top of page

Technické služby jsou na zimní údržbu připraveny

29. 11. 2020

Frýdecko-místecké technické služby mají ve své správě 415 kilometrů místních komunikací včetně místních částí jako je Skalice, Panské Nové Dvory, Lískovec, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Baranovice, Bahno, Gajerovice. Z toho je 181 kilometrů místních vozovek a 234 kilometrů čítají všechny chodníky. Ne všechny komunikace jsou v rámci zimní údržby z tohoto výčtu udržovány. Rozsah, způsob a technologie zimní údržby ve Frýdku-Místku se řídí plánem, který zohledňuje i aktuální vývoj průjezdnosti ve městě spojený především s výstavbou obchvatu nebo omezeními v rámci stavebních prací, především při výstavbě kanalizace v místních částech Chlebovice, Lysůvky a Skalice, případně dalších oprav v některých lokalitách.

Místní komunikace jsou v plánu rozděleny do čtyř pořadí dle důležitosti. Do prvního patří sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou a linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace. Jako druhé v pořadí jsou sběrné místní komunikace nezařazené do 1. pořadí a důležité obslužné místní komunikace. Ve třetím jsou pak řazeny ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do druhého pořadí a důležité obslužné místní komunikace. Do čtvrté skupiny jsou zahrnuty místní komunikace, na nichž se zimní údržba neprovádí na základě Nařízení města, které rovněž upravuje technické podmínky provádění zimní údržby chodníků.

„Od 1. listopadu máme v provozu dispečerskou službu zimní údržby, a to každý den po celých 24 hodin, jsme dostatečně předzásobeni posypovou solí, velká část nám zbyla po letošní relativně mírné zimě v lednu a únoru. Na skladu máme 1 226 tun soli, inertní posyp bude navážen operativně. V průběhu letošního roku jsme pořídili další univerzální nosič nástaveb se zimní výbavou, radlicí a sypačkou, náhradou za zastaralý vůz Multicar, který bude využíván v zimní období především k údržbě chodníků. Jako každým rokem i letos chci připomenout, že úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a na průjezdních úsecích silnic, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky. Udržujeme pouze komunikace vlastněné statutárním městem Frýdek-Místek. Kromě nich jsou ve městě krajské silnice, které udržuje Správa silnic MS kraje. Tam se řadí například ulice Revoluční, Lískovecká, Bruzovská, J. Opletala, 17. listopadu, část ulice Ostravské, Staroměstská, Slezská I/48, Obchodní, Palkovická, Podpuklí. Mimo to jsou některé silnice ve vlastnictví státu, ty zas udržuje „Sdružení ESA OBLAST 14“ a jedná se o ulice Beskydská, Hlavní třída, Janáčkova, Příborská,“ uvedl předseda představenstva Jaromír Kohut.

Telefonní číslo na dispečink TS a.s.: 558 443 201.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page