutárního města Frýdek-Místek je moderním systémem napojeným po dobu 24 hodin denně na dispečink v sídle TS a.s. Pokud dojde na některém rozvaděči veřejného osvětlení k poruše, ihned je pomocí modemů vyslána informace o problému na dispečink, kde dispečer podle druhu poruchy kontaktuje elektromontéra a ten pak neprodleně vyráží na místo a poruchu odstraňuje. Systém zapínání a vypínání veřejného osvětlení je řízen automaticky podle intenzity denního světla. V průběhu nočních hodin je snižováno napětí, intenzita osvětlení mírně poklesne, a tak je dosaženo snížení spotřeby elektrické energie.

„Naši zaměstnanci provádí pravidelnou údržbu a kontrolu osvětlení. Kromě preventivní údržby a rekonstrukcí provádí i postupnou obnovu zařízení a montáže nových prvků do osvětlovacích souborů. Postupně také budujeme městskou optickou síť. Každoročně v období Adventu tento provoz vyvěšuje na sloupy veřejného osvětlení vánoční světelné ozdoby různých tvarů i barev, na větve vybraných stromů navěšují světelné řetězy. Občané se mnou určitě budou souhlasit, když vyzvednu vánoční výzdobu na ulici 8. pěšího pluku,“ uvedl předseda představenstva TS a.s.

Zaměstnanci provozu zajišťují také chod místního rozhlasu, instalaci a údržbu parkovacích automatů. Společnost vlastní kamerový systém na území celého města, v současné době udržuje celkem 111 ks kamer, z toho je v provozu 26 ks kamer na detekci registračních značek vozidel na vjezdech a výjezdech z města, celkem 51 otočných kamer a 34 statických, které slouží především pro účely Městské policie k prevenci kriminality, ale také pro účely Policie ČR při řešení dopravní obslužnosti.

K nejvýznamnějším zakázkám za poslední tři roky patří výstavba veřejného osvětlení na ulici Zátiší, ve Skalici (Sosnina-Na Mokřinách), na ulici 17. listopadu. Také výstavba světelného signalizačního zařízení na ul. Frýdlantská-Čelakovského a na přechodu pro chodce u katastrálního úřadu na ulici T. G. Masaryka, výměna řadičů světelných signalizačních zařízení na křižovatkách ulic Janáčkova a Frýdlantská, Bruzovská a T. G. Masaryka, Revoluční a Lískovecká. V loňském i v letošním roce provedli zaměstnanci provozu výstavbu nového veřejného osvětlení na ulici T. G. Masaryka v rámci rekonstrukce Rubikovy křižovatky.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png