top of page

Provizorní opravy místních komunikací

7. 3. 2021

Zatím jen provizorní opravy místních komunikací


Zaměstnanci technických služeb provozu Komunikace již v únoru začali s provizorními opravami povrhu vozovek, což obnáší zasypávání největších a nejnebezpečnějších výmolů studenou asfaltobetonovou směsí a jejím zaválcováním. Takto opravené výtluky jsou poté v plánovaných termínech vyspraveny řádnou opravou, tedy potřebným zařezáním povrchu v nezbytně nutném rozsahu, vyfrézováním vydroleného asfaltu a vyčištěním poškozeného místa. Následuje samotná pokládka a válcování nového povrchu a zalití okolních spár.

„Provizorní opravy studenou obalovanou směsí naši pracovníci provedli na ulicích Nádražní, T. G. Masaryka, Husova, Dlouhá, Olbrachtova, K Sedlištím, Pavlíková, obslužná Bruzovská, Střelniční, Revoluční, Rokycanova, Křižíkova, Na Poříčí, I. J. Pešiny, Novodvorská, Pionýrů, Riegrova, Kostíkovo náměstí, Slezská, Palackého, Ostravská, Frýdlantská a na místních komunikacích v Lískovci a ve Skalici,“ vyjmenoval předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut. „V provizorních opravách určitě budeme pokračovat, nemůžeme však s jistotou přesně říct kdy a kde, protože vše záleží na vývoji klimatických podmínek a na aktuálním stavu komunikací, případně na upozorněních a podnětech občanů,“ dodal Ing. Kohut.

Souběžně v těchto dnech začínají zaměstnanci TS a.s. ve spolupráci se zástupci Odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu města provádět fyzickou kontrolu místních komunikací a mapují tak stav vozovek po celém území města včetně místních částí a lokalit. Povrchy cest jsou narušeny hlavně díky častým změnám teplot, četnému plužení a používání chemických posypů v průběhu zimního období. Do 15. března by měl být sestaven a ke schválení předložen plán oprav výtluků. Na začátku dubna, kdy už začnou fungovat dodavatelé asfaltobetonových směsí, se technické služby pustí do řádných oprav komunikací, přičemž jako první na řadu přicházejí vždy autobusové trasy a nejfrekventovanější místa ve městě.

window_content.png
logo_fm.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bullet_1.png
bottom of page