Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení křižovatky ul. Hlavní – ul. Dobrovského

25. 8. 2021

Rada města Frýdku-Místku dne 29. června 2021 schválila zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce SSZ ul. Hlavní – ul. Dobrovského“ městské společnosti TS a.s. Důvodem rekonstrukce je především staří stávajících semaforů, které jsou z roku 1999. Rekonstrukcí by mělo dojít k omezení nehodovosti v této lokalitě, v současnosti auta odbočující od kruhového objezdu doleva musí dát přednost vozidlům jedoucím rovně, což bývá příčinou mnoha dopravních nehod na této křižovatce.

„Naši zaměstnanci zahájili zemní práce na odkrytí kabelových tras a vyčištění prostupů 27. července. Během této rekonstrukce provedeme výměnu kabeláže, stožárů, návěstí a také zajistíme instalaci nového řadiče.  Zůstane pouze stožár u pravého odbočení z ulice Dobrovského od obchodního centra, který již byl vyměněn v rámci odstraňování následků dopravní nehody. Dokončení prací plánujeme na poslední říjnové dny,“ uvedl předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.

Při rekonstrukci bude nutno na dobu 3 až 4 týdnů vypnout SSZ křižovatky, proto bude zřízen dočasně přechod pro chodce a provoz bude upraven přechodnou úpravou dopravního značení. V jízdním směru vedeném ke křižovatce od D48 a sil. č. II/477 bude provoz vozidel, za užití přechodného svislého a vodorovného dopravního značení před křižovatkou, po dobu rekonstrukce upraven tak, že levý jízdní pruh v daném směru jízdy bude určen pouze pro odbočení vlevo k obchodnímu centru a pravý jízdní pruh pouze pro přímý směr jízdy a odbočení vpravo.

V jízdním směru vedeném ke křižovatce od silnice II/648, cesta na Dobrou, bude provoz vozidel, za užití přechodného svislého a vodorovného dopravního značení před křižovatkou, po dobu rekonstrukce upraven tak, že bude využit pouze levý jízdní pruh v daném směru jízdy, který bude určen pro odbočení vpravo k obchodnímu centru, pro přímý směr jízdy a zároveň pro odbočení vlevo do sídliště Slezská II.

K vypnutí SSZ křižovatky dojde v první dekádě měsíce září, o přesném termínu bude veřejnost včas informována.

Nově oproti stávajícímu stavu dojde na ulici Hlavní v obou směrech ke změně z plných signálů na směrové. V praxi to znamená, že levé jízdní pruhy budou jen pro odbočení do leva a řidiči nebudou muset, při zeleném signálu, dávat přednost protijedoucím vozidlům, jelikož ty budou mít v té době vždy červený signál. Pravé pruhy budou jen pro jízdu rovně a odbočení vpravo.

Pro návěstí bude použita LED technologie, což zlepší viditelnost za slunných dní a mnohem zvýší životnost oproti dnes používaným klasickým žárovkám, které se pravidelně co šest měsíců mění, ale i tak občas může dojít k poruše SSZ díky přepálené žárovce.

Křižovatka bude stále dynamicky řízená, ale dojde k doplnění detekce provozu videodetektory, které rozeznají i stojící vozidlo, jež z jakéhokoliv důvodů nestihlo projet křižovatkou na signál „volno“ a dále také bezpečně detekují cyklisty a motocyklisty.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png