top of page

Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Skalici – II. etapa

10. 9. 2020

Ve druhém zářijovém týdnu zahájili zaměstnanci technických služeb rekonstrukci chodníků na hřbitově ve Skalici. Akce navazuje na první etapu, kterou pracovníci z provozu Technická správa realizovali v roce 2014.

Tehdy bylo opraveno celkem 300 m2 chodníku, a to v úseku od budovy márnice až po zadní bránu nacházející se v severní části hřbitova. Původně plánovaný chodník z přírodní dlažby musel být částečně nahrazen živičným krytem, aby nebyl poškozen rozsáhlý kořenový systém jírovce rostoucího v blízkosti zadní brány. Rozsah letošní rekonstrukce chodníků čítá celkovou plochu 370 m2.

„Nejprve naši pracovníci odstraní stávající živičný kryt, původní podkladní vrstvy z kameniva a vzniklou suť odvezou na skládku. Následně vybudují nové konstrukční vrstvy chodníků, osadí betonové obrubníky a položí betonovou zámkovou dlažbu o tloušťce 6 cm. Na závěr akce budou provedeny terénní a vegetační úpravy a případně nutné ořezy keřů a dřevin,“ uvedl Jaromír Kohut, předseda představenstva s tím, že po dokončení bude hřbitov ještě osazen pěti kusy laviček. Veškeré práce budou ukončeny v termínu do 31.10.2020.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page