top of page

První letošní blokové čištění ulic až 12. května

6. 5. 2020

Původní harmonogram blokových čištění místních komunikací byl po projednání s vedením města upraven z důvodu přijatých krizových opatření v souvislosti s šířením koronaviru.

„Původně jsme chtěli blokové čištění ulic zahájit již 17. března, ale epidemiologická situace a přijatá vládní opatření vedla k operativním změnám v organizaci našich činností. Vzhledem k tehdy platným krizovým nařízením jsme téměř o měsíc posunuli nástup pracovníků z úřadu práce a vykonávajících veřejně prospěšné práce. Úklid města jsme museli přizpůsobit sníženému počtu zaměstnanců, což je mimo jiné i jedním z důvodu posunutí termínu zahájení blokového čištění ulic až na 12. května. Je jisté, že do konce roku již nestihneme provést všechna původně plánovaná bloková čištění, proto jsme harmonogram upravili tak, že jsme některé dle našeho názoru exponované komunikace z března přeložili na termíny v průběhu roku. Takto upravený harmonogram byl schválen odborem Dopravy a silničního hospodářství magistrátu města Frýdek-Místek,“ vysvětlil Jaromír Kohut, předseda představenstva TS a.s.

Při blokovém čištění ulic se provádí komplexní strojní i ruční úklid komunikace. Nejprve jsou ručně oškrabány travnaté drny, vyčištěny kanálové koše a vpusti a pak je provedeno strojní dočištění. Následně je komunikace umyta vodou z cisterny.

Čištění je organizováno osvědčeným postupem jako v předešlých letech, většinou v úterý a ve čtvrtek, ve výjimečných případech je čištění naplánováno na sobotu (na ulici Sadová, Palackého a Sv. Čecha, na parkovišti pod magistrátem) a na neděli (na ulici 8. pěšího pluku). Některá místa v centrech města jsou totiž během pracovního týdne velmi frekventovaná a je nemožné na nich zakázat parkování, proto se čistí o víkendových dnech. Harmonogram může být v průběhu roku ještě dle potřeby doplňován o mimořádná bloková čištění, občané na tuto skutečnost budou vždy předem upozorněni prostřednictvím webových stránek statutárního města Frýdek-Místek i webu TS a.s.

Vždy týden dopředu jsou o blokovém čištění občané dané lokality informováni přenosným dopravním značením, na němž je uvedeno datum začátku čištění. Zaměstnanci technických služeb na místo přijedou ráno v sedm hodin a začnou s úklidem. V osm hodin jsou vozidla, která zůstanou v zóně blokového čištění, přemístěna na již vyčištěné úseky místní komunikace (ale opět v rámci zóny blokového čištění). Odtažena budou vozidla, která tvořila překážku silničního provozu (stání v křižovatce, „ve druhé řadě“ za zaparkovanými vozidly, na chodníku apod.). Přemístění vozidla bude účtováno jako započatý odtah. Za započatý odtah se považuje odtah, kdy bylo zahájeno nakládání vozidla, ale úkon se přeruší poté, co dorazí jeho majitel a vozidlo si sám přemístí. Samostatně bude řešena úhrada nákladů za přemístění vozu a zvlášť bude řešen přestupek.

„Žádáme majitele vozidel, kteří v aktuálně čištěné části města parkují, aby respektovali dočasný zákaz zastavení a svá auta umístili mimo zónu blokového čištění a nekomplikovali práci našim zaměstnancům a příslušníkům městské policie,“ uvedl předseda představenstva TS a.s. Ing. Jaromír Kohut.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page