top of page

TS a.s. slaví 25. narozeniny – 4. část

1. 10. 2020

Po provozech Technická správa a Zeleň bychom Vám rádi představili provoz Komunikace, který v rámci TS a.s. realizuje nejvyšší roční tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Provoz zajišťuje správu a údržbu místních a účelových komunikací, chodníků, propustků a mostů na území města včetně místních částí (Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Skalice, Lískovec). Udržuje celkem 420,5 kilometrů místních komunikací, 99 mostů a lávek.

„Hlavní mezníkem tohoto provozu byl rok 2014, odkdy TS a.s. vykonává správu místních komunikací vedených v jejich pasportu. Společnost uzavřením Smlouvy o přenesení (předání a převzetí) komplexní hospodářské správy pozemních komunikací statutárního města Frýdek-Místek na TS a.s. úspěšně dokončila s účinností od 1.10.2014 projekt týkající se přenesení hospodářské správy části majetku a místních komunikací ze statutárního města Frýdek-Místek na společnost TS a.s.,“ vysvětlil předseda představenstva Jaromír Kohut.

Hlavní náplní činnosti provozu jsou opravy místních komunikací, celoplošné opravy asfaltových ploch, instalace vodorovného i svislého dopravního značení, úklid města a zimní údržba. Ta je ve městě legislativně upravena vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění, a zároveň nařízením města, které vymezuje neudržované úseky a technické podmínky provádění zimní údržby chodníků. Plán zimní údržby zahrnuje celkem 353 km místních komunikací, které patří do správy statutárního města Frýdek-Místek, včetně komunikací v místních částech Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, ale také lokality Baranovice, Gajerovice, Bahno.

Zimní údržba je prováděna podle vývoje počasí tak, aby byla zajištěna průjezdnost městem po celých 24 hodin denně. Odklízení sněhu je prováděno strojně traktory s pluhy a sypači, ale zároveň probíhá i ruční odhrnování hlavně autobusových zastávek, schodů, lávek a přechodů.

V rámci úklidových prací je stěžejním obdobím druhé čtvrtletí roku, kdy se celoplošně na území města provádí tzv. jarní úklid, zametají se a strojně se čistí komunikace, schodištní plochy, přechodové lávky, odstraňuje se posypový materiál, čištěny jsou i dopravní značky, také jsou odstraněny drny podél cest a chodníků. Myjí se také autobusové zastávky a čistí kanalizační vpusti. Nejdříve se uklízejí hlavní třídy, náměstí a nejfrekventovanější lokality ve městě, pak následují pěší zóny. Kromě strojního čištění provádí zaměstnanci TS a.s. ruční úklid parků, lávek, schodišť, chodníků a sídlišť. Všechen tento úklid technické služby ještě doplňují blokovým čištění ulic. Každoročně je celkem vykonáno cca 80 blokových čištění v rámci kterých se vyčistí zhruba 1100 kanalizačních vpustí. Zametací stroje vyjíždí i do místních částí města, do Chlebovic, Lysůvek a Zelinkovic.

Vzniklé výtluky po zimním období zaměstnanci provozu Komunikace již na konci zimy mapují a nejkritičtější místa ve městě jsou provizorně opravovány. Zpravidla od poloviny března, pokud, pokud to povětrnostní podmínky dovolují, bývá pak zahájena řádná oprava výtluků. Nejdříve se začíná na nejfrekventovanějších úsecích. Přednost mají opět autobusové trasy a požadavky z magistrátu města Frýdek-Místek, pak následují páteřní komunikace v sídlištích a v poslední etapě ostatní vozovky.

Provoz každoročně realizuje řadu významných oprav nebo rekonstrukcí komunikací včetně chodníků. Jen namátkou můžeme zmínit v roce 2017 celoplošné opravy komunikací ul. Jana Švermy, ul. Puškinova, ul. Krátká, ul. Bavlnářská, ul. Na Aleji, ul. M. Magdonové, ul. Pod Zámečkem, v Lískovci, ul. K Sedlištím, ul. Horní, ul. Bahno – Příkopy a ve Skalici. Dále byla provedena oprava chodníku ul. Míru, výstavba parkoviště na ul. Anenská, výměna obrub u chodníku ul. Revoluční.

O rok později provoz realizoval například výstavbu vodovodu a komunikace v Lískovci, opravu komunikace ul. Čelakovského, ul. Hasičská, Bahno-Příkopy od garáží po ul. Čelakovského, ul. Pod Školou a Nad Stadionem, ul. K Hájku, ve Skalici úsek od kravína k vyhlídce, celoplošnou opravu místní komunikace mezi ul. Bruzovská a ul. K Lesu, opravu komunikace kolem separace v Lískovci, opravu chodníků na ul. Slezská, Dr. Petra a Lipová, v sadech B. Smetany, rekonstrukci komunikace před domy č.p. 1759-1761 ul. Dlouhá, výstavbu parkoviště u OD Meca na Slezské a rekonstrukci příjezdových ploch a vstupů MŠ F-M, Myslivečka 1883.

V loňském roce byla realizována oprava chodníku ul. K Hájku, celoplošná oprava místních komunikací v Lískovci, rekonstrukce prostoru před garážemi na ulici Lubojackého, výstavba chodníku ul. Černá cesta, oprava plochy před prodejnou potravin ul. Třanovského, celoplošné opravy místních komunikací ul. Frýdlantská, Komenského, V. Nezvala a odstranění nevyužitých zpevněných ploch ve Frýdku-Místku.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page