TS a.s. slaví 25. narozeniny

23. 9. 2020

„V letošním roce si připomínáme 25 let od založení akciové společnosti TS a.s. Rádi bychom občanům přiblížili, jak technické služby fungovaly a s jakými problémy se posupně vypořádaly. Vždy se jednalo o podnik zaměstnávající pracovníky s požadovanou odborností, vybavený potřebnými stroji a zařízením, s cílem pečovat o město a dosáhnout co největší spokojenosti místních občanů s poskytovanými službami. V následující sérii článků Vám představíme historii technických služeb, vznik příspěvkové organizace i současnou akciovou společnost,“ nastínil Jaromír Kohut předseda představenstva TS a.s.

Historie technických služeb ve Frýdku-Místku od roku 1968

Technické služby jako příspěvková organizace Městského národního výboru ve Frýdku-Místku (MěstNV) byly zřízeny od 1.1.1968 usnesením plenárního zasedání MěstNV. Do této doby neplacené služby zahrnující údržbu a správu místních komunikací, sadů a veřejného osvětlení, městských hřbitovů, veřejných záchodků, přehradní nádrže Olešná a další, byly řízeny přímo odborem místního hospodářství MěstNV.

V roce 1969 byly jednotlivé provozy umístěny na různých místech frýdecké částí města. Ředitelství, ekonomický úsek, doprava, sklady, údržba komunikací, svoz tuhého domovního odpadu (TDO) a vedoucí jednotlivých provozů byli v prostorách mezi městskou knihovnou a kasárnami na ulici Slezské. Kanceláře a sklady byly tehdy umístěny v tzv. „finském domku“, vrátnice byla z unimo buňky. Vjezd do areálu byl naproti restaurace U Křivého psa. V této lokalitě byla rovněž stolárna, která byla v samostatné budově. Autodílna, dopravní značení, natěračská dílna a elektrodílna byly umístěny na Gottwaldově (dnes Zámeckém) náměstí ve Frýdku, v prostorách mezi restaurací Dancing (dnes BUFFALO restaurace*bar) a Frýdeckým zámkem. Ve vlastní budově byly dílny, ve sklepních prostorách byl příruční sklad pro autodílnu. Dnes je v těchto místech vstup z náměstí do zámeckého parku. Elektrodílna byla umístěna přímo v budově zámku a měla vchod ze dvora od restaurace Dancing. V současné době je tento vstup zazděn a vedle původního schodiště ke vstupu do dílny zůstala pouze kamenná zídka. Ze zámeckého nádvoří byl vjezd do garáže, která patřila k elektrodílně.

Provoz zahradnictví byl na ulici Mánesova ve Frýdku a měl své vlastní skleníky. Správa městského hřbitova byla u obřadní síně hřbitova ve Frýdku.

Od roku 1969 byla postupně realizována výstavba celého nového areálu Technických služeb Města Frýdku-Místku na ulici Slezské. Areál byl v prostoru od ulice Slezské po ulici Ed. Urxe a od městské knihovny po areál kasáren. Byl vybudován objekt garáží, dílen, šaten a sociálního zařízení, kanceláře pro vedení podniku, ekonomický úsek, právníka, vedení jednotlivých provozů a kulturní místnost. V kulturní místnosti probíhaly veškeré podnikové akce, porady, kulturní i sportovní vyžití pracovníků (např. turnaje ve stolním tenisu), srazy důchodců zaměstnaných v minulosti u technických služeb, setkání se zástupci jiných měst v rámci výměny zkušeností mezi městy tehdejší ČSSR, setkání s projektanty, kteří projektovali nová sídliště.

Postupně byly do nového areálu na Slezskou přestěhovány provozy zeleně, autodílna, dopravní značení, natěračská dílna a elektrodílna. Byl vybudován sklad olejů. Tak jak se město rozrůstalo, stavěla se nová sídliště, přibýval i počet pracovníků technických služeb. Byla vybudována nová budova vrátnice s kancelářemi pro techniky. Vjezd do areálu se přemístil z ulice Slezské na ulici Ed. Urxe. Ředitelství a část kanceláří se přemístilo do rodinného domku na ulici Ed. Urxe. Tento domek byl pracovníky nazýván „VILA AMÁLKA“.

Po vybudování nového areálu na ulici Slezské bylo přistoupeno k postupné obnově stávajícího strojního parku a k nákupu nových strojních zařízení pro zajištění kvalitního životního prostředí města. V této době se Technické služby Města Frýdku-Místku právem staly vzorem pro ostatní města, a to jak vybudovaným areálem, tak zázemím pro své pracovníky i strojním vybavením. Řada zástupců jiných měst navštěvovala frýdecko-místecké technické služby k načerpání zkušeností.

V roce 1983 však musel tento areál ustoupit výstavbě panelových domů sídliště Slezská. Nastalo rušení celého areálu na Slezské a postupné přemisťování do nových prostor na tř. Lidových milicí (nyní 17. listopadu) v Místku.

Zde byla původně textilka a později prostory využívalo vojsko. Než bylo možno začít s výstavbou nového areálu, musely technické služby postavit novou halu pro vojenské sklady v Mošnově a zbourat objekty původní textilní továrny. Vše probíhalo takzvaně za pochodu. Část provozu a techniků bylo v areálu na Slezské v provizorních unimo buňkách a část již na tř. Lidových milicí ve starých budovách. Přemístěna byla elektrodílna do objektu dnešní stolárny. Úsek ředitele a část techniků byl dočasně umístěn v dnešní budově elektro. Ekonomický úsek byl přemístěn do okálů a část techniků byla ve zděné budově. Budovy byly na pozemcích, které již dnes technickým službám nepatří. Byly odprodány po roce 1989 společnosti Telecom. Celý objekt garáží na Slezské byl postupně zbourán, přemístěn do Místku a znovu vystavěn ve stejné podobě jako stál v areálu na Slezské. Protože se uvažovalo o tom, že TS Nový Jičín a TS Frýdek-Místek budou společnosti, které budou tyto služby zajišťovat pro celý okres, byl nový podnik vystavěn už s většími skladovacími prostory. V zadní části objektu měly být soustředěny veškeré dílny údržby, kromě dílny automechaniků.

Ředitelem Technických služeb Frýdek-Místek byl od začátku, tj. od roku 1968 až do roku 1990, p. Milan Luzar. Řídil tedy výstavbu areálu na ulici Slezské i nového areálu na tř. Lidových milicí. Provoz odvozu TDO stále patřil mezi služby, které TS zajišťovaly. Tato činnost byla provozována v TS až do roku 1994.

V roce 1985 zajišťovaly Technické služby města Frýdku-Místku údržbu 270 km komunikací a 261,5 km chodníků (včetně integrovaných obcí), 156,5 ha veřejné zeleně, 4449 kusů svítidel veřejného osvětlení, odvážely 6918 popelnicových nádob, 823 kontejnerů. Ve správě měly 11 hřbitovů. To vše zajišťovaly počtem 173 pracovníků.

V roce 1995 vznikla ke dni 1. července 1995 akciová společnost TS a.s., a to z rozhodnutí Města Frýdek-Místek, které je jejím jediným zakladatelem a akcionářem. Sídlo společnosti je po celou dobu na ulici 17. listopadu v Místku. Její zásadní mezníky i činnosti, které provozuje, budou předmětem článků v průběhu následujícího představení jednotlivých provozů.

„Vyvrcholení prezentace TS a.s. jsme naplánovali na sobotu 10. října, kdy chceme uskutečnit čtvrtý ročník Dne otevřených dveří. Zda akce skutečně proběhne, závisí na vývoji epidemiologické situace a z toho plynoucích omezení,“ uvedl předseda představenstva.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png