top of page

TS a.s. slaví 25. narozeniny – 2. část

28. 9. 2020

Ve čtvrtek 24. září si mohli návštěvníci těchto webových stránek přečíst chronologicky uspořádané informace o historii a začátcích technických služeb ve Frýdku-Místku. Rádi bychom navázali a prezentovali současnou akciovou společnost a jejich pět provozů. Dnes představujeme první, a to Technickou správu.

Náplň činnosti provozu se postupně vyvíjela, zpočátku hlavním úkolem byla v první řadě technická podpora ostatních provozů v rámci TS a.s. a správa celého areálu, od těchto činností se odvíjel jeho název. Mimo to také vykonával ještě další činnosti. Provozoval 15 parkovišť na území města Frýdek-Místek a spravoval celkem 38 plakátovacích ploch. Také zajišťoval výrobu a následnou montáž prvků městského mobiliáře (odpadkové koše, lavičky, různé druhy zábradlí a plotů, autobusové zastávky, sportovní prvky). Náplní provozu byla také výroba a montáž lehkých a středních zámečnických konstrukcí (oprava lávek pro pěší, reklamní tabule, plakátovací tubusy, vývěsní skříňky, informační tabule) a dodávka a montáž typizovaných dětských prvků. Rovněž zde patřil i provoz městské tržnice, a to do května 2009, kdy byla zrušena. Od letní sezony 2005 až do konce roku 2012 tady bylo organizačně začleněno i provozování autokempu na Olešné.

„Největší změny v naší činnosti zaznamenal právě provoz Technická správa. Na základě poptávky ze strany jediného akcionáře jsme optimalizovali vnitřní procesy, organizační strukturu a postupně se tak utvářela současná podoba provozu. Hlavní náplní činnosti provozu je nyní výstavba nových a rekonstrukce stávajících dlažebních chodníků, správa a údržba osmnácti městských parkovišť, správa a údržba městského mobiliáře, který zahrnuje výrobu, instalaci a údržbu sportovních prvků, laviček, autobusových zastávek, zábradlí a plotů, osázení záchytných sítí na velkoplošných prostranstvích a sportovních hřištích. Zaměstnanci provozu realizují dodávku a montáž typizovaných dětských prvků, provádění revizí dětských hřišť ve městě. Provoz má ve správě na území Frýdku-Místku 36 certifikovaných dětských hřišť, 360 certifikovaných a 164 necertifikovaných dětských prvků s celkovým počtem 771 všech evidovaných prvků a ploch. Dále provoz spravuje na území města 49 sportovišť s celkem 353 prvky, od roku 2016 údržba městského bytového a nebytového fondu,“ popsal předseda představenstva Jaromír Kohut.

Zaměstnanci provozu kromě toho realizovali v posledních třech letech řadu zakázek ať již v oblasti rekonstrukcí nebo různých oprav. V roce 2017 to byla například oprava více jak stometrového úseku zábradlí ul. Hlavní v Místku, výstavba chodníku v Lískovci od transformátoru po hřbitov, oprava fasády požární zbrojnice v Lískovci, rekonstrukce prostor pro vazárnu květin, oprava nebytových prostor - Klub Kosťa, oplocení několika dětských hřišť s instalací dětských motivů nebo oprava chodníků na centrálním hřbitově. V roce 2018 prováděl provoz rekonstrukci chodníků na veřejném pohřebišti ve Frýdku – 2. část IV. etapy, rekonstrukci veřejného sportoviště ul. Jeronýmova, a také další oplocení dětských hřišť s instalací dětských motivů. V loňském roce pracovníci provozu provedli další etapu opravy zábradlí ul. Hlavní - úsek od kina Vlast po výjezd ze starého autobusového stanoviště v Místku, realizovali úpravy smuteční síně na centrálním hřbitově ve Frýdku a vystavěli nové chodníky na veřejném pohřebišti v Lískovci (katolický hřbitov). V témže roce byla provedena taktéž rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Frýdku v jeho centrální části, oplocení dalších dětských hřišť a na centrálním hřbitově byly dokončeny opravy chodníků. V letošním roce nejvýznamnější akcí byla výstavba nového dětského hřiště na sídlišti Kolaříkovo.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page