TS a.s. slaví 25. narozeniny – 3. část

30. 9. 2020

V dnešním dílu Vám přiblížíme provoz, který má nejvíce zaměstnanců v rámci TS a.s., a to Zeleň. Tento provoz udržuje plochy veřejné zeleně pro statutární město Frýdek-Místek včetně jeho místních částí Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky.

Po zahájení komplexní údržby městského arboreta o rozloze necelých 2 hektarů v současnosti pracovníci provozu pečují o plochu s celkovou rozlohou 224 hektarů, přičemž travnaté porosty, ke kterým se řadí parkové, parterové a luční plochy, doprovodná zeleň a květnaté louky jsou o celkové výměře 173 ha. Kromě toho provoz pečuje o keřové porosty volně rostlé na ploše 114 738 m2 a o tvarované keřové výsadby na ploše 5 296 m2. Zapojené skupiny dřevin se rozprostírají na ploše 300 862 m2. Dále mají v péči 5 558 m2 květinových záhonů letniček, trvalek a cibulovin v trávníku a 16 976 solitérních dřevin.

„V oblasti údržby městské zeleně byl pro nás nejvýznamnější rok 2005, kdy jsme uspěli ve výběrovém řízení na údržbu veřejné zeleně ve Frýdku. Od tohoto roku udržujeme celé město včetně jeho místních částí. Na podzim v roce 2017 nám bylo předáno do správy a údržby i městské arboretum. Dalším významným mezníkem tohoto provozu byl rok 2007, kdy vznikla naše pohřební služba Pietas, která je organizačně zařazena právě pod provoz Zeleň. Předmět podnikání jsme rozšířili o tuto činnost, vzhledem k tomu, že spravujeme pro statutární město smuteční obřadní síň, vedeme agendu hrobové matriky a také máme ve správě všechny městské hřbitovy včetně místních částí,“ uvedl předseda představenstva Jaromír Kohut.

Údržba travnatých ploch probíhá od konce dubna až do konce září, a to s různou intenzitou údržby. Pro zabezpečení četnosti sečení jsou zaměstnanci TS a.s. v terénu i o sobotách, v plném provozu je deset traktorových sekaček, několik křovinořezů a ručních sekaček s pojezdem, které jsou využívány na dokosování trávníků podél obrubníků, zábradlí, laviček, odpadkových košů a jiných překážek v zeleni. Svahovité plochy s velkým sklonem jsou sečeny dálkově ovládanou svahovou sekačkou Spider.

Každoročně je od jara do podzimu Frýdek-Místek zkrášlován několika tisíci různobarevných květů. Součástí jsou i květinové plochy z přímých výsevů, výsadby trvalkovo-letničkové v kombinaci s cibulovinami. V centru jsou rozmístěny mobilní květinové pyramidy a na vybraných sloupech veřejného osvětlení připevněny ozdobné květinové závěsy. Tradičně jsou vysázeny předpěstované sezonní květinové sazenice.

Provoz Zeleň rovněž každoročně v jarních měsících obměňuje v městských pískovištích písek, a to hlavně z hygienických důvodů. Zaměstnanci TS a.s. pečují celkem o 117 pískovišť. Nejprve je odtěženo přibližně dvacet centimetrů starého písku, a pokud není třeba provádět žádnou opravu pískoviště, je dosypán písek nový certifikovaný, který splňuje předepsanou zrnitost, obsah chemických látek a bakterií. Následně je pak okolí pískoviště uklizeno a tím připraveno pro hry malých dětí.

Pracovníci provozu Zeleň provádějí zpravidla od června do konce srpna letní řezy stromů dle pokynů odboru životního prostředí a zemědělství. Cílem těchto prací je zvýšení celkové vitality a zdravotního stavu stromů, zajištění jejich provozní bezpečnosti a podchozích a podjezdných profilů komunikací. Mnohé ořezy se provádějí i na základě oprávněných požadavků zdejších občanů. Jedná se například o zasahování vegetace do fasád domů či oken. Po těchto řezech následuje úklid štěpkováním větví. Vzniklá štěpka se dále používá k mulčovaní výsadeb a keřových skupin na plochách veřejné zeleně města.

Na podzim tento provoz zajišťuje podzimní úklid listí, z větší části pomocí traktorových sekaček. Na nepřístupných plochách, především pod stromy a keři nebo kolem městského mobiliáře, kde se strojní technika nedostane, probíhá ruční vyhrabání. Takto sebrané listí se odváží na kompostárnu do Bruzovic, kde se biologický odpad zpracovává. V zimních měsících, v období vegetačního klidu, se provádí kácení stromů a řez dřevin. Kácení je realizováno vždy na základě požadavků z magistrátu města Frýdku-Místku z odboru životního prostředí a zemědělství. Přednostně se však vždy odstraňují havarijní stavy dřevin vzniklé vlivem například silného větru, aby se co nejrychleji odvrátilo ohrožení či újma na zdraví občanů nebo majetku. Vzniklé pařezy jsou pak vyfrézovány. Provoz se pravidelně stará i o všechny nové stromy, které byly vysázeny v rámci řádné nebo náhradní výsadby. U nich se s odbornou pečlivostí provádí výchovný řez, potřebné opravy kotvení, vhodné přihnojení, popř. chemické ošetření proti škůdcům.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png